İDP Eyüp İlçe Bürosunda gençlik toplantısı

İDP Girişimi Eyüp İlçe Bürosunda öğrenci, işçi ve işsiz; üniversiteli ve liseli birçok genç, işçi gençliğin sorunlarını tartışmak ve çözümler aramak üzere biraraya geldiler. Patronların Soma’da yaptıkları katliamı gündemlerine alan gençler, ilk olarak İMKB Ticaret Meslek Lisesi, Şişli Endüstri Meslek Lisesi, Galatasaray Üniversitesi gibi kendi okullarında Soma için yapılan eylemleri paylaştılar, daha sonra bu eylemlerin nasıl geliştirilebileceği üzerine kafa yordular.

Gençler okullarındaki ve iş yerlerindeki sorunları da anlattılar. İş yerlerinde ırksal ve mezhepsel ayrımcılıktan ve güvencesizlikten bahseden gençler, Alibeyköy’de Soma için yapılan eylemleri de tartıştılar. Bütün halkı bu mücadeleye katmak için hazırlıklı, iyi örgütlenmiş eylemler yapılması gerektiği üzerinde durdular. Yürüyüşlerde, halkın sürece katılabilmesi ve eylemin halkın gözündeki meşruluğunu yitirmemesi için tüm kurumların ve kesimlerin sorumlu davranması gerektiğine dikkat çeken gençler, güvencesiz işçiliğe, işsizliğe, taşerona ve patronların kâr uğruna hayata geçirdiği bütün uygulamalara karşı okulda, iş yerinde ve sokakta mücadele etme kararı aldılar.

Yorumlar kapalıdır.