Arjantin’deki Sol Cephe-Birlik uluslararası destek için çağrıda bulunuyor

Arjantin’de 14 Kasım’da gerçekleşecek parlamento seçimlerine burjuva partilerinden bağımsız, işçi sınıfını ve solu temsil eden Sol Cephe-Birlik (FIT-U) de katılıyor. Eylül’de gerçekleşen önseçimlerde ülke çapında yaklaşık yüzde 6 oy alarak, Arjantin’deki üçüncü en büyük politik güç haline gelen FIT-U işçi sınıfının ve ezilenlerin acil ekonomik taleplerinin yanı sıra bir işçi-emekçi hükümetinin kurulması ve sosyalist Latin Amerika için mücadele ediyor. Dünya ölçeğinde devrimci solun bir referansı haline gelen FIT-U için desteğini belirten siyasal partiler, sendika temsilcileri, aydınlar ve aktivistler bir bildiri yayımladılar.

Bu bildirgeyi imzalayan bizler işçileri, köylüleri, gençleri ve kadınları, antiemperyalist mücadeleyi ve/veya solcu kesimleri temsil eden parti önderleriyiz. Bizler ayrıca LGBTİ+ hareketinin, çevre hareketinin ve kapitalist baskıya karşı çıkan tüm örgütlerin yanındayız. Arjantin’deki Sol Cephe-Birlik’in (FIT-U) 14 Kasım’da yapılacak bir sonraki parlamento seçimlerinde gösterdiği adaylıklarını destekliyoruz.

FIT-U 10 sene önce sınıfçı ve sosyalist solun bir koalisyonu olarak doğdu. Cephenin içinde İşçilerin Sosyalist Partisi (PTS), İşçi Partisi (PO), Sosyalist Sol (IS) ve Sosyalist İşçi Hareketi (MST) bulunmaktadır. Arjantin’de kapitalist partilere ve emperyalizmin politikalarına karşı tek alternatifi temsil etmektedir.

Cristina Fernández de Kirchner ve başkan Alberto Fernández liderliğindeki iktidardaki Peronist koalisyon Frente de Todos (Herkesin Cephesi) , 12 Eylül’de yapılan önseçimlerde ağır bir yenilgi aldı. Bu, hükümet içinde, eski Cumhurbaşkanı Mauricio Macri liderliğindeki Juntos por el Cambio’da (Değişim İçin Birlik) cisimleşen liberal sağın yararlanmaya çalıştığı büyük bir krize yol açtı. “Liberter” aşırı sağ, daha kapsamlı bir ekonomik kemer sıkma modeli ve emekçilere ve sola karşı daha sert bir politika hayata geçirmek için geleneksel kapitalist partilere dönük olan hoşnutsuzluğun bir kısmını kanalize etmeye çalışıyor. Halkın bu hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluğu çerçevesinde, Sol Cephe-Birlik (FIT-U), son PASO seçimlerinde (yani önseçimlerde) üçüncü ulusal siyasal güç haline geldi.

Frente de Todos kendisini “ilerici” olarak sunmasına, önceki hükümetin kemer sıkma politikalarına son verme sözü vermesine rağmen, görevde olduğu iki yıl boyunca Arjantinli ve uluslararası kapitalistlerin çıkarları lehine olan politikaların savunucusu olarak hareket etmiştir. Salgının ortasında, milyonlarca insanı – ikinci yılında doğrudan bütçeden çıkardığı – yetersiz acil durum gelirinden mahrum bıraktı ve IMF’ye olan gayri meşru dış borcu ödemeye ve büyük kapitalistlere sübvansiyonlar tanımaya devam etmek için işçiler üzerinde sert bir mali kemer sıkma politikası uyguladı. Yoksulluk zaten yüzde 40’ın üzerinde ve sendika bürokrasisinin suç ortaklığıyla enflasyon karşısında ücretler düşmeye devam ediyor.

