İspanya’da öğrencilerden 72 saatlik grev!

İspanya’da üniversite ve lise öğrencileri öğrenim ücretlerinin yükseltilmesi ve burslarda kesintilerin yapılmasını protesto etmek için ulusal çapta 72 saatlik derslere girmeme eylemi yaptı. Öğrenciler aynı zamanda 2015 yılı devlet bütçesinde eğitimde kesintilerin devam edecek olmasını da protesto ettiler.

Hükümetin 2013 yılı sonunda çıkardığı ve bu eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren yeni eğitim yasasına karşı gerçekleştirilen grevde 100’den fazla sokak gösterisi gerçekleştirildi. Eylemlere on binlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler Sendikası (SE-Sindicato de Estudiantes) eylemlerde yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanının istifasını talep etti ve öğrencilerin artık eğitimde kesinti politikalarına izin vermeyeceğini ekledi. Bazı büyük işçi sendikaları da bütçe kesintilerine karşı eylemlere destek vererek öğrencilerin yanında yer aldılar.

İspanya’da son üç yılda öğrenim ücretleri %50’nin üzerinde yükselmiş ve 45,000’den fazla öğrenci ise harçlarını ödeyemediği için bu sene başında üniversiteden atılmıştı.

Tüm bunlara ek olarak İspanya, genç işsizlik oranının %55 ile en yüksek olduğu ülkelerden biri.

Biz tüm bu sorunlara karşı, İspanya’da greve çıkan öğrencilerin eylemlerini ve taleplerini destekliyoruz. Fakat aynı zamanda bahsi geçen sorunların yalnızca İspanya’da yaşanmadığına dikkat çekmemiz gerekiyor. Türkiye’ye baktığımızda da eğitimin ticarileşmesine dayanan bir politika izlendiği ortada. Meslek liselerinde yaşanan staj sömürüsünün şiddetlenmesinden, üniversitelerde servis ve yemek ücretlerinin git gide yükselmesinden tutun akademik çevrelere yönelik güvencesizleştirme ve esnekleştime politikaları son hız devam ediyor.

Tam da buradan hareketle, kapitalist krize ve neoliberal karşı-devrim programlarına karşı öğrenci ve emekçi kitlelerin uluslararası bir seferberlik hattının örülmesi, mücadeleleri birleştirmeye dönük zeminin oluşturulması önümüzdeki acil görevler arasındadır.

Yorumlar kapalıdır.