ILO’nun dünya durumu raporu yayınlandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yeni yayınladığı 2014-2015 Dünya Sosyal Koruma Raporu, 2008 ekonomik krizinin yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

İşte birkaç veri:

  • Dünya nüfusunun yüzde 70’ten fazlası yeterli gelire, sağlık hizmetlerine, emekli maaşına ve diğer sosyal haklara sahip değil.
  • 122 ülke kamu harcamalarını kıstı ve bunlardan yüzde 82’si gelişmiş kapitalist ülkelerden oluşuyor.
  • Her gün 18 bin çocuk, beslenme, sağlık, eğitim ve bakım hizmetleri için fonların ayrılmamasından kaynaklı ölüyor.
  • 2012 yılında AB’de yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı 2008 yılına göre 800 bin arttı. 2012’de, AB nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturan 123 milyon insan yoksulluk ve kamu yardımından mahrum kalma riskiyle karşı karşıyaydı. Bu rakam 2008’de 116 milyondu.
  • İşsiz sayısı 202 milyon ve bunların sadece yüzde 12’si işsizlik fonundan yararlanabiliyor.
  • Dünyadaki işçilerin sadece yüzde 33,9’u işyerlerinde yaralanmalara yönelik zorunlu sosyal sigorta kapsamında bulunuyor.
  • Çalışan veya işsiz olan insanların yalnızca yüzde 42’si gelecekte sosyal sigortadan emekli maaşı alma hakkı bulunuyor.
  • Hükümetler, gayrisafi yurtiçi hasılanın yalnızca ortalama binde 4’ünü çocuk ve aile yardımlarına ayırıyorlar.
  • Dünya nüfusunun yüzde 39’u sağlık hizmetleri kapsamında değil ve bu oran kimi düşük gelirli ülkelerde yüzde 90’ın üstüne çıkıyor.
  • Kadın işçilerin yalnızca yüzde 28’i, hamileliklerinin son aşamalarında ve doğumlarının ardından belirli bir gelir güvencesi sağlayan doğum ödeneği alabiliyor.

Yorumlar kapalıdır.