Tarihte bu ay: İşçi sınıfına ve sosyalizme karşı 12 Eylül darbesi

Ordu komutanlarının yayınladıkları muhtı­ra ile işçi ve emekçi yığınlar üzerindeki kapita­list saldırı yeni bir boyut kazandı. Burjuva or­dusunun generalleri, toplumsal bunalımın bir an önce yasal partiler tarafından bastırılmasını is­temekte; aksi takdirde iktidara bizzat el koya­bileceği tehdidini savurmakta.

Bu noktada işçi sınıfının savunmasının dü­zenlenmesi ve Devrimci Eylem Programı’nın ha­yata geçirilmesi mücadelesi, gelişen siyasi olay­lar içinde belirli taktiklerle somutlanmalıdır. Sı­nıf seferberliğini gerçekleştirecek olan bu taktik ise bugün bir GENEL GREV biçiminde ortaya çıkmaktadır. Kapitalist saldırıyı püskürtmenin, sınıfın mücadele birliğini sağlayabilmenin ve her türden gerici, Bonapartist ve Faşist rejim tehditlerine karşı koyabilmenin yolu mevcut ko­şullarda Genel Grev’den geçmektedir.

Gazete Nisan’ın öncülü olan İşçi Cephesi gazetesinin 1980’in Şubat ayında çıkan ilk sayısı, bu satırlarla emekçilere ulaşmıştı. Troçkist akımımız, Kenan Evren ismiyle ve türlü zulümler, baskılar, idamlar ve işçilere saldırılarla özdeşleşecek olan 12 Eylül darbesinden 8 ay önce, darbe tehlikesine karşı Türkiye işçi ve emekçilerine, ordunun karşıdevrimci planlarını durdurabilmek için genel greve çağırıyordu.

12 Eylül darbesiyle beraber;

 • 650.000 kişi gözaltına alındı
 • 1.683.000 kişi fişlendi
 • 210.000 dava açıldı
 • 230.000 kişi sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı
 • 98.404 kişi “örgütlü olma” suçlamasıyla yargılandı
 • 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
 • En az 21.764 devrimci hüküm giydi
 • 388.000 kişinin pasaportuna el kondu
 • Kapatılan parti, sendika, dernek, meslek odası sayısı 23.700’ü buldu
 • 171 kişi işkencede, 14 kişi açlık grevinde, 74 kişi çatışmada, 16 kişi kaçarken öldürüldü
 • 43 kişinin “intihar” ettiği, 73 kişinin “doğal yollardan” öldüğü söylendi
 • 39 ton gazete, dergi, kitap yakıldı
 • 40 ton gazete, dergi ve kitap yakılmak üzere depolarda tutuldu
 • 927 adet devrimci gazete kapatıldı
 • 18 devrimci idam edildi.

12 Eylül’ün amacı işçi sınıfını, onun örgütlerini ve öncüsünü paramparça etmek, bütün bunları fiziksel olarak yok etmekti. İşçi Cephesi o günlerde, 1920 senesinde Almanya’da askeri bir darbeyi ezen genel grevi örnek göstererek, Birleşik İşçi Cephesi’nin kurulması çağrısında bulunmuştu. Bu, partileri ne olursa olsun bütün işçilerin yaklaşan tehlikeyi ortadan kaldırmak için eylemde bir araya gelmeleriydi.

12 Eylül, Türk kapitalizmi için sosyalist hareketi bastırmakta kullanılması gereken bir araçtı. Bu tip kanlı bir işçi düşmanı darbenin bir daha hayat bulamaması için ise, işçi sınıfının kendi partisini kullanarak Türkiye kapitalizmini ilga etmesi şart.

Yorumlar kapalıdır.