Gençlik İDP Eyüp İlçe Bürosu’nda toplandı

İDP Girişimi yaz kampının ardından kampı değerlendirmek üzere işçi, işsiz, öğrenci gençler olarak İDP Eyüp ilçe bürosunda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kampta rejim ve işçi demokrasisi, sendikalar ve işçi demokrasisi, parti ve işçi demokrasisi sunumlarının yanı sıra kadın atölyesi, İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal birleşme kongresi sunumu ve 2 kez de gençlik atölyesi yapılmıştı. Tüm bu sunumlar ve atölyeler hakkında kısaca konuşma fırsatı bulduğumuz toplantıda, kamptaki sunumların daha detaylı ve çeşitlendirilerek konuşulması gerektiğine karar verdik.

Kamp değerlendirmesi dışında okullarına açılmasına çok az bir süre kalması nedeniyle okullardaki problemlerden ve okullarda mücadele hattını nasıl geliştirebileceğimiz hakkında da konuşma fırsatı bulduk. Meslek liseli arkadaşlarımız meslek liseleri hakkında genel bir değerlendirme yaparken genç işçi arkadaşlarımız da işyerlerinde çalışma koşullarını ve yaşadıkları deneyimleri aktardılar. Tüm bu konuları daha detaylı konuşabilmek ve tartışabilmek adına 24 Ağustos Pazar günü saat 12.00’da İDP Eyüp ilçe bürosunda hem kahvaltı edip hem de belirlediğimiz Sendikalar ve İşçi demokrasisi ve gençliğin genel durumu konularını konuşabilmek için bir etkinlik yapma kararı aldık.

Yorumlar kapalıdır.