Teleset-Metalsan’da yetki kazanılmasına rağmen saldırılar sürüyor

13 Ocak’ta Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Teleset-Metalsan fabrikasında 30 sendikalı işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Sendikal örgütlenmeleri Ağustos 2019’da başlayan Teleset-Metalsan işçileri, Ekim 2019’da yetki tespiti için bakanlığa başvuruda bulunmuş ve yetki tespiti olumlu sonuçlanmıştı. İzleyen günlerde 17 işçi sendika mücadelesi yüzünden işten çıkarılmıştı. Sendikayı kabullenemeyen patron yerel mahkemeye itirazda bulunmuş fakat mahkeme işçiler lehine 16 Ekim 2020’de sendikanın meşru olduğu sonucuna varmıştır. Sendikalaşmadan dolayı işten çıkarılan 17 işçi sendikal tazminat için mahkemeye başvurmuş ve şu ana kadar 4 işçi sendikal tazminata hak kazanmıştır. Diğer işçilerin davaları sürmektedir. Fakat tüm olumlu haberlere rağmen patronun öfkesi de sürmektedir ki, 416 çalışanlı fabrikadan 30 sendikalı işçi ücretsiz izne çıkarılmıştır. Türk Metal Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ercan Dereli şunları söyledi:

“İşveren, işçilerin en doğal hakkı olan sendikalaşmayı tehdit olarak görmüş, sonrasında her türlü baskı, sözlü ve psikolojik taciz ile bizleri sindirmeye çalışmıştır.

Bu işyerinde pazar da dahil olmak üzere her gün fazla mesaili çalışma devam ediyorken üretimde daralma bahanesiyle 30 arkadaşımız ücretsiz izine yollanmıştır. İşveren Metalsan, işyerinde pazar günleri yapılan mesailerde, sendikalaşmanın cezası olarak bizlerin yerine Teleset işçisini bir kiralık işçi gibi görerek zorla çalıştırmaktadır.

İşveren vekili ve yöneticileri, işçiler sendika üyeliklerinden çıkmadıkları sürece ücretsiz izin uygulamasını uzatacakları mesajını göndermiştir. Birçok arkadaşımızın da ücretsiz izinleri bu iş yoğunluğunda tekrardan uzatılmış olup, onların yerine kiralık işçi alınmaktadır.

Buradan tekrar kamuoyu önünde; Metalsan yöneticilerine sesleniyor, Toplu Sözleşme masasında anlaşmaya sizleri davet ediyorum.”

İşçilerin sendika ve daha iyi bir yaşam mücadelesi kararlılıkları fabrika önündeki eylemlerinden ve son bir yıldaki çalışmalarından gözlemlenmektedir. Kimsenin geride bırakılmadığı bu sürecin aynı kararlılıkla süreceğine inanıyor ve Teleset-Metalsan işçilerinin mücadelesini selamlıyoruz. 

Yorumlar kapalıdır.