İDP’nin 2019 yaz okulu başarıyla tamamlandı

174

İşçi Demokrasisi Partisi, 2019 yılı yaz okulunu başarı ile gerçekleştirdi. Okulun ana gündemi “Türkiye’de politik ve sosyal devrim” idi. Okul, yakın zamanda kaybettiğimiz ve Türkiye Troçkizmi’nin kurucuları arasında yer alan Ahmet Doğançayır yoldaşın anısına ithaf edildi. Yaz kampı olarak organize edilen okul boyunca katılımcılar atölyeler şeklinde dağılarak, birçok teorik ve politik sorun üzerine çözüm önerilerini tartışıp masaya yatırdı.

Yaz okulunun ilk gününde Türkiye ve emperyalizm arasındaki nesnel bağlar üzerinden bağımlılık ilişkileri tartışıldı. Katılımcılara önceden iletilmiş okumalar üzerinden yapılan görüş alışverişleri sonucu her atölye, vardığı sonuçları okulun geneliyle paylaştı ve tartışmaya açtı. Burada özellikle Buharin’le Lenin’in emperyalizm teorileriyle Samir Amin gibi üçüncü dünyacı ekolün argümanları arasındaki açı odağa alındı. Ruy Mauro Marini’nin alt-emperyalizm tezinin Türkiye’nin uluslararası sosyo-politik konumunu açıklayıp açıklamadığı konuşuldu.

Okulun geri kalan günlerinde siyasal demokrasi sorunu üzerinden Türkiye’de sürekli devrim, ulusal sorun ve bu sorunun programatik çözümü gibi konulara eğilindi. Milli Demokratik Devrim tezinden reform mu devrim mi tartışmasına, Şubat ile Ekim devrimlerinin karşılıklı ilişkilerinden Kemalizm’in sınıf tahliline dek zengin bir yelpazede gerçekleşen atölyelerin sonuçları verimli oldu.

Son gün gerçekleştirilen kadın atölyesinde 8 Mart Uluslararası Kadın Grevi ve kadın hareketinin gündeminde olan tartışma başlıkları konuşuldu. Kadın hareketinin talepleri ile sloganları, kadın grevlerinin öznesi ve kadın sorununun kapitalizm sorunuyla iç içe girmişliği önde gelen başlıklar arasındaydı.

İDP yaz kampında bu konuların hepsi ele alınırken belki de vurgulamak gereken en önemli nokta ise şu oldu: Mücadeleci işçiler olarak, devrimciler olarak her yerde ve her zaman hayatın merkezinde olmaya çalışmak ve programımızı kitlelere anlatmak zorundayız.

Yorumlar kapalıdır.