İUB-DE’den Muhittin Karkın yoldaş için taziye mesajı

Türkiye Troçkizminin kurucu önderlerinden, Türkiye’de Morenist akımın, İşçi Cephesi’nin ve İşçi Demokrasisi Partisi’nin kurucularından, İDP merkez komite üyesi ve gazetemiz yazarlarından Muhittin Karkın’ı 24 Haziran günü ani ve beklenmedik bir şekilde kaybettik. Aşağıda İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’in (İUB-DE), Muhittin Karkın yoldaş için ilettiği taziye mesajını, okuyucularımızla paylaşıyoruz.

***

İşçi Demokrasisi Partisi’nden yoldaşlarımıza,

Ahmet Muhittin Karkın yoldaşın beklenmedik ve elim vefat haberini almış bulunuyoruz. Onu hepimiz kısaca Muhittin olarak bilirdik.

Bu zor zamanda çocuklarının, torununun, tüm ailesinin, dostlarının ve özellikle de İDP’den yoldaşlarının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz ve hepinizi selamlıyoruz.

Muhittin’in aramızdan ani ayrılışı hem sizler hem de tüm enternasyonalimiz için büyük bir kişisel ve politik kayıp. 50 yılı aşkın bir zamanını devrimci partinin ve enternasyonalin inşasına adayan büyük bir devrimci öndere veda ediyoruz. Bu 50 yıllık mücadelesini Troçkizm safları içerisinde ve büyük kısmını da Nahuel Moreno tarafından kurulmuş olan akımımız dahilinde sürdürdü.

Kendisi ile İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal’in bir militanı ve önderi olarak birlikte mücadele etmiş olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.

Türkiye’de Troçkizmin kurucularındandı ve işçi hareketi içerisinde partinin inşası yönünde daima tutku ile mücadele etti. Kendisi aynı zamanda bir sendikal önderdi. ’80 darbesinin ardından hapis yattı ve diktatörlük rejimi tarafından idam cezası ile yargılandı. Enternasyonalist militanlığını 20 yıl boyunca İspanya Devleti’nde sürdürdü. Ve 2017’de Türkiye’ye dönerek İDP’nin önderlik ekibine dahil oldu. Ve İDP’nin İUB-DE’ye katılma sürecinde çok önemli katkıları oldu. Çünkü enternasyonalist mücadele onun için her şeyin başında yer alıyordu. Aralık ayında gerçekleşecek İUB-DE kongresine katılmak için hazırlık yaptığını biliyoruz. Bunun için planladığı Arjantin seyahati ne yazık ki gerçekleşemedi.

Muhittin yeni kuşaklara çok önemli bir miras devrediyor. Onun mirası partinin yani İDP’nin ve enternasyonalin yani İUB-DE’nin inşası için mücadele etmektir. Muhittin bize enternasyonalist militanlıkta ısrarın çok önemli bir örneğini gösterdi.

Bir kez daha haykırıyoruz: Muhittin yoldaş, sosyalizme dek daima!

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)

Uluslararası Yürütme Kurulu

Yorumlar kapalıdır.