Üniversitelerde taşerona karşı mücadele!

13 Aralık Cumartesi günü TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda, ÜNİDA ve VİDA’nın çağrıcılığı ile çeşitli üniversitelerden taşeron işçiler, öğrenciler ve öğretim görevlileri “Üniversitelerde Taşerona Karşı Mücadele” adlı forumda bir araya geldi.

Forum, Özyeğin ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde taşeron izleme kurullarının oluşturulmasıyla ilgili verilen mücadelelere yönelik olarak genel bir bilgilendirmenin yapılması ile başladı. Özyeğin Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde, ISS adlı taşeron firmada çalışan 3 işçinin çalıştıkları bölüm kapatılmış ve bu işçilerin işlerine son verilmişti. Şu anda Özyeğin Üniversitesi’ndeki işçiler, öğrenciler ve akademisyenler taşeron izleme kurulunun kurulmasına yönelik olarak mücadele ediyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ise taşeron izleme kurulunun inşa süreci okulun bürokratik engellerine takılmıştı. Taşeron izleme kurullarının oluşturulmaya çalışıldığı bu iki üniversitede yaşananların genel bir çerçevesinin çizilmesinin ardından tüm bu gelişmeler ışığında neler yapılabileceği, mücadelenin nasıl bir adım daha ileriye taşınabileceği, nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği ile ilgili bir tartışma başladı. Deneyim aktarımları ile başlayan tartışmada ilk olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde taşerona karşı verilen mücadelenin bugün hangi konumda bulunduğuna yer verildi. Koç Üniversitesi Taşeron İzleme Kurulu ise Nisan Direnişi’nden bu yana gelinen noktayı, edinilen tecrübeleri dile getirdi. Üniversiteler dışında çeşitli alanlarda çalışan taşeron işçilerin de katılım gösterdiği forum, onların da kendi işyeri deneyimlerini aktarmalarıyla birlikte derinleşti. Ardından, tüm bu deneyimlerin yaşandığı koşulların benzerlik ve farklılıklarından hareketle üniversitelerde verilen bu mücadelelerin nasıl ortaklaştırılabileceği üzerinde duruldu. Pek çok okulun bileşenlerinin katılacağı ortak etkinlikler düzenlenmesi ile üniversite yerellerinde yapılacak olan toplantılarda, diğer okullarda taşerona karşı verilen mücadelelerin geldiği noktalara değinilmesi gerektiğine dair uzlaşıldı. Forum; izlenecek olan yöntemler üzerine tartışmaya, yaşanacak olan yeni gelişmeler ışığında devam etmek ve yapılan planları hayata geçirmek için tekrar bir araya gelme kararıyla sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.