Termokar işçileri yol gösterdi: Hak verilmez, alınır!

Manisa’da Termokar fabrikasında ücretsiz izin dayatmasına ve sendika düşmanlığına karşı süren direniş 11. gününde zaferle sonuçlandı ve işçiler 1 Temmuz’da yeniden işbaşı yaptı. Termokar işçilerinin yayımladıkları bildiriyi okurlarımızla paylaşıyoruz.

Pandemi koşullarında, işçi sınıfına yönelik saldırılar yoğunlaştı. Kod-29, işten çıkarılma, işsizlik, salgın, geleceksizlik ve ağır çalışma koşulları işçi sınıfı üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Ücretsiz izin uygulamalarıyla işçiler açlığa ve sefalete mahkûm edildi. Ücretsiz izin aslında fiilen işsizlik anlamına geldi. Sınırlı ve koşullara bağlı olan bu düzenleme, işverenler tarafından suistimal edildi. Bir anlamda açıkça suç işlendi. Termokar işvereni de ücretsiz izin uygulamalarıyla işçileri bölmeye, etkisizleştirme çalıştı. Ve onları açlığa mahkûm etmek istedi.

Çalışma ve sendikalaşma anayasal bir haktır

Bizler anayasal hakkımızı kullanarak sendikaya üye olduk. Modern bir çalışma ortamının vazgeçilmez özelliği olan sendikanın varlığı Termokar işverenince kabul edilmedi. Üye çoğunluğuna karşın süreci uzatmak amacıyla itiraz edildi. Amaçları işçileri yormak, bıkkınlık ortamı yaratmak ve moral bozmaktı. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamalarıyla işçiler sefalete ve açlığa mahkûm edildi. Bizler sendikal örgütlenme ısrarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Ayrıca ücretsiz izin uygulamasının insanlık dışı bir uygulama olduğunu göstermek için 21 Haziran’da direnişe geçtik. Açlığa ve işsizliğe karşı tek yumruk olarak işyerinin önünde mücadeleye başladık. Tüm emek güçlerinin ve çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Ve sonunda başardık! Bu başarı hepimizin, işçi sınıfının başarısıdır.

Süreci dikkatle izlemeye devam edeceğiz!

Bugün taleplerimizden biri olan işe geri dönme talebimiz yerine getirildi. Bizler de işe başlayıp, direnişimize ara veriyoruz. Ve gelişmeleri dikkatle izliyoruz. İkinci talebimiz sendikal örgütlenmenin tanınmasıdır. Bu iki talebin; çalışma hakkı ve sendikal örgütlenme hakkının anayasal bir hak olduğunu tekrar hatırlatırız. Direnişimize destek olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bu arada sendikanın direniş sürecinde takındığı tutarsız tavrı şiddetle eleştiriyoruz.

Tek yumruk, tek yürek olma zamanı!

Direniş mücadelemizin bir aşamasıydı. Şimdi mücadelemizin yeni bir aşamasına geçtik. Başarımız tüm işçi sınıfının ve emek dostlarının başarısıdır. Termokar işçileri şimdi daha fazla kenetlenmeli, tek vücut ve tek yumruk olmalıdır. Ekmeğimiz, işimiz ve haysiyetimiz her şeyin önünde gelir. Hiç kimse bu değerlerimizle oynayamaz ve oynatmayız. Yaşasın Termokar işçilerinin kardeşliği. Yaşasın iş, ekmek ve haysiyet mücadelesi…

TERMOKAR İŞÇİLERİ

Yorumlar kapalıdır.