Muhittin yoldaş, sosyalizme dek daima!

Türkiye Troçkizminin kurucu önderlerinden, Türkiye’de Morenist akımın, İşçi Cephesi’nin ve İşçi Demokrasisi Partisi’nin kurucularından ve İDP merkez komite üyesi olan Ahmet Muhittin Karkın yoldaş 24 Haziran günü ani ve beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Yoldaş, 26 Haziran günü Karacaahmet Mezarlığı’nda ailesi, yoldaşları ve mücadele arkadaşlarının katıldığı bir törenle defnedildi. Törene Türkiye İşçi Partisi, UİD-DER, Devrimci İşçi Partisi, İşçinin Kendi Partisi, İşçinin Sesi ve Kırmızı Gazete’den mücadele arkadaşları da katıldı.

Törende konuşan yoldaşları onun ölümünün işçi sınıfı ve sosyalizm mücadelesi için yeri doldurulamaz bir kayıp olduğunu ifade etti. Yoldaşın 55 yılı bulan mücadele hayatında edindiği deneyim, sahip olduğu özveri ve sosyalizm mücadelesinde yürüttüğü önderliğin ve devrimci mirasının geride kalan yoldaşlarına ve genç kuşaklara ilham olması gerektiği vurgulandı.

Enternasyonalist bir devrimci olarak devrimci Troçkist partinin inşa sorununu ulusal sınırlara hapsetmeyen, bu uğurda dünya partisinin de inşası için mücadele eden yoldaşın cenaze töreninde İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal’den gelen taziye mesajı da okundu. Yine uzun yıllar mücadele yürüttüğü İspanyol devletinden Enternasyonalist Mücadele (LI), yoldaşın ölümü üzerine taziye mesajını iletti.

Okunan mesajların ardından cenaze töreni Enternasyonal Marşı’nın söylenmesi ile sonlandı.

İUB-DE taziye mesajı

İşçi Demokrasisi Partisi’nden yoldaşlarımıza,

Ahmet Muhittin Karkın yoldaşın beklenmedik ve elim vefat haberini almış bulunuyoruz. Onu hepimiz kısaca Muhittin olarak bilirdik.

Bu zor zamanda çocuklarının, torununun, tüm ailesinin, dostlarının ve özellikle de İDP’den yoldaşlarının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz ve hepinizi selamlıyoruz.

Muhittin’in aramızdan ani ayrılışı hem sizler hem de tüm Enternasyonalimiz için büyük bir kişisel ve politik kayıp. 50 yılı aşkın bir zamanını devrimci partinin ve Enternasyonalin inşasına adayan büyük bir devrimci öndere veda ediyoruz. Bu 50 yıllık mücadelesini Troçkizm safları içerisinde ve büyük kısmını da Nahuel Moreno tarafından kurulmuş olan akımımız dahilinde sürdürdü.

Kendisi ile İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal bir militanı ve önderi olarak birlikte mücadele etmiş olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.

Türkiye’de Troçkizmin kurucularındandı ve işçi hareketi içerisinde partinin inşası yönünde daima tutku ile mücadele etti. Kendisi aynı zamanda bir sendikal önderdi. ’80 darbesinin ardından hapis yattı ve diktatörlük rejimi tarafından idam cezası ile yargılandı. Enternasyonalist militanlığını 20 yıl boyunca İspanya devletinde sürdürdü. Ve 2017’de Türkiye’ye dönerek İDP’nin önderlik ekibine dahil oldu. Ve İDP’nin İUB/UIT’e katılma sürecinde çok önemli katkıları oldu. Çünkü enternasyonalist mücadele onun için her şeyin başında yer alıyordu. Aralık ayında gerçekleşecek İUB-DE kongresine katılmak için hazırlık yaptığını biliyoruz. Bunun için planladığı Arjantin seyahati ne yazık ki gerçekleşemedi.

Muhittin yeni kuşaklara çok önemli bir miras devrediyor. Onun mirası partinin yani İDP’nin ve Enternasyonalin yani İUB-DE’nin inşası için mücadele etmektir. Muhittin bize enternasyonalist militanlıkta ısrarın çok önemli bir örneğini gösterdi.

Bir kez daha haykırıyoruz: Muhittin yoldaş, sosyalizme dek daima!

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal

Uluslararası Yürütme Kurulu

LI taziye mesajı

Bu zor anda Muhittin yoldaşın ailesine ve İşçi Demokrasisi Partisi’nden yoldaşlara en içten selamlarımızı iletiyoruz. Tam da bu ay parti okulumuza katılacak olmasını büyük bir heyecanla beklerken, aldığımız bu acı ve beklenmedik haber bizi derinden yaraladı.

Muhittin, partimizde 20 yıl boyunca mücadele sürdürmüş bir yoldaşımız ve o dönemde bütün yoldaşlarımızın sevgisini ve saygısını kazanmış biriydi. Onu göçmen emekçilerin hakları için verdiği mücadelelerle, çalıştığı yurtta öğrencilerle yaptığı çalışmalarla, Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimleri için yorulmaz faaliyeti ile hatırlıyoruz.

Muhittin’in aramızdan ayrılışı, İDP ve Enternasyonalist Mücadele (Lİ) ve tüm UIT-CI için büyük bir kayıp. Yorulmaz bir enternasyonalist militan olarak onun mirası, devrimci partilerin inşası ve 4. Enternasyonal’in yeniden inşası yolunda en büyük dayanaklarımızdan biri olacak.

Bize pek çok ders ve asla unutulmayacak gülümsemesini bırakıyor.

Sosyalizme dek daima!

İspanya Devleti’nden Enternasyonalist Mücadele (Lİ)

UİD-DER taziye mesajı

İşçi Demokrasisi Partisi Merkez Komitesi üyesi Ahmet Muhittin Karkın’ın ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta İşçi Demokrasisi Partisi’nden siz yoldaşları olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. “Bizler için yeri doldurulamaz” diyerek uğurladığınız kaybınızın acısını sizlerle derinden paylaşıyoruz.

İşçi sınıfının kurtuluşunun kendi eseri olacağına inanan, sınıfın bu temelde ve enternasyonal düzeyde örgütlenmesi için mücadelesini yılmadan, yorulmadan sürdüren sosyalistlerin anıları ve mirasları, kapitalizmi yıkma ve sosyalist bir dünyanın kapılarını açma mücadelesine güç vermeye devam ediyor, edecek. Tıpkı Ahmet Muhittin Karkın gibi…

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER)

Marksist Tutum taziye mesajı

Yoldaşlar,
Bu topraklarda devrimci Marksizmin gelişimi için hem ulusal düzeyde hem de uluslararası alanda çaba gösteren Muhittin Karkın’ın beklenmedik vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Partinize, yoldaşlarınıza ve sosyalist harekete başsağlığı diliyoruz.

Volkan Yaraşır’dan taziye mesajı

Muhittin arkadaşı toprağa verdik. Toprağa emanet ettik. Nazım’ın ifadesiyle arkadaşımız dünyaya elveda dedi, kainata merhaba diyor. Muhittin arkadaşı tanışmaların en muteberi ve en güzeli olan kavganın ve işçilerin içinde tanıdım. İşçi çalışmaları zor zanaatır. Uzun soluk, istikrar, her şeyden önce güven ve sebat gerektirir. Mayanın tutması ve çalışmanın kök salması, gelişmesi işçilerle ontolojik bir ilişkinin kurulmasına bağlıdır. Bu, ruh ve entellektüel donanım gerektirir. Her işçi çalışması bir kristal gibidir, en ufak bir hata çalışmayı paramparça edebilir.

Muhittin arkadaşla tanışır tanışmaz birbirimize ısındık ve birbirimizi sevdik. Tabiki bu ilişkinin tutkalı olan İlhan arkadaşın varlığı ilişkinin sıçramalı gelişmesine yol açtı. Bir işçi cehenneminde 4 yıla yaklaşan bir çalışma yürütüldü. İki önemli, uzun soluklu direniş gerçekleştirildi ve bu cehennemde Termokar gibi bir kale inşa edilldi. Gerçek manada bu sürecin bütününde işçi demokrasisi işledi. Ve itinayla korundu. Kararların bütününü işçiler aldı ve uyguladı.

Çalışma gerçek bir sınıf çalışması hatta siyasal bir çalışma olarak biçimlendi. Bizler işçi arkadaşlara yoldaşlık yaptık, en fazla tecrübelerimizi paylaştık. Birçok işçi önderiyle birlikte aksamadan yıllarca süren, sistematik, periyodik, acil durumlarda spontan sınıf eğitimleri ve komite toplantılarıyla havzaya müdahale edilebilecek koşullar yaratıldı. Belki de yakın dönem sınıf çalışmalarında bir ilk olan, kesintisiz 6 ay süren, her hafta seminer şeklinde öncü metal işçilere yönelik siyasal eğitim çalışmaları yapıldı.

Bütün bu süreçte Muhittin arkadaşla son derece saygılı, birbirine özen gösteren, itinalı davranan, tecrübeleri  kolektifleştiren ve komplekssiz bir ilişki ağı kurduk. Zaten bunu becerebilmek, işçi örgütlenmesinin sıçramasını beraberinde getirdi. İşçi arkadaşlarımızla yoldaşlaştık. Kardeş olduk ve birbirimize bağlandık. Radikal kararlar aldık ve hayata geçirdik. Bu süreç arkadaşların hızla gelişmesini ve politikleşmesini sağladı. 

Duvardaki sarmaşık gibi en olmayacak yerde gerçek bir sınıf çalışmasının nasıl yürütülebiliceğinin pratiğini gösterdik. Çalışmanın sadece bir ayağı sendikal çalışmaydı. Asla uvriyerist bir içerik taşımadı. Biz bildiklerimizi anlattık ve ruhumuzu sürece kattık, işçi arkadaşlarımız da bizi sınıf mücadelesinin ritmi içinde şekillendirdi ve besledi. Bu vurgularım aslında tarihe bir not düşme isteğinden kaynaklanıyor.

Sınıf içinde çalışması 40 yılı bulan ve sınıfın her katmanında faaliyet yürütmüş bir yoldaşınız olarak, bu zamana kadar Muhittin arkadaş kuşağından gelen ve önder konumunda olan hiç bir kimseyi bir fabrika, havza ve sektör çalışmasında görmedim. Ayrıca bir çalışmayı her boyutuyla, uzun yılları kapsayan ve sistematik olarak yürüten ve asla usanmayan aynı kuşaktan ya da daha sonraki kuşaktan önder konumumda yine başka bir kişi görmedim. Sahada çalışan, işçiyle bire bir temasta olan, direnişte onlarla yan yana oturan, acılarına ortak olan Muhittin arkadaşımız oldu. Bu gerçek mana da işçi sınıfı devrimcisi olma özelliğidir. Devrimci komünist önderler böyle yaparlar. Muhittin arkadaş romanlardan çıkıp gelen bir kahraman değildi, gerçek bir devrimcinin nerede olmasını pratiğiyle ve devrimci ısrarıyla gösteren bir yoldaştı.

Bu niteliği onu bence bütün vasıfları yanında müstesna kılan özelliğidir. Hatta vasıflarına mana veren özelliğidir.

Bence yoldaşlarına esas mirasının bu olduğunu düşünüyorum. Yanivarlığınızı  sınıfın içinde kurun, sınıf içinde çalışmayı stratejik bir çalışma olarak ele alın, sınıfın tarihsel rolüne inanın ve sınıftan öğrenmeyi unutmayın…Zaten bu yapıldığında gerçek manada bir enternasyonalist olunur ve devrimci bir ruh inşa edilebilir. Sınıf mücadelesinin ritmi yakalanabilir.

Yoldaşlar, Muhittin arkadaş bize ideolojik- teorik, politik- pratik olarak manamızın sınıfın içinde olduğunu ve onun içinde mana kazanabileceğimizi söylüyor.

Yoldaşa sözümüz olsun devrimci komünistler olarak işçi sınıfının içinde ve kavganın ateşinde varolacağız.

Hoşçakal yoldaş…

Gözün arkada kalmasın…

Volkan Yaraşır

Yorumlar kapalıdır.