İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri direnişe ara verildiğini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Ekim 2020’de güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 16 işçi, 25 Mart’ta yaptıkları basın açıklaması ile direnişlerine ara verdiklerini ancak sürecin devamının takipçisi olacaklarını duyurdular. 2020 yılında TİS süreçlerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle grevler de yaşanan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 16 işçi, pandemi döneminde haklarını talep eden veya sendikalaşma mücadelesi veren işçilere karşı patronların silahı haline gelen Kod-29 (iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlal etmek) ile işten çıkarılmıştı.

37 gün süren direnişin sonucunda 11 işçi işlerini geri kazandı. Ancak direnen işçiler, işten atılan 16 kişinin tamamının da işe geri dönmesi karşısında hiçbir yasal engel olmadığını ve adli sicil kayıtlarının temiz olduğunu vurguluyorlar. İşçilerin, sürece dahil olan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İzmir Barosu’nun çabalarını dikkate alarak 25 Mart günü eylemliliklerine ara verdiklerini bildirdikleri ve yaşanan hukuksuzluğun giderilmesi çağrısını yineledikleri basın açıklamasını okurlarımızla paylaşıyoruz:

“Basına ve Kamuoyuna

Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 20.10.2020 tarihinde güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek Kod 29 ile işten çıkarılan 16 işçi olarak, 16 Şubat 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi önünde işlerimize iade edilmemiz talebiyle direnişe başladık. Bu süre zarfında gerek doğrudan bizlerin gerekse de DİSK ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin belediye yönetimi ile görüşmeleri olmuş, işten atılmamızın hukuksuzluğu ve işlerimize geri dönmemizin önünde hiçbir engel olmadığı her biçimde ifade edilmiştir.

Direnişimizin 2. ve 3. haftasında yapılan geri dönüşler neticesinde toplamda 11 arkadaşımız kendi işlerine çağırılmışlar ve geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız iş başı yapmışlardır. İşten atılmamızın hemen akabinde sendikamız Genel-İş ile yaptığımız basın açıklamasında adli sicil kayıtlarımızla bir basın açıklaması da yapmış işçiler olarak; 16 kişinin tamamının işlerine dönmesinin önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını ifade etmek isteriz.

Atılan işçilerin tamamının işlerine dönmesi talebiyle devam ettiğimiz direnişimizin 20. gününde bir arkadaşımız kendi iradesiyle açlık grevine başlamış, direnişimiz 37 gün, arkadaşımızın açlık grevi ise 17 gün boyunca devam etmiştir.

Geçtiğimiz günlerde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İzmir Barosu’ndan oluşan heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ile konunun çözüme kavuşturulması adına bir görüşme gerçekleştirmişlerdir. Yapılan bu görüşmede işlerimize iade edilmemiz konusunda Belediyenin sorumluluğunun farkında olduğu, sorunun çözüme kavuşması noktasında bir kararlılık oluştuğu ve bu 5 kurumun en kısa sürede işlerimize iade edilmemiz için sorumluluk üstlendiği bizlere ifade edilmiştir.

Pandemi süreci boyunca işçilerin can düşmanı olmuş Kod 29 damgasının işçi sınıfının başından def edilmesi, tüm işçi sendikaları ve demokratik kamuoyunun en önemli gündemlerinden olmalıdır. Bizler bu lekeyi kabul etmeyen, hukuksuzca işlerinden edilen işçiler olarak Kod 29’a karşı mücadeleyi her zaman sürdüreceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyoruz.

Yaşanan bu hukuksuzluktan rahatsızlık duyan ve sorunun çözümü adına sorumluluk alan yukarıda saydığımız 5 kurumun çabalarını dikkate alarak, eylemliliğimize ara verme kararı almış bulunuyoruz. Açlık grevindeki arkadaşımız da bu eylemini sonlandırma kararı almıştır. Bizler bize yaşatılan bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesi çağırısını yineliyor, işlerimize en kısa sürede iade edileceğimize inanıyoruz.

Bu süre zarfında yanımızda olan tüm emekten ve demokrasiden yana güçlere, sendika ve odalara, konunun çözümü noktasında sorumluluk alan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İzmir Barosu’na teşekkürlerimizi sunuyor ve tüm bu kurumların sürecin takipçisi olacağını da biliyoruz.

Bizlerle işten atılma sürecimizin başından bugüne kadar dayanışma içerisinde olan tüm kurum ve dostlarımıza teşekkür ediyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizleri en kısa sürede haksız ve hukuksuz şekilde atıldığımız işlerimize geri iade edeceğine inanıyoruz. Tüm İzmir kamuoyunu bu aşamaya kadar sahiplendikleri gibi her birimiz işlerimize iade edilene kadar konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz.

Kod 29 kaldırılsın, haksız ve hukuksuz işten atmalara son verilsin!

Tarih: 25.03.2021

20.10.2020 Tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Atılan İşçiler”

Yorumlar kapalıdır.