Adin Oto işçileri ücretsiz izin dayatmasına karşı çıkıyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Adin Oto Donanım fabrikasında çalışan işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı ve daha iyi bir ücret için Özçelik-İş Sendikası’nda örgütlenmeye başladılar. Ancak patron performans düşüklüğü bahanesi ile 51 işçiyi ücretsiz izne çıkartarak sendikalaşmanın önüne geçmeye çalışıyor. Fabrika yönetiminin sendikal mücadeleye baskısı yalnızca 51 işçiyi ücretsiz izne çıkarmakla sınırlı değil. Sendikalı olanları işten atmakla tehdit eden yönetim, bazı işçilerin e-devlet şifresini isteyerek sendikalı olup olmadıklarını kontrol ediyor ve sendikalı işçilere istifa etmeleri için baskı uyguluyor.

Ücretsiz izin uygulaması, pandemi döneminde mücadele eden işçilere karşı patronların eline verilmiş bir nimete dönmüş durumda. Kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, alınmayan tedbirlere karşı örgütlenmeye başlayan ve ses çıkaran işçiler ücretsiz izin ile işyerlerinden uzaklaştırılıyor ya da Kod-29 ile işten atılıyorlar. Patronlar, hükümetin onlara verdiği bütün imkânları kullanarak hakları için mücadele etmeye başlayan işçi ve emekçileri sefalete mahkûm etmekte tereddüt etmiyorlar.

Adin Oto’da ücretsiz izne gönderilen işçilerin büyük çoğunluğu kadın. Ve 8 Mart haftasında alınan bu kararla patronlar, işçi mücadelesine karşı ortaklaştıkları hükümetle, kadınların mücadelesine karşı da ortaklık yürüttüklerini gösteriyorlar. Patronlar ve hükümet arasındaki bu ortaklığın bir diğer örneği, Mata Otomotiv’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ücretli izinli sayılmaları toplu sözleşme ile kararlaştırılan kadın işçilerin, 8 Mart’a katılmaları nedeniyle devamsız sayılmaları olmuştu. Bu şekilde patronlar, kadın işçileri devamsızlık primi gibi haklardan yararlandırmamaya çalışıyorlar.

Adin Oto fabrikasında yaşanan baskıların benzerleri ülkenin her yerindeki işyerleri ve fabrikalarda yaşanıyor. Patronlar, krizi fırsata çevirmek ve daha yüksek kârlar elde etmek için her şeyi yapıyorlar. Buna karşı yürütülecek herhangi bir mücadeleye, en temel haklar için çıkarılan herhangi bir sese karşı tüm imkânlarını seferber ediyorlar. Ancak bunların hiçbiri işçi ve emekçilerin mücadelesini durdurmuyor. Adin Oto’da hem fabrika içindeki hem de ücretsiz izne çıkarılan işçiler, yaptıkları çeşitli eylemlerle mücadelelerine devam ediyorlar. Ayrıca daha önce iyi performans ile terfi edilen işçilerin performans düşüklüğü gibi bir bahaneyle ücretsiz izne yollanmalarının da onları korkutmayacağını, fabrikaya sendika girene kadar mücadele edeceklerini dile getiriyorlar.

Yorumlar kapalıdır.