İDP yaz kampı başarıyla tamamlandı

İşçi Demokrasisi Partisi 2018 yılı yaz kampını başarı ile gerçekleştirdi. Kampın ana gündemi 4. Enternasyonal’in 80. kuruluş yıldönümüydü.

Ama çalışmamızın ilk gününü kadın mücadelesi konusuna ayırdık. Önceden kapsamlı bir okumayla hazırlandığımız çalışmayı sunumun ardından atölyelerdeki tartışmalarla sürdürdük. Kapanış oturumunda ise atölyelerde varılan sonuçlar ve tartışmalar ele alındı.

Diğer günlerimizde ise enternasyonal ve enternasyonalizm konularında yoğunlaştık. Bu kapsamda gerek 4. Enternasyonal’in tarihi gerekse de günümüzde bir enternasyonalin gerekliliği, özellikle 2008 dünya ekonomik krizi ve ardından gelişen mücadeleler temelinde olumlu ve olumsuz örnekler üzerinden ele alındı. Sunum, atölye çalışmaları ve kapanış oturumlarında geniş katılımlı ve öğretici tartışmalar yaşadık.

Faşizme ve bürokrasiye karşı mücadele ile Stalinist halk cepheleri politikasına karşı mücadele Sol Muhalefet’ten 4. Enternasyonal’in kuruluşuna giden yolda önemli mihenk taşlarıydı. Ve Troçki’yi Geçiş Programı ve Sürekli Devrim kavrayışları üzerinden yeni bir enternasyonalin inşasının zorunlu ve acil bir görev olduğu noktasına ulaştırmıştı. Tabii 4. Enternasyonal tarihinin diğer önemli noktası da II. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Troçkist hareket içerisinde yaşanan gerek taktiksel gerekse programatik tartışmalar ve ayrışmalardan oluşmakta. Kendisini uluslararası Morenist akımın bir parçası sayan partimiz için de bu ayrım noktalarının en önemlileri Pablocu derin entrizm taktiği, Mandelci yeni öncü teorisi ve günümüzde dünya solunun önemli bir kesiminde bilinç bulanıklığı yaratan 21. yüzyıl sosyalizmi tartışması.

İDP yaz kampında bu konuların hepsi ele alınırken belki de vurgulamak gereken en önemli nokta ise şu oldu: Troçkizm sadece tarihsel – teorik bir tartışma konusundan öte bir mücadele programı ve 4. Enternasyonal de bir dayanışma örgütünden öte işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelesine, dün ve bugün, en doğru taleplerle önderlik etmeye aday bir dünya partisi.

Ekte, okul çalışmamızın konularıyla birlikte temel metinlerini sunuyoruz.

2018 İDP Yaz Okulu Çalışma Notları.pdf

Ayrıca bkz.: Enternasyonal ve enternasyonalizm

Yorumlar kapalıdır.