Ortaokullarda başörtü “serbestliği”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 16 Eylül’de Türkiye’de zorunlu din derslerinin kaldırılması için açılan davaları haklı bularak, din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasına hükmetti. Ancak aynı hafta mecliste ortaokullarda başörtü serbestliği onaylanırken, çeşitli okul yönetimlerince kız öğrencilerin etek giyip giymeyeceği tartışılmaya başlandı.

Ortaokullarda başörtü serbestisi, hiç şüphesiz yalnızca 3 çocuk doğuran kadınlara verilen erken emeklilik hakkıyla (!) aynı baskıcı ve cinsiyetçi zihniyetin ürünü. Ancak ne yazık ki, bundan daha tehlikeli. Zira eğitim sisteminde gelenekselleşen ‘her sene yeni sistem’in ve baskıcı, gerici uygulamaların muhatabı 9 yaşındaki çocuklar. Tacizi tetiklemekle, akranlarını tahrik etmekle itham edilen kız çocukları…

Özgürlük denilen kız çocuklarına başörtü dayatması, müjde diye sunulan 3-5 çocuk teşvikleri, aslında toplumun muhafazakarlaştırılması projesinin parçaları. Zorunlu din dersi uygulamasıyla Sünni inanış propaganda edilirken, başörtü serbestisiyle daha erkek egemen bir toplum teşvik ediliyor. Başörtüsü serbestisiyle daha fazla kız çocuğunun okula gidebileceği propagandası ise, liberalleri bile tavlayamıyor. Bu uygulama kadınların adım adım okullardan, sokaklardan, kamusal alanlardan çekilerek, evlere ve erkeklere bağımlı hale gelmesi ile sonuçlanacak.

Çok genç yaştaki kadınların kaderlerinin, meclisteki erkeklerin dini görüşlerince belirlenmesine karşı çıkıyoruz. Toplumu giderek daha da muhafazakârlaştırılmasına hizmet eden, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği gitgide derinleştiren bu uygulamalara karşı çıkıyoruz. Ortaokullarda başörtü uygulaması bir özgürlük değil, dayatmadır. Kadınların bedenleri üzerinde akıl yürüten bu “akil” dindar adamlar derhal susmalıdır. Hükümet okullarda zorunlu din dersi uygulamaları ve başörtüsü türünden dini dayatmalarına son vermelidir!

Yorumlar kapalıdır.