Tecavüzcüler ancak bu kadar savunulabilirdi!

Dün gece yarısı altı tane AKP’li milletvekili tarafından mağdurları “tecavüzcüsüyle evlendirme” önergesi meclise sunuldu. İlyas Şeker, Ramazan Can, Mücahit Durmuşoğlu, Hacı Bayram Türkoğlu, Halis Dalkılıç ve Mehmet Muş’un gece yarısı rüyasında ne görüp böyle bir önergeyi kaleme aldıklarını bilmiyoruz, ama yıllarca mücadele edip kazandığımız kazanımlar, hele de kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağımızı çok iyi biliyoruz!

AKP’li vekillerin Meclis’e sunduğu önergede “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir” ifadeleri kullanılmış. Oysa cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın cinsel istismar mümkün olamaz. Cinsel istismarın kendisi bir cebirdir, şiddettir. Mağdurun evlenmesi veya evlenmemesi bir suçu nasıl ortadan kaldırabilir! Kaldı ki, mağdurun, failiyle evlendirilmesi durumunda cezanın uygulanmamasını öngören kanun maddesi, kadınların uzun mücadeleleri sonucunda 2005 yılında TCK’dan çıkartılmıştı.

Ayrıca, aynı AKP’liler çocuk evliliklerinde de istismar suçunu azmettiren veya yardım edenler hakkındaki kamu davasının düşürülmesi veya cezanın uygulanmamasını istiyor. Boşanmayı zorlaştıran, doğum kontrolü, kürtajı tarihe karıştıran erkek egemen gerici iktidar sahipleri şimdi de tecavüzcüleri ödüllendiriyor! Dün Ensar Vakfı’nı aklamaya çalışan milletvekilleri bugün tecavüzü teşvik etmektedirler.

Meclis’te dünkü açık oylamada yeterli oy sayısına ulaşılamadığı için önergenin tekrar oylanacağı söyleniyor. Biz kadınlar mücadele ederek kazandığımız hakların yıllarca geriye götürülmesine sessiz kalmayacağız! T.C.avüz devleti istemiyoruz!

Yorumlar kapalıdır.