İşçi Demokrasisi Partisi 6 yaşında!

Kapitalizm dünyayı yerle bir ediyor. Patron demokrasileri çuvallıyor. Yaldızı dökülen burjuva-kapitalist devletler ekonomik kriz, pandemi, kuraklık, iklim felaketi derken tüm insanlığı, sonsuz fedakârlıklar göstermelerini isteyerek, kendi faturalarını ödemeye davet ediyor. Pislik içinde bıraktıkları bu düzenlerine boyun eğmemizi, razı olmamızı istiyorlar! Hayır, ne boyun eğeceğiz ne de razı olacağız!


Partimiz İDP’nin kuruluşunu altı yıl önce tam da bu nedenle ilan etmiştik. Bütün denizler çalkantılıydı o vakitler. Bugün o çalkantılar fırtınalara dönüştü. Lakin bu bizim için bir öngörü eksikliği değildi. Yazarın dediği gibi, gemiler için en güvenli yer limanlardır ama hiçbir gemi limanlarda çürüsün diye inşa edilmez. Bütün gemiler açık denizlere açılsın diye yapılır. Partimizi, İşçi Demokrasisi Partisi’ni ilan ederken biz de bu hedefle yola çıktık. Ne bir tabela yeter düşüncemiz oldu ne de küçük olsun ama bizim olsun gibi bir sınır çizdik kendimize. İDP’yi en başından açık denizlere açılmak için inşa etmeye giriştik.


O yüzden başından itibaren propagandizme, küçük burjuva sekterlik ve grupçuluğa, önderlik inşasının es geçilmesine, enternasyonalizm anlayışının eksikliğine ve ulusalcı sapmalara karşı mücadele, temel önceliklerimiz oldu. O yüzden İDP’nin bir bölen olmayacağını, birleşik işçi cephesi ve kitlesel işçi partisinin inşasının yolunda ilkeler ve program üzerinden her türlü işbirliklerine açık olduğumuzu belirttik ve; “Bize bir adım atana iki adım atacağız” dedik.


Şimdi altı yılın ardından, İşçi Cephesi’nin 40, Sol Muhalefet’in 95 yıllık geleneği ışığında yolumuza devam ediyoruz. Evet, bizler hayal kurmayı severiz. Aksi takdirde devrimci ve sosyalist olmazdık. Yanlış anlaşılmasın, hayallerimizin olması “hayalci” olduğumuz anlamına gelmez. Doğru, Sol Muhalefet olacakları engelleyemedi. Sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya kuramadı. Ama bu ısrarlı ve kararlı mücadele, bu hayalin yaşamasını sağladı ve bizlere ulaştırdı. İDP ve benzerleri bugün bunun için var. Bizler herhangi bir başka dünya kurmanın peşinde değiliz. Hayalimiz sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya kurmak…

Yorumlar kapalıdır.