Böylece FIT-U işçi sınıfının geniş kesimlerinin, kadınların ve gençliğin toplumsal öfkesinin siyasi ifadesinin bir kürsüsü haline geldi. Ulusal düzeyde, FIT-U bir milyonun üzerinde oy aldı (yüzde 5). Nüfusun çoğunlukla yerli olduğu ülkenin kuzeyinin en yoksul bölgesindeki Jujuy eyaletinde, FIT-U oyların yüzde 24’ünü kazandı ve şu an oradan bir ulusal milletvekili çıkarmak için mücadele veriyor. Patagonya eyaletlerinde (Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquen) oyların neredeyse yüzde 10’unu kazandı. Neuquen’deki adayımız, yerel seçimlerde oyların yüzde 8,8’ini alarak başkente bir FIT-U temsilcisi olarak seçildi. Bunlar, FIT-U örgütlerinin ön planda olduğu büyük grev ve seferberliklerin (sağlık çalışanları, öğretmenler, çevre hareketi, grevci işsizler vb.) yaşandığı iller. FIT-U Özerk Buenos Aires Şehri’nde tarihinin en iyi seçim performansını gösterdi ve bugün Ulusal Kongre’de bir temsilci kazanmaya çok yakın. Buenos Aires Eyaleti’nde ise, işçi sınıfından ve emekçi mahallelerinden büyük bir oy geldi; bu oy, işsizler hareketinin başlıca öncülerinden biri olduğu ve eyalette sürmekte olan işsizliğe, açlığa, sefalete karşı ve toprak ve konut için verilen anıtsal mücadeleleri yansıtıyor. Bu durum, işçi mücadelelerinin adaylarının, yüz binlerce ve milyonlarca seçmeni olan belediyelerdeki burjuva partilerinin himayesi altında olan Kent Konseyleri’ne de seçilme olasılığını artırıyor.

FIT-U; yasal, güvenli ve ücretsiz kürtaj hakkını kazanan “yeşil dalganın” bir parçasıydı; bütün patron partileri ve koalisyonları tarafından teşvik edilen yeraltı kaynaklarının yağmalanması, tarım ticareti ve çokuluslu şirketlerin mega madenciliğine karşı mücadelenin ön saflarında yer aldı. FIT-U işçi sınıfının politik bağımsızlığı için savaşıyor ve Peronist sendika bürokrasisinin kapitalist devlete entegrasyonunu reddederek sendikalarda sınıf önderliklerinin yeniden kurulup tesis edilmesi için mücadele ediyor. Programında, Latin Amerika ülkelerini yoksulluğa mahkûm eden gayri meşru dış borcun ödenmemesini savunuyor. Ayrıca, mesai gününün 6 saate indirilmesini ve çalışma saatlerinin, ücret indirimi olmaksızın mevcut tüm işçiler arasında paylaşılmasını savunuyor. Bankaların ve dış ticaretin kamulaştırılması için mücadele ediyor. FIT-U, seçimde başarılı olmak için programatik tavizlerde bulunmak gerektiğini savunan reformistlerin aksine, açık bir şekilde “mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi” programını ve emperyalizm ile yerel burjuvaziye karşı Latin Amerika’nın sosyalist birliğini öne sürüyor.

FIT-U’nun seçimde aldığı sonuçlar, pandeminin tetiklediği dünya kapitalist krizinin işçi sınıfı ve sömürülen kitleler üzerindeki etkilerine karşı verilen mücadeleyi yansıtıyor. Pandemi sırasında, dünyanın her yerinden yaşamsal sektörlerde çalışan milyonlarca işçi, hayatları pahasına çalışmaya gönderildi. Diğerleri işten çıkarıldı ve zar zor devlet yardımı ile geçindi. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi birkaç yüz milyarderin serveti büyümeye devam etti. Latin Amerika, dünyanın toplumsal açıdan en eşitsiz bölgesi haline geldi. Bu durum 2019’da Ekvador ve Şili’deki halk ayaklanmalarına yol açtı; geçen yıl ve bu yıl bu koşullar derinleşti ve Bolivya, Kolombiya ve diğer ülkelerde yeni ayaklanmalar doğurdu.

Küresel kapitalist kriz, işçilerin ve halk isyanlarının başlıca sebebidir. Yalnızca Latin Amerika’nın yarısömürge ve bağımlı uluslarında değil, aynı zamanda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalist metropollerde de bu böyledir. Sağcı rejimleri krize sokan ve deviren olgu, bu kriz ve kitlelerin kemer sıkma önlemlerine karşı direnişidir (Bolivya’da Añez darbesine, Şili’de Piñera hükümetine ve Kolombiya’da Duque’ye karşı halk isyanları vb.). Bu durum, merkez sol ile “ulusal ve halkçı” partilerin, yani sınıf işbirlikçi cephelerin destekçilerinin acizliğini ve suç ortaklığını teşhir etti. Geleneksel sağın krizinin ve emekçi kitlelere karşı kapitalist fonlar biriktirme odaklı “kemer sıkma planlarının” savunucuları ve uygulayıcıları haline gelen merkez solun veya “sözde ilerici” varyantların (Chavezcilik, Lulacılık, Podemos veya Syriza) başarısızlığının karşısında, aşırı sağ kendini yeniden konsolide etmeye çalışıyor. Vox’un İspanyol monarşik rejiminin krizinden ve sözde “ilerici” merkez solun tanıdığı kapitülasyonlardan nasıl yararlandığını İspanya’da zaten görüyoruz. Ancak kriz aynı zamanda bu aşırı sağın gelişimini de baltalıyor. Trump’ın düşüşü, Ekvador’da birkaç ay önce göreve başlayan yeni sağ hükümetin karşı karşıya kaldığı seferberlik ve grev dalgası ve diğer seferberlik süreçleri bunun kanıtıdır. Brezilya’da, PT ve Lula tarafından geliştirilen korkak sınıf işbirliği politikası Jair Bolsonaro’yu ayakta tuttu; bu sınıf işbirliği politikası, sömürülen kitlelerin, burjuva yanlısı yozlaşmış bürokrasiler aracılığıyla örgütlü müdahaleler gerçekleştirmesini engelliyordu. Nefes alacak alanı olmayan Bolsonaro, işçilerin kazanımlarına karşı saldırılar geliştirmeye devam ediyor (mesela kamu işçileri güvenceli çalışma haklarını kaybettiler vb.). Arjantin seçimlerinde adaylar arasında olan Javier Milei ve Jose Luis Espert bu aşırı gerici sektörleri temsil ediyorlar. Demagojik bir “kast karşıtı” ve “siyaset karşıtı” söylemle, kapitalist hükümetlerin pandemi sürecinde izlediği politikalarla gerçek kazananların aslında kim olduğunu halktan gizliyorlar: Bunlar çokuluslu şirketler, büyük işletme sahipleri, bankalar ve tarım işletmeleriydi.

Uluslararası solda ise karşımızda, kemer sıkma politikalarından bir kopuş sözü veren ancak sonunda bu önlemleri uygulayan merkez sol ve sözde ilerici partiler mevcut.

Bu, İspanya’da PSOE’nin (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) “neoliberal ilerici” hükümetinin bir parçası olan Podemos’un durumudur. Syriza daha önce kemer sıkma karşıtı bir hükümet sözü vermişti, ancak sonunda Troyka’nın planlarını uygulamada IMF ile Avrupa Birliği’nin en iyi öğrencisi oldu ve böylece sağın geri dönüşünün önünü açtı. Sağcı ve gerici Piñera hükümetiyle birlikte “Barış Anlaşması ve Yeni Anayasa’yı” imzalayan Şili’deki Geniş Cephe, diktatörlükten miras kalan nefret edilen kurumları rehabilite etmek için halk seferberliğini devre dışı bırakmaya çalıştı. Peru’da Castillo hükümetinin yarattığı yanılsamalara rağmen, onun patronların baskısına nasıl boyun eğdiğini görüyoruz. Brezilya’da Lula, Dilma ve PT, Geniş Cephe’de toplanan patron kesimleriyle birlikte iktidara dönmek istiyor. Bolivya’da, Evo Morales tarafından desteklenen sınıf uzlaşmacı MAS hükümeti sahneye geri döndü.

Brezilya’daki Lula/Dilma, Arjantin’deki Kirchner, Meksika’daki Lopez Obrador veya Bolivya’daki Evo Morales/Luis Arce gibi sözde “ilerici” Latin Amerika hükümetleri, emperyalizmle bazı sürtüşmelerin ötesinde, büyük kapitalistlerin veya uluslararası finans kapitalin çıkarlarını etkilemeksizin, en nihayetinde çokuluslu şirketler uğruna yönetime geçtiler ve yönettiler. “21. yüzyılın sosyalizmini” öneren Venezuela’daki Chavez/Maduro hükümeti, tamamen karşısında olduğumuz emperyalizmin saldırganlığına ve ekonomik ablukasına katlanırken, burjuvaziye ve emperyalizme teslim olma yönünde bir yol izledi.

FIT-U, merkez sola ve dar ufukları kapitalizmi idare etmek, bu sömürücü sistemin krizini kitlelere yüklemek olan bütün akımlara karşı duran bir perspektifi temsil ediyor.

FIT-U, Amerika kıtalarının dört bir yanından 50 örgütün katılımıyla 2020’de gerçekleşen Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri Konferansı’nın arkasındaki itici güçtü.

FIT-U’nun parlamentolardaki temsilcileri sokaklarda verilerin işçi ve halk mücadelelerinin yanındadır. Kendilerini bulundukları konumlarıyla zenginleştiren kapitalist politikacıların aksine, FIT-U milletvekilleri yalnızca bir öğretmen maaşı alırlar; maaşlarının geri kalanını mücadelelere aktarılan bir fona bağışlarlar. Adayları işçiler, öğrenciler ve kadın, LGBTİ+ ve çevre hareketlerinden devrimcilerdir.

FIT-U, burjuva partileriyle koalisyon halinde parlamentoda çoğunluğu elde etmeye çalışmıyor. Onun seçim sürecine müdahalesinin amacı, işçilerin patronların partilerine bağlılıklarını kırmak, sınıfın siyasal bağımsızlığı yolunda ilerlemek, finansal kemer sıkma önlemlerine karşı direnişi ve politik seferberliği örgütlemek ve mücadeleye geçmek adına emekçi kitleler üzerinde geniş bir ajitasyon kampanyası geliştirmek için bu temel mücadele alanından yararlanılmasıdır. FIT-U bir ulusal kriz esnasında bağımsız bir faktör olarak sahneye çıkabilir ve iktidara alternatif olabilir. FIT-U, emekçi halkın seferberliğine ve özörgütlenmesine dayalı, kapitalist-emperyalist sistemden kopan bir işçi hükümeti için savaşıyor.

FIT-U, çökmekte olan bir sistemin sömürüsüne ve baskısına karşı isyan eden işçi sınıfının, gençliğin, kadınların ve yerli halkların yanındadır ve onların bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işçi mücadeleleri dalgasının, Güney Kore’deki genel grevin, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’daki grevlerin, dünyayı kasıp kavuran çevreci gençlik hareketinin veya Ortadoğu’da, Latin Amerika’da Karayipler ve And Dağları’nı kasıp kavuran isyanların ve bütün dünyada yaşananların kanıtladığı üzere, bu sistem çökmektedir.

FIT-U’nun bir sonraki seçimlerde aldığı seçmen desteği ve kazandığı milletvekilleri, sınıfçı ve sosyalist bir perspektifin gelişimi için sınıf mücadelesini ilerletmenin hizmetine sunulacaktır.

Almanya

Oskar Fischer, sociólogo, Revolutionäre Internationalistische Organisation (Alemania)
Stefