Suriye devrimiyle dayanışma çağrısı

Suriye devriminin desteklenmesi adına, Tunus’ta Dünya Sosyal Forumu sırasında gerçekleştirilen çeşitli toplantıların ardından Suriye’den, Tunus’tan, Avrupa’dan ve Latin Amerika’dan sol örgütler olarak, aşağıda yayımladığımız bildiri temelinde bir uluslararası dayanışma çağrısı yapma noktasında uzlaştık. Metin devrimin desteklenmesi yönünde ve emperyalizme karşı bir tutum alıyor ve Mayıs ayının ilk haftalarında Suriye devrimiyle uluslararası dayanışma günleri düzenlenmesi ve Haziran ayında Tunus’ta sol örgütlerin bir konferansını gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Bizler bu önerinin geniş kesimler tarafından sahiplenilmesini diliyoruz. Bu nedenle bütün devrimci gruplara bildiriyi imzalama çağrısında bulunuyoruz. İletişim adresi: congres.gauche@gmail.com

Hazırlık komitesi: Suriye Sol Koalisyonu, Suriye Komünistler Örgütü, Sol İşçi Birliği (Tunus), İşçi Partisi (Tunus), Enternasyonalist Mücadele (İspanya), İşçi Cephesi

Tunus’ta Dünya Sosyal Forumu’nda bir araya gelen sol akımların Suriye devrimi üzerine deklarasyonu

Tunus’ta başlayıp Arap coğrafyasına yayılan devrimler tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Fakat, devrim Suriye’ye vardığında durum karmaşık bir hal aldı. Soğuk savaş döneminden kalma ve dünyayı iki “kampa” bölen eski doktrine dayanarak süreci okuma çabası, büyük bir kavrayış yetersizliğini ortaya çıkardı. Bu nedenle aşağıda imzası bulunan bizler şu temel ilkeleri belirtiyoruz:

    1) Suriye’de gerçekleşen, kelimenin tam anlamıyla bir devrimdir. Devrim, geniş halk kesimlerini yoksullaştıran ve güvencesiz çalışmaya iten, zenginliğin diktatörlük tarafından desteklenen küçük bir mafyatik azınlığın ellerinde birikmesine neden olan yapısal krizin sonucunda, son on yılda yaşanan ekonomik çöküşün bir sonucudur. Dolayısıyla devrimin amacı özgürlük ve demokrasi elde etmek olduğu gibi, aynı zamanda ekonomik düzenin çalışan sınıflar lehine dönüştürülmesi ve Kürtler ve diğer bütün bileşenler de dahil olmak üzere, Suriye’nin bütün çocuklarına eşitliği sağlayacak demokraik laik bir devletin inşasıdır.

    2) Devrimle dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Devrimin desteklenmesinin hayati bir önemi olduğunu düşünüyoruz çünkü kapitalizmin küresel ölçekli derin krizinin dünyanın birçok bölgesinde kitlesel seferberlikleri tetiklediği uluslararası durumda; devrimin zaferi derin sosyal, politik ve ekonomik dönüşümler için yeni imkanlar doğuracak ve diğer ülkelerde (Fas’tan Suudi Arabistan’a) devrime yeni bir itilim sağlayacak.

3) ABD ya da Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilecek bir yabancı askeri müdahaleye çağrı yapan tüm anlayışların reddedilmesi belirleyici önemdedir. Aynı şekilde Rusya ve İran’ın müdahalesi ve devrime mezhepçi ya da dinci bir nitelik vermek için mücadele eden anlayışlar da reddedilmelidir. Söz konusu olan bir halk devrimidir, mezhepçi ya da dinci bir çatışma değildir ve olmayacaktır da. Devrimi kendi liberal taleplerine indirgeyen muhalefetin politikası da reddedilmelidir. Muhalefet halkın sorunlarını çözmek yerine, iktidar için bireysel konumlarını güçlendirme çabası içindeki politikacıların sorunlarıyla ilgilenmektedir.

4) Suriye rejimi anti-emperyalist bir temele değil neoliberal ve mafyatik bir temele dayanmaktadır. Siyonist devlete boyun eğen, devrime ve Filistin halkına karşı savaş açan bu rejim, Golan Tepelerini tekrar ele geçirmek için hiçbir girişimde bulunmayarak uzun süredir Siyonist İsrail’in sınır güvenliğini sağlamaktaydı.

5) Rejimin halka dönük vahşi baskısını kınıyoruz, bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Körfez ülkelerinin devrimi baltalamaya dönük girişimlerini de kınıyoruz. Suudi Arabistan devrimin yenilgisi için uğraşırken, Katar, Müslüman Kardeşler’in egemenliğini dayatma peşinde. Aynı şekilde, karşıdevrimci sürecin başlıca unsuru olarak, Suriye’ye cihad ihraç etme girişimlerini de kınıyor ve reddediyoruz.

6) Bu nedenlerle, eldeki bütün imkanlarla, devrime katılan Suriye soluna politik, medyatik ve maddi destek verilmesi bir zorunluluktur. Bu destek devrime katılan, onun ilerlemesi ve muzaffer bir halk devrimine dönüşmesi için çalışan bütün sol güçlerin eylemini koordine etme girişiminin bir parçası olmalıdır.

7) Devrimi çarpıtan ve yanlış bir izlenim yaratan yayınlar yapan emperyalist Körfez medyasının kontrolünü kırabilmek için bu alanda uluslararası bir koordinasyon sağlamalıyız. Karşılıklı bilgi paylaşımı ve Suriye solunun devrime dair analizlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu hedefe ulaşacağız.

8) Dünyada hiçbir devrimci militanın zihninde Suriye devriminin karakteri ile ilgili şüpheye yer kalmamalıdır. Anti-emperyalist olduğu iddiasıyla mafyatik ve katil bir rejimi destekleyen sol çevrelerin bu pozisyonlarını terk etmeleri için çaba sarf edilmelidir. Solun Suriye’ye dair gerçekten devrimci bir pozisyon alarak devrime desteğini sunması gerekmektedir. Suriye devrimini Arap devrimlerinin bir parçası ve kapitalist krizin etkileri altında, sınıflar mücadelesini ilerletecek ve Avrupa’da, Asya’da ve olasılıkla dünyanın geri kalan kısmında, devrimleri tetikleyebilecek bir kıvılcım olarak görmek gerekir.

Sonuç olarak, Suriye devrimiyle bir dayanışma kampanyası başlatmalıyız; devrimin koşullarını, zorluklarını ve onun kapitalizme ve mafyatik rejimlere karşı olan devrimci karakterini açığa çıkarmalıyız.

Bu çalışmaya, sol güçlerin her birinin Mayıs ayının ilk haftasında kendi ülkelerinde düzenleyeceği bir Suriye devrimiyle dayanışma günü kampanyasıyla başlanabilir.

Bir hazırlık komitesi, uluslararası solun Suriye devrimini desteklemesi için Tunus’ta, olasılıkla Haziran 2013’te, bir konferans örgütleyecek. Bu konferansta oluşturulacak daimi yürütme komitesi ise Suriye devrimi ve devrimcileriyle dayanışmayı geliştirmek ve dünya solunu sürece dair bilgilendirme hedefini güdecektir.

Tunus, 31 Mart 2013

İlk imzacı gruplar:

Suriye Sol Koalisyonu

Suriye Komünistler Örgütü

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Avrupa Örgütü

Suriye Devrimci Solu

Sol İşçi Birliği (Tunus)

İşçi Partisi (Tunus)

Birlikçi Halk Cephesi (Tunus)

Demokratik Yurtseverler Birliği Hareketi (Tunus)

Enternasyonalist Mücadele (LI – İspanya)

İşçi Cephesi (Türkiye)

Devrimci Hareket (Brezilya)

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)

Dayanışma (İsviçre)

Sosyalizm Hareketi (İsviçre)

Sosyalist Forum (Lübnan)

Arap Davası için Komite (İspanya)

Yeni Antikapitalist Parti (NPA – Fransa)

Sosyalist Dalga (Venezuela)

Antikapitalist Sol (IA – İspanya)

Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL – Venezuela)

Sosyalist Sol (IS – Arjantin)

Sosyalist İşçi Hareketi (MST – Şili)

Protesto (Bolivya)

Mücadelede Birlik (Peru)

Sosyalist İşçi Akımı (CST-PSOL – Brezilya)

Sosyalist Öneri (Panama)

Sodepau (Katalunya)

Rivoluzionesiriana.org (İtalya)

Sosyalist Sol Hareket (MES-PSOL – Brezilya)

Sosyalist İşçi Partisi (POS – Meksika)

Enternasyonalist Sosyalist Grup (GSI – Fransa)

Antikapitalist Eylem (Türkiye)

Sosyalist Özgürlük Partisi (Amerika Birleşik Devletleri)

Kırsal ve Kentsel Kalkınma için Ulusal Topluluk (Meksika)

Mısır Sosyalist Partisi

Mısır Komünist Partisi

Yorumlar kapalıdır.