GSÜ’de Mescit Açıldı

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) yönetimi, yeni dönemin hemen başında okula mescit açtı.

Politik nedenlerle açılmış bu oda üniversitede yoğun bir tepki uyandırdı. Durumla ilgili GSÜ Sosyoloji Kulübü “Mescitten Önce Kreş ve Revir Aç!” başlıklı bir imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar geçtiğimiz hafta düzenlenen yürüyüşle hep birlikte rektörlüğe teslim edildi. GSÜSK rektörlüğün önünde, aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Galatasaray Üniversitesi bileşenleri, geçen hafta okullarında bir mescidin açılmasına tanık olmuşlardır. Mescidin açılması için aylar boyunca toplanan imzaların sayısı 300’ün altındayken, “mescitten önce revir ve kreş aç!” kampanyasının altına birkaç günde 500 civarında imza atılmıştır. Bu kampanya, okulumuzun 5 kulübünün desteğiyle sürdürülmüştür. Daha da önemlisi, kampanyamıza, geçen sene ibadethane için imza verenler de katılmışlardır. Bu arkadaşlarımız, ibadethane adı altında bir mescit açılmış olmasına ve mescitte kadın-erkek bölümlerinin fiziksel olarak ayrılmasına muhalif olarak, kampanyaya destek vermişlerdir. Birçok kez kampanyamızın din ve vicdan özgürlüğüne, ibadet hakkına karşı olduğu dile getirilmiştir. Halbuki bu iddialar yalan ve yanlıştır. Bizler din ve vicdan özgürlüğünün, ibadet etme hakkının arkasındayız ve bu ilkeleri savunuruz. Ancak aynı zamanda, kamusal alanların ve kurumların, bütün inançlara eşit mesafede olması gerektiğini de savunuruz.

Okulumuzda açılan mescit, ülke çapında başlatılıp iktidar eliyle yürütülen ve eğitim ile eğitim kurumlarına yönelik gerçekleşen neo-liberal saldırı dalgasından bağımsız düşünülemez. Ancak, mescidin bir ihtiyaç olmadığını ve birincil önemdeki ihtiyaçların kreş, revir ve yurt olduğunu söyleyen kampanyamızın altına imza atan 500 civarında insan, bu saldırı dalgasına karşıt bir irade koymuşlardır ortaya. Önümüzdeki süreçte bu imzaların takipçiliği yapılacak ve üniversite yönetiminin bu iradeye saygı duyması talep edilecektir.”

Yorumlar kapalıdır.