Muhittin Karkın: kadim bir devrimcinin ardından

Yoldaşımız Muhittin Karkın’ı 24 Haziran günü saat 21.20’de kaybettik. Apansız gelen bir kalp krizi onu aramızdan aldı. Üzüntümüz çok ama çok büyük. Hem kadim bir yoldaşımızı kaybettiğimiz için hem de işçi sınıfı ve sosyalist hareket açısından altın değerinde deneyim ve bilgi birikiminin bu ölümle birlikte artık üretemeyecek olmasından dolayı. Tesellimiz ise bize bıraktığı çok kıymetli teorik, politik, örgütsel miras. İşçi Demokrasisi Partisi militanları bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Muhittin yoldaş parti eğitimine, özellikle de kadroların politik eğitimine çok önem verirdi. Bu açıdan gençler onun için her zaman birincildi. İşçi/öğrenci gençliğin temel teorik-politik konulara okuyarak ya da dinleyerek vakıf olması ve ama mutlaka fabrika ve okullarda örgütlenme sırasında bu bilgilerin kullanılıp test edilmesi en çok önem verdiği konuların başında gelirdi. Onun için doğru ve yararlı teorik-politik bilginin sınıf mücadelesi içinde kullanılabilmesi ve işçi sınıfı yararına fark yaratması esastı. Sınıf mücadelesinden kopuk, politik-örgütsel işlevi olmayan konulara hep mesafeliydi.

Muhittin yoldaşın hayatta en çok önem verdiği ve olmazsa olmaz kabul ettiği konu enternasyonalizmdi. Enternasyonalist olmayan bir hareketin ulusalcılıktan hareketçiliğe, sekterlikten propagandizme, reformizmden oportünizme dek birçok yöne savrulacağını somut tarihsel örnekleriyle birer birer ortaya koyardı. Enternasyonalizmin dünya partisine giden yolda ana tutkal olduğuna inanır ve bunu bir program ve yöntem sorunu olarak ortaya koyardı.

Önderliğin, partinin ve enternasyonalin inşası bu açıdan Muhittin yoldaş için hep biricik oldu. 1968’den 2023’e dek 55 yıllık birikim ve deneyimin ışığında inşa sorununu merkezi bir politik sorun olarak kavradı. Özellikle 1970’lerin ortasından başlayarak İşçi Cephesi geleneğinde vücut bulan kitlelerin devrimci sınıf seferberliği ve devrimci partinin bu sınıf seferberlikleri içinde inşası meselesini mücadelenin en önemli konusu saydı. Program ve örgüt meselesini, ayrışma ve birleşmeleri bu kavrayış üzerinden tanımladı. İşçi Demokrasisi Partisi, bu anlayışın bir sonucu olarak 2014’te vücut buldu.

Artık Muhittin yoldaşımız fiziken yok ama devrimci Troçkizm/Leninizm olarak adlandırdığımız Morenizmden mülhem zengin teorik-politik mirası bizlere yol göstermeye devam edecek.

1 CYorum
  1. […] Muhittin Karkın: kadim bir devrimcinin ardından […]

Yorumlar kapalıdır.