İDP grevdeki Baldur işçilerini ziyaret etti

Kocaeli Çayırova’da yer alan, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Baldur Süspansiyon’da grev 5. gününde. Fabrikadaki sendikalılaşma mücadelesi uzunca bir süre sürmüş ve patron bu süreçte işçilerin örgütlenmesini engellemek adına elinden gelen çabayı sarf etmişti.

Süreç işçiler adına yetkinin alınmasıyla birlikte zaferle sonuçlansa da, Baldur patronu bu defa da 3 işçiyi işten çıkartarak ve sendikanın yetkisini tanımayarak Baldur işçilerini baskı yoluyla yıldırmaya çalıştı.

Ancak işçilerin sendikalarıyla birlikte kararlı ve örgütlü duruşları, atılan işçilerin geri alınması ile sendika ve toplu sözleşme hakkının tanınması talepleri doğrultusunda greve giden süreci ördü. Grevin başladığı 25 Aralık günü, Baldur patronu içeriye grev kırıcılar sokmaya yeltense de, emekçinin değil patronun yanında yer alan kolluk güçleri 4 işçiyi ve Birleşik Metal-İş 2 no.lu Şube Başkanı Necmettin Aydın’ı gözaltına alsa da, tüm baskılara rağmen Baldur’da üretim durdu! Ve Baldur işçileri taleplerine ulaşana kadar kararlı ve örgütlü mücadelelerini sürdürecekler!

İşçi Demokrasisi Partisi grevin 5. gününde Baldur Süspansiyon işçilerinin grevini ziyaret etti. İDP adına yapılan konuşmada, işçi sınıfına dönük saldırıların yoğunlaştığı bu dönemde, Baldur işçilerinin tüm emekçiler için örnek bir mücadele yürüttüğü vurgulandı.

İşçi sınıfı bir yandan Covid-19 salgınına direnmeye çalışırken, bir yandan da iktidarın ve patronların ekonomik krizin faturasını emekçilere yıkmaya çalışması karşısında hakları uğruna mücadele ediyor. Baldur işçilerinin grevi bu mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Baldur işçilerinin sendika ve toplu sözleşme hakkı derhal tanınmalı, atılan işçiler geri alınmalıdır. Baldur işçisiyle dayanışmayı büyütelim!

Yorumlar kapalıdır.