25 Eylül iklim için küresel eylem günü! Kapitalizmden kaynaklanan çöküşü durduralım!

Uluslararası çevre örgütlenmesi Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) 25 Eylül’de iklim için küresel eylem günü çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle deniyordu: “Önümüzdeki aylar ve yıllar çok zorlu ve önemli olacak (…) İnsan kontrolünün ötesine geçecek geri döndürülemez reaksiyonlar zincirinin ortaya çıkmasını en aza indirmek istiyorsak, derhal harekete geçmek zorundayız. Bu nedenle, iklim krizinin koronavirüsün gölgesinde kalmaması, tam tersine en yüksek önceliğin verilmesi hayati önemde”.

Bir sene önce, Eylül 2019’da, 150 ülkenin 3 binden fazla şehrinde eylemler gerçekleşmişti. Milyonlarca insan iklim değişimine karşı etkili önlemler alınmasını talep etmişti. En büyük eylemlerden biri New York’ta İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de katılımıyla gerçekleşmişti. Thunberg, gezegenin sıcaklık artışının durdurulması için etkili önlemler almak adına hükümetlerin hareketsizliğine ve emperyalizmin (G8, G20) “zirvelerinin” işe yaramazlığına karşı gençliğin yükselen öfkesinin sembolüne dönüştü.

Bu sene için küresel eylem gününün çağrısı yapıldığı dönemde Covid 19 pandemisinin etkileri tüm hızıyla devam ediyor. Karayiplerde eşi görülmedik güçte kasırgalar, Kaliforniya ve Amazonlarda devasa yaygınlıkta yangınlar gerçekleşiyor. Bütün bunlar iklim değişiklinin yıkıcı etkilerinin göstergeleri.

Covid 19 da dahil olmak üzere bu felaketler kapitalizmin çürüyüşünün doğrudan sonuçları. Kazançlar söz konusu olduğunda ne çevresel sonuçlardan ne de insani yıkımlardan çekinen bir sömürü sistemi. Toplumsal eşitsizliklerin artışı, nüfus yoğunlukları, kamusal sağlık sistemlerinin çöküşü ve çevresel yıkım, eski ve yeni hastalıkların ortaya çıkması ve gelişmesi için uygun koşulları yarattı.

Çin diktatörlüğü örneğinde olduğu gibi, kapitalist tarım endüstrisi tarafından ormanların yok edilmesi ve hiçbir sıhhi kontrol olmaksızın domuz endüstrisinin yaygınlaşması, küresel ısınmayla birlikte, yeni pandemileri tetikledi. Bu durum, geçtiğimiz yılın başında, 250 bilim insanı tarafından hazırlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda öngörülmüştü. Fakat emperyalizmin bir kurumu olarak BM sadece “raporlar” hazırlamakla yetinirken, ABD, Çin ve diğer büyük kapitalist güçleri, çokuluslu şirketleriyle birlikte çevreyi yok etmeye devam etmesi için serbest bırakıyor.

Güncel küresel ekonomik kriz ve yüzde 6 ila 8 arasındaki küresel resesyon, bazı çevrecilerin öngördüğü gibi, çevrenin tahribatı ve kirliliğini azaltmıyor, tam tersine derinleştiriyor. Kapitalist hükümetler, ABD’den Çin’e, yarı sömürge ülkelere dek, çokuluslu şirketlere kârlarını sürdürmek için açık çek veriyorlar ve dolayısıyla devletlerin çevrenin korunmasına ilişkin zaten yetersiz olan düzenlemeleri daha da esnek hale geliyor. Bunun en yıkıcı ve somut örneklerinden biri Amazonlarda, Brezilya ve Bolivya’da gerçekleşen yangınlar. Bu yangınlar küresel ısınmadan kaynaklandığı gibi kapitalist tarım endüstrisinin “tarımsal sınırlarını” genişletmek isteyen hükümetlerin destek verdiği toprak sahipleri tarafından da çıkartılıyor.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) olarak 25 Eylül küresel mücadele gününü büyütme çağrısı yapıyoruz. Çevresel yıkımın sorumlusu kapitalist emperyalist sistemdir. Bu yıkımı durdurmanın tek yolu kapitalizmin sona erdirilmesi, işçi ve emekçi halk kesimlerinin hükümetinin kurulması, çokuluslu şirketlerin ve bankaların tazminatsız kamulaştırılması ve emekçilerin korunmasıdır. Sosyalist bir toplumun inşasına girişecek hükümetler maden üretimi, tarım, balıkçılık ve sanayi alanlarını doğanın korunması ve geniş emekçi kesimlerin hizmeti doğrultusunda, demokratik planlama yoluyla örgütleyeceklerdir. Ya Sosyalizm ya Yok Oluş!

İUB-DE olarak 25 Eylül’de, her ülkenin kendi uygun koşulları çerçevesinde seferber olmaya çağırıyoruz. Suyun, havanın, toprakların ve denizin kirlenmesine; ormanların yangınlar ve ağaç kesmeler yoluyla yok edilmesine; çokuluslu şirketlerin doğayı yok etmesine ve emperyalist yağmaya; açık madenciliğe karşı ve çokuluslu maden, petrol ve gaz şirketlerinin, Monsanto ve Bayer gibi zirai ilaç firmalarının ve ormanları ve nehirleri zehirleyen, yok eden kapitalist tarım endüstrisinin kamulaştırılması için mücadele ediyoruz.

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE)

Yorumlar kapalıdır.