Vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personele kamu sendikasına üyelik yolu açılıyor

Vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personelin eğitim ve bilim işkolundaki kamu sendikalarına üye olmaları için 10 yılı aşkın süredir yürütülen mücadelede yeni bir döneme girildi. Eğitim-Sen üyesi bir vakıf üniversitesi çalışanı özelinde İdare Mahkemesi, vakıf üniversitelerinde görevli akademik personelin kamu sendikalarına üye olabilmesi bakımından olumlu bir karar verdi. Böylelikle kamu sendikalarının vakıf üniversitelerinde örgütlenmesine yönelik fiili engellerin hukuk dışı olduğu teyit edilmiş oldu. Bu karar, eğitim ve bilim emekçilerini çalıştıkları kurumun vakıf veya kamu üniversitesi olmasına göre ayrıştırılmasına karşı mücadele bakımından şüphesiz önemli bir hukuki kazanım oluşturuyor. Emekçiler arasında yaratılmaya çalışılan suni ayrımlar ve statü farklılıkları, eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelelerinin bölünmesine hizmet etmekte.

Öte yandan bu karar, vakıf üniversitesi çalışanlarının yalnızca örgütlenme hakkı bakımından bir kazanım olmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasanın ihtiyaçlarına göre ve hukuka aykırı olarak kâr amaçlı faaliyet yürüten vakıf üniversitelerinin, tıpkı kamu üniversiteleri gibi kamu hizmeti yürütmeleri gerektiğini, vakıf üniversiteleri çalışanlarının da kamu görevi yaptığını dolaylı olarak bir kez daha onaylayan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu kazanım, vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personelin sadece örgütleneceği sendika bakımından değil, aynı zamanda ücret ve iş güvencesi bakımından kamu üniversitelerinde çalışan emekçiler ile aynı haklara sahip olmaları için yürütülen mücadele için de önemli bir gelişme. Vakıf üniversitelerindeki güvencesiz çalıştırma yöntemlerine ve dayatılan sefalet ücretlerine karşı mücadele başta olmak üzere eğitim ve bilim emekçilerinin tüm mücadelelerini birleştirmek önümüzde önemli bir görev olarak duruyor.

Yorumlar kapalıdır.