Venezuela’da işçi düşmanı yeni kemer sıkma paketi ve tutuklamalar

Maduro sivil-askeri hükümeti, kendi yarattığı ekonomik ve sosyal krizin faturasını Venezuelalı işçilerin omuzlarına yüklemeye ve kitleleri yoksulluğa mahkûm etmeye devam ediyor. Hükümetin bu yolda attığı son adım, sadece üst düzey devlet görevlilerine, Maduro’nun gelişmekte olan müttefik burjuvazisine ve emperyalist çokuluslu şirketlere fayda sağlayan yeni bir acımasız kemer sıkma paketini hayata geçirmek oldu. Bu paket kamu ve PDVSA (Venezuela milli petrol ve doğalgaz şirketi) kontrolündeki petrol sektörlerinde zaten enflasyonla eriyen ve alım gücü yok denecek kadar az olan asgari maaşa tavan sınırlaması getiriyor; maaş zamları, fazla mesai ödemeleri, gece ikramiyesi, işçi güvenliği gibi uygulamaları da askıya alıyor. Yani işçilerin yıllarca süren mücadeleler sonucunda kazandıkları ve toplu iş sözleşmeleriyle garanti altına alınan hakları hükümet tarafından fiilen ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla Venezuela’ya karşı Trump ve emperyalizm tarafından uygulanan yaptırımların cezasını da gene hükümet ve patronlar değil, işçiler çekiyor.

Bu yeni pakete karşı ülkenin farklı bölgelerinde bulunan petrol rafinerileri ve rıhtımlarda büyük çapta işçi eylemleri ve protestolar gerçekleşti. Bu seferberlikler işçilerin katlanılmaz hale gelen çalışma koşulları ve emek sömürüsü karşısında maaş artışı, çalışma koşullarının iyileşmesi, PDVSA emeklilik fonu paylarının ödenmesi gibi taleplerinde olan kararlılıklarını ortaya koydu.

Maduro hükümeti ise paketin uygulanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve işçilerin yükselen seslerini susturmak için baskı politikalarını giderek artırıyor. Venezuela Petrol İşçilerinin Birleşik Federasyonu Genel Sekreteri ve petrol işçilerinin haklarının savunusunda başı çeken Sınıfçı, Birleşik, Devrimci ve Özerk Akım’ın (C-cura) önderi José Bodas da dahil olmak üzere pek çok sendika liderinin emekliliğe zorlanmasının ardından, geçtiğimiz haftalarda eğitim, çelik ve petrol sektörlerinden pek çok işçi önderi ve sendika lideri de tutuklandı. İşçiler devletin kolluk kuvvetlerinin düzenli baskı ve tacizine rağmen mücadelelerini sürdürüyorlar.

Hükümetin bu sindirme politikaları yeni değil. İşçi önderi Rodney Alvarez, PDVSA patronları eliyle işlenen bir işçi cinayetinin suçunun kendisine atılması nedeniyle 8,5 yıldır tutuklu bulunuyor. Hiçbir delile dayanmadan tutuklanan ve yargılanma süreci hâlâ devam eden Alvarez, maruz kaldığı haksız suçlamayı ve adaletsiz tutukluluk sürecini protesto etmek amacıyla 17 Şubat günü açlık grevine başladı. Alvarez’in 19 Şubat’ta görülen son duruşması sırasında Caracas Savcılığı önünde toplanan işçiler hükümetin işçi önderlerine yönelik baskı ve kriminalizasyon politikalarını protesto ederek hükümete boyun eğmeyeceklerini bir kez daha gösterdiler.

Yorumlar kapalıdır.