Akademideki işten çıkarmalar ile ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi

Eğitim Sen, TTB ve SES’in, “KHK’ler gitsin biz kalıyoruz”  sloganıyla çağrısını yaptığı eylem, 22 Eylül 2016 Perşembe günü saat 13.00’te Ankara’da, Yükseköğretim Kurulu önünde gerçekleştirildi. Eylemde Eğitim Sen, TTB ve SES’in temsilci ve üyelerinin yanı sıra 672 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenler de hazır bulundu.

Üniversite öğrencilerinin de katıldığı eylem, Eğitim Sen 5 no’lu Şube Yöneticisi Aysun Gezen’in ortak açıklamayı okumasıyla başladı. Basın açıklamasının okunmasının ardından sırasıyla, Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, KESK MYK üyesi Ramazan Gürbüz, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, HDP milletvekilleri Hişyar Özsoy ve Mehmet Ali Aslan ile 672 sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen Doç. Dr. Hakan Koçak açıklamalar yaptılar.

Yapılan konuşmalarda temel gündem, 672 sayılı KHK ile akademisyenlerin işten çıkarılması ve 674 sayılı KHK ile ÖYP’li araştırma görevlilerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun m. 50/d statüsüne geçirilmesiydi. Hükümetin uygulamaya soktuğu OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar Keyfi Hukuksuz Kıyımlar olarak nitelendirilirken,  15 Temmuz darbe girişiminin emek güçlerini tasfiye etmek ve toplum üzerindeki baskıyı arttırmak için bir araç olarak kullanıldığı vurgulandı. ÖYP’li araştırma görevlilerinin Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesinden 50/d maddesindeki statüye geçirilmesinin, iş güvencelerinin kaybı anlamına geldiği ifade edilerek iş güvencesi talebi seslendirildi.

“Haksız ihraçlara son”, “ÖYP düzenlemesi geri alınsın”, “Herkese iş güvencesi” taleplerinin dillendirildiği eylem, 672 sayılı KHK ile işten çıkarılan akademisyenlerden Doç. Dr. Hakan Koçak’ın konuşmasıyla sürdü. Koçak, darbe girişiminin bahane edilerek işten çıkarıldıklarını, asıl nedenin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye attıkları imza olduğunu, geri adım atmayacaklarını söyledi ve ekledi: “Biz her zaman kamu hizmetindeyiz. Kamunun çıkarları gereği emeğin yanındayız, kamunun çıkarları gereği iş cinayetlerine tepki gösteriyoruz, kamunun çıkarları gereği parasız, bilimsel laik eğitimi, özerk ve demokratik üniversiteyi savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz.” Eylem, slogan ve halayların ardından sona erdi.

Yorumlar kapalıdır.