Lucha Internacionalista 8. Konferansı’nı gerçekleştirdi

İşçi Cephesi ile beraber, Uluslararası Birlik Komitesi’nin bir diğer bileşeni olan İspanyol Lucha Internacionalista (LI) partisi 8. Konferansı’nı 17-18 Aralık tarihlerinde Barselona’da başarıyla gerçekleştirdi.

Lucha’nın konferansına Türkiye’den İşçi Cephesi, Fransa’dan GSI’nin katılımının yanı sıra, İspanya’dan farklı mücadele sektörleri ve başka devrimci Marksist partiler de katıldı. Öte yandan Latin Amerika’da etkili bir enternasyonal inşa örgütü konumundaki UIT-CI (İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal), Filistin Bağımsız İşçi Komiteleri Birliği ve Tunus Regueb kentindeki devrimciler, konferansı selamlayan mesajlarını ilettiler.

Yoldaşlarımızın konferansı iki temel öneme sahipti. Yoldaşlarımız hem Arap devrimci sürecine ilişkin olarak, hem de kendi ülkelerindeki seferberliklere dair pek çok önemli soruyu yanıtlamak ve inşa çizgisini belirlemek gibi birinci derecede öneme sahip bir görevle karşılaştılar. Bu görev karşısında konferansa “öfkeliler hareketi”nin kimi temsilcilerinin katılımı da oldukça moral vericiydi. Başlangıcında, partilerden arındırılmış bir isyandan yana olduğunu söyleyen öfkeliler, yoldaşlarımızın yoğun çabası ile, sendikaların içerisinde kimi önemli sektörlerin nabzını tutan LI’ye karşı tavrını değiştirmeye başlamış, dahası LI’nin bu sektördeki etki imkanları da genişlemiştir.

Konferans, bundan öncekilerden farklı bir görevi, uluslararası inşaya dair yoldaşça kaynaşma görevini de üstlenmiştir. Konferansta İC’nin sözcüsü, Arap devrimleri sürecinde Türkiye hükümetinin karşıdevrimci rolünü teşhir eden ve UBK’nın artan önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Fransız partisi GSI ise, 4’ün yeniden inşası büyük görevi karşısında UBK ile sürdürülen yoldaşça ilişkilerde kararlı adımlar atmaktan yana olduklarını söylediler. UIT’in gönderdiği mesajda ise, LI’nin çalışmalarını yakından takip ettikleri, devrimci Troçkizmin yeniden inşası konusunda en geniş türden işbirliği imkânları aranması gerektiği ifade ediliyordu.

UBK’nın, bir yanda Arap devrimci sürecine ilişkin, öte yanda ise, Avrupa’da krizin etkileri ve seferberliklere ilişkin, doğru bir programın etrafında 4’ün yeniden inşasına katkı sunma görevi tüm sıcaklığı ile önümüzde duruyor. İspanyol yoldaşlarımızın 8. Konferansı bizlere moral ve güç veren, önemli bir adımı işaret etmektedir. 8. Konferans yalnızca ulusal inşa açısından değil, uluslararası inşa açısından da, yeni bir başlangıç ve yeni yoldaşlıkların konferansı olacaktır.

LI’nin 8. Konferansı’nı selamlıyoruz;

Yaşasın 4. Enternasyonal’in yeniden inşası ve ona güç veren UBK!
Yaşasın LI, yaşasın İspanya ve dünya devrimi!

Yorumlar kapalıdır.