Gebze Sendikalar Birliği’nden krize karşı eylem

Gebze Sendikalar Birliği 23 Ekim tarihinde ekonomik krize karşı ortak mücadele gündemli bir eylem gerçekleştirdi. Ekonomik krizin işçi sınıfı üzerindeki etkileri her geçen gün artarken, bununla eş zamanlı olarak tek adam rejiminin ve patronların emekçilerin hak arama mücadelelerine dönük yoğun baskısı da katmerleniyor. Böylesi bir ortamda Gebze’deki önemli sektörlerde örgütlü sendikaların krize karşı ortak mücadele şiarıyla bir araya gelmeleri işçi sınıfının örgütlü ve birleşik mücadelesi adına önemli bir adım.

Birleşik Metal-İş, Petrol-İş, TÜMTİS, Nakliyat- İş, Lastik-İş gibi farklı konfederasyonlara bağlı sendikalar gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla hükümetin, krizin faturasını emekçilere ödetmeye çalışmasına karşı ayrılıkları bir kenara bırakarak birleşik bir hattın örülmesinin gerekliliğini vurguladılar. Basın açıklamasında, artan işsizliğe, enflasyonun yükselmesiyle birlikte işçi sınıfının alım gücünün erimesine, zenginlere vergi indirimleri yapılırken işçiler üzerindeki vergi yükünün artırılmasına ve işten atmalara karşı bir arada durmanın ihtiyacı belirtildi.

Flormar, BBS Metal ve Cargill işçilerinin direnişlerinin sınıf dayanışmasıyla güçlendirilmesinin önemi belirtilirken, bu mücadeleyi sürdüren emekçiler “atılan işçiler geri alınsın” talebini yükselttiler.

Gebze Sendikalar Birliği’nin işçi sınıfının birleşik mücadelesi adına attığı bu adım oldukça önemli. Emekçilerin, toplumun ezilen kesimlerinin yaşam koşullarındaki zorluğun gittikçe derinleştiği bu atmosferde, ortak bir eylem hattının oluşturulabilmesi, büyütülüp geliştirilebilmesi ise daha acil bir görev haline gelmekte. Bu noktada sendikalara ve tüm sınıf örgütlerine bu ihtiyacı tabana yayabilmek gibi bir sorumluluk düşüyor. Bunun yolu da işten atmaların yasaklanması, dış borç ödemelerinin durdurulması ve mücadelelerin birleştirilmesi gibi işçi sınıfının mücadele azmini güçlendirebilecek ve sürekli kılabilecek talepler etrafından bir eylem programının oluşturulması hedefinden geçiyor.

Yorumlar kapalıdır.