Suriye Devrimci Solu’nun açık mektubuna yanıt

Değerli Yoldaşlar,

Katil Beşar Esad’ın neoliberal diktatörlük rejimine karşı yürütülmekte olan halk devriminin kalbi Şam’dan, bizlere ulaştırmış olduğunuz mektubu heyecanla almış bulunmaktayız. Tunus, Mısır, Libya, Yemen ve Bahreyn devrimlerinde olduğu gibi Suriye halkının, sefalet ve baskıya son vermek için ayaklanan kitlelerin, terör rejimine karşı yürütmekte oldukları mücadeleye koşulsuz desteğimizi sunmaktayız. Devrimci adını taşıyan her örgütlenmenin başlıca görevinin bu mücadelenin yanında saf tutmak olduğunu düşünüyoruz.

Bu kanlı rejime karşı yürüttükleri olağanüstü seferberlikleriyle bu eşitsiz savaşta çok ağır bir bedel ödemekte olan yoksul köylüler, işçiler ve üniversite öğrencileri, Suriye devriminin itici güçleri konumundadırlar. Bu satırlar aracılığıyla Esad’ı “antiemperyalist” ya da “antisiyonist” olarak tarif eden ve tüm desteklerini ona sunmaktan çekinmeyen “21. yüzyıl sosyalizmi” yandaşlarını, Chavez’in, Castro’nun ve Stalinist partilerin rolünü teşhir ediyoruz. Ayrıca, Suriye devriminin zaferini değil, “diplomatik bir çözüm” arayan SUK’un ve Türkiye ya da Katar hükümetlerinin rolü gibi her türlü emperyalist müdahaleyi reddediyoruz. Suriye devrimini sahiplenmenin ya da onun karşısında yer almanın devrimci sol hareketin saflarında ciddi bir yol ayrımını beraberinde getirdiğini düşünmekteyiz ve hangi tarafta saf tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Devrimci bir örgüt olarak bu süreçte üstlenmiş olduğunuz rol, gerek rejimin geriletilmesi, gerekse işçilerin yöneteceği yeni bir Suriye adına yaşamsal bir öneme sahip. Bu vesileyle tüm desteğimizi, kısıtlı güçlerimize karşın, tümüyle sizlere sunmakta olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu desteğimizi somutlaştırmaya dönük adımlar atmayı ümit ediyoruz.

Suriye devrimine ilişkin olarak, İstanbul Buluşması’nda karar altına aldığımız karar metnini ekte bulacaksınız.

Devrimci selamlarımızla

İstanbul, Kasım 2012

Yorumlar kapalıdır.