“25 Kasım: Devlet, Yargı, Erkek Şiddetini Tartışıyoruz” etkinliğini gerçekleştirdik

İşçi Cephesi olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle kadın erkek biraraya geldik. Etkinliğimizde, erkek şiddetinin yanısıra devletin sermaye ile beraber sistematik olarak uyguladığı ekonomik şiddeti gündeme aldık. Ne yazık ki, kadına dönük şiddet yalnızca koca ya da baba tarafından gelen fiziksel şiddetten ibaret değil. Bu nedenle devletin yasa, vb. araçlarla kadına karşı uyguladığı sistematik ekonomik şiddetin bir örneği olan Kadın İstihdam Paketi de gündemimizdeydi. Etkinlik süresince AKP’nin medyada “kadınlara müjde” diye pazarlamaya çalıştığı Kadın İstihdam Paketi, olası sonuçları ile mücadele yollarını hep beraber tartıştık.

Etkinlik, açılış konuşmasının ardından Kadın İstihdam Paketi hakkındaki yalanlar ve gerçekler bölümüyle başladı. Sunum vesilesiyle gördük ki, hükümet paketle kadınlara hiçbir şey getirmediği gibi, var olan haklarımızı da elimizden almanın peşinde. Paketin amacı açıkça, kadınları esnek ve güvencesiz şartlarda çalışmaya mahkum ederek eve hapsetmek ve çocuk doğurup bakımını üstlenmesini sağlamak. Hükümet biz kadınlardan, çocuk doğurmanın avantajlı hale geleceği yalanına inanmamızı ve birer kuluçka makinesi haline dönüşmemizi beklemekte!

İlk bölümün ardından AKP’nin esnek güvencesiz istihdam anlayışına karşı öne çıkarmamız gereken taleplerimi tartıştık. “Esnek, yarı zamanlı, özel istihdam büroları aracılığıyla güvencesiz koşullarda çalışmak istemiyoruz” diyerek, her işyerine kreş, zorunlu ebeveyn izni ve özel istihdam bürolarının kapatılması gibi acil ihtiyaçlar noktasında birleştik. Etkinlik, 25 Kasım Pazartesi günü Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirilecek basın açıklaması ve yürüyüşe çağrıyla son buldu.

Ertesi gün gerçekleştirilen basın açıklaması ise bir gün önce tartıştıklarımızın özeti gibiydi. Polis, panzerlerle ve barikatlarla eyleme engel olmaya çalıştı. Önceki senelerden farklı olarak Galatasaray Meydanı’nda toplanan kadınların Taksim Meydanı’na yürümesini engelledi. Tüm engellemelere rağmen yüzlerce kadın eyleme katıldı ve basın açıklaması kitlesel bir biçimde gerçekleşti.

Linki tıklayarak 25 Kasım Platformu’nun basın açıklamasını bulabilirsiniz:

http://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/005/original/25_Kasim_Basin_Aciklamas%C4%B1.pdf?1385413341

Yorumlar kapalıdır.