Katalonya’nın bağımsızlık ilanıyla dayanışma! Rajoy’un ve Monarşinin müdahalesine hayır! Katalan halkına dönük her türlü baskıyı reddediyoruz!

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)’in Katalonya’nın bağımsızlık ilanının ardından yayımladığı uluslararası çağrı:

Katalonya parlamentosu nihayet, 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan çıkan sonuca dayanarak İspanyol devletinden bağımsızlık ilan etmiş bulunuyor.

Katalonya’nın bağımsızlık ilanının ardından, Halk Partisi hükümetinin başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya’nın Franco rejiminin devamcısı, baskıcı monarşist İspanyol devletine boyun eğmeye devam etmesi için gerekli tüm müdahaleyi yapacaklarını ilan etti.

Rajoy’un ilk icraatları, Katalan yetkililerini, Katalonya başkanı Carles Puidgemont’u ve özerk bölge hükümetinin üyelerini görevden azledip, Katalan parlamentosunu lağvetmek oldu.  Bu yetkililerin görevleri bundan böyle Madrid hükümetince atanmış memurlarca üstlenilecek. Bu gerici tedbirlerin arka planında ise Katalan halkına yönelecek baskı ve şiddetin hazırlanmakta olduğuna hiç kuşku yok.

Katalan halkı ve gençliği, bağımsızlık ilanını Barselona, Girona ve diğer kentlerde kitlesel olarak sokaklarda kutlayarak sahip çıktı.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) olarak, seferberliklerini sürdürerek bağımsızlıklarına sahip çıkan Katalan halkını kutluyor, İspanyol devletinin uyguladığı şiddeti kınıyoruz. Aynı zamanda İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE)’nin Rajoy hükümetiyle geliştirdiği reformist ve işbirlikçi tutumun altını çiziyoruz.

Diğer yandan İspanyol solunda Pablo Iglesias liderliğindeki Podemos’un deklarasyonundaki gibi referandumun “meşruluktan uzak ve kabul edilemez” olduğuna dair görüşlerin, Monarşi ve Rajoy’un gerici yönetiminin baskıcı politikalarını güçlendirmekten başka bir işlevi olmadığını da belirtmek isteriz.

Devrimci sosyalistler olarak, halkların ve ezilen ulusların, kendi kaderlerine yön verme ve bir kez bu yönde karar vermişlerse, bağımsızlık yönünde ilerleme haklarını sahipleniyoruz. Katalonya’da kurulacak bir Cumhuriyet, aynı zamanda Francoculuk tarafından dayatılmış bu köhne rejimin son bulması yönünde İspanya’daki diğer halklara da yol açacaktır.

Bu demokratik mücadele, hiç kuşku yok ki, daha da derinleşmek, işçi sınıfının ve ezilen yığınların hizmetinde bir ekonomik planla taçlanmak durumunda.

Bu nedenle devrimci sosyalistler, bu cumhuriyetin işçi sınıfının önderliğinde bir “İberya işçi ve sosyalist cumhuriyetleri federasyonuna” dönüşmesi için mücadele etmekteler.

Katalan halkı ve gençliği sokaklarda ve seferberlik halinde. Özgür Katalonya’yı ve Katalan halkının ve gençliğinin seferberliğini Rajoy’un her türlü gerici saldırısı karşısında savunmak için, uluslararası ölçekte en geniş dayanışmayı örelim. Bağımsız Katalonya’yı savunmak için, tüm dünya ölçeğinde kenetlenelim.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI), 27 Ekim 2017

Yorumlar kapalıdır.