“Herkese iş ve gelir güvencesi” kampanyası yola çıktı!

COVİD-19 pandemisinin derinleştirdiği ekonomik kriz ve bunun karşısında Saray rejiminin patronlara kalkan vazifesini üstlenmesi, emekçiler için vahim koşulların doğmasını beraberinde getirdi. Türkiyeli emekçilerin önünde duran birçok temel sorun söz konusu. Ama hemen hepimiz için bu sorunlardan en acilleri, geniş tanımla 17 milyon bandına ulaşan işsizlik ve toplumun yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmeye çalışması.

İktidar bir yandan “işten çıkarmaları yasaklıyoruz” yalanına sığınarak ücretsiz izinleri meşrulaştırıp emekçileri günlük 39 TL’lik sefalet ücretine mahkûm ederken, bir yandan da kapitalistler kârlarını korusun, servetlerini muhafaza edebilsin diye tüm kamu kaynaklarını patronların hizmetine sunup vergi indirimleri ve kredi teşvikleri açıklıyor. İşsizlik ve insanca yaşayacak bir ücrete erişememek ise emekçilerin kaderiymişçesine lanse ediliyor.

İşte böylesi bir ortamda, “Herkese iş ve gelir güvencesi” kampanyası 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul, Kadıköy’de gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla yola çıktığını duyurdu. Kampanyanın temel sloganı ise “Emekçiler için #KaynakVar”. On acil talep üzerinden şekillenen kampanyanın ana vurgusu ise, hem işsizliğin çözümünün hem de insanca yaşayacak bir ücrete sahip olmanın mümkün olduğu ve bunun da yolunun emekçilerin kaynaklara erişim ve kaynakların yeniden paylaşımı doğrultusunda izleyeceği birleşik mücadeleden geçtiği yönünde.

Kampanyanın hedefleri bağlamında konuştuğumuz “Herkese iş ve gelir güvencesi”’nin basın sözcülerinden Görkem Duru ise şunları belirtti: “Aslında işsizlik sorunu da, toplumun yarısının yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamak durumunda bırakılması da emekçilerin kaderi değil. Bunun temel nedeni iktidarın politik tercihleri. Kapitalistler servetlerini muhafaza edebilsinler diye krizin faturası emekçilerin sırtına yüklenmeye çalışılıyor. Biz ise bunun karşısında, herkese iş ve gelir güvencesinin sağlanması mümkün diyerek bir iddia ortaya koyuyoruz ve bunun için gerekli kaynakların mevcut olduğunu öne sürüyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolunun da krizin faturasını kapitalistler ödesin şiarıyla öne çıkarttığımız 10 acil talep etrafından örülecek emekçilerin birleşik mücadelesinden geçtiğini vurguluyoruz. Böylesi kritik bir süreçte sendikalar ve emek örgütleri tarafından merkezi kampanyaların oluşturulamamış olmasının eksikliğine bir cevap üretmek, emekçiler için bir çıkış yolu yaratmak için kampanya altında en geniş birliği oluşturma gayreti içerisindeyiz.”

Kampanya ve çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımız “Herkese iş ve gelir güvencesi” sosyal medya hesaplarını takip edebilirler: KaynakVar2020 facebook, twitter ve instagram.

Yorumlar kapalıdır.