Dersim Aksa işçileri direnerek kazandı

Dersim’de özelleştirme sonucu bölgedeki elektrik dağıtımını üstlenen Aksa, işçilerin maaşlarında ciddi gasplara girişmiş ve işçilerin çalışma koşullarını ağırlaştırmıştı. Bunun üzerine işçiler greve çıkmıştı. Grev süresince gerek idare gerek grev kırıcılar devreye sokularak işçilerin iradesi sınandı. Grevi kırmak adına şirket İbrahim Atan adındaki bir işçiyi göz göre göre ölüme göndermekten çekinmedi. İşçiler buna grevi daha da büyüterek yanıt verdiler. Bingöl ve Elazığ’daki enerji işçileri de grevdeki işçilere destek için iş bıraktı.

Şirket yönetimi, işçilerin mücadelesinden vazgeçmediğini görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Öncelikle taşeron firmada çalışanların kadroya alınması, sürgünlerin durdurulması, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ile fazla mesai ücretlerinin ödenmesi talepleri şirket tarafından kabul edildi. Direniş büyürken maaşlar konusunda da kısmi artışlar elde edildi.

Özelleştirmeler sonucu her yerde daha ağır çalışma koşulları ve hak gaspları artık herkesçe kabul edilen bir gerçek. Özellikle özelleştirmeye konu olan işyerlerinde bir an önce mücadeleye geçilmesinin gerekliliği bu grevle bir kez daha kendini doğruluyor.

Yorumlar kapalıdır.