Katalonya bağımsızlığını ilan etti!

Bugün (27/10/2017) Katalan parlamentosu, Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etti. Yıllardan beri alanlarda, sokaklarda, işyerlerinde bağımsızlık uğruna seferber olmuş olan Katalonya halkını, parlamentosunun almış olduğu bu karar dolayısıyla kutluyoruz. Biz enternasyonalist devrimciler, kendi bağımsız devletinden mahrum bırakılmış tüm halklar gibi Katalan halkının da yüzyıllardan beri süregelen bu hedeflerini gerçekleştirme haklarının bulunduğuna, bunun meşru ve demokratik bir hak olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz.

Aynı zamanda yeni Katalonya Cumhuriyeti’nin ilanının, işçi ve emekçi kitlelerin demokrasisine dayalı, tüm emperyalist merkezlerden bağımsız, mali ve sınai oligarşilerin boyunduruğundan arınmış, sosyalist bir ülkenin inşası yolunda ilk adım olmasını diliyoruz. Yalnızca bu tür bir inşa, sadece İspanya yarımadasında değil, tüm Avrupa’da halkların kardeşçe dayanışmasını ve yeni bir temelde yeniden birleşebilmelerini sağlayacaktır.

Öte yandan İspanya hükümeti, Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra kendi Senatosunda, Katalonya’nın özerkliğini feshetme ve tüm yönetime el koyma yasasını kabul etti. Bunun anlamı, bu geceden itibaren İspanyol monarşisine bağlı güvenlik güçlerinin Katalonya çapında tutuklamalara girişeceği ve ülke çapında baskı mekanizmalarını harekete geçireceğidir. İspanya hükümetinin bu antidemokratik saldırı olasılığını şiddetle kınıyor ve onu Katalan halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kabul etmeye çağırıyoruz.

Aynı zamanda tüm demokratik, devrimci ve enternasyonalist güçleri, Madrid kaynaklı böyle bir saldırı karşısında Katalan emekçi halkının yanında yer almaya ve düzenleyeceği kampanyalarla bu tavrını tüm ülkelerde İspanyol yetkililere iletmeye çağırıyoruz.

Yaşasın Katalan Cumhuriyeti!

Yaşasın halkların kendi kaderlerini tayin hakkı!

İşçi Demokrasisi Partisi

Yorumlar kapalıdır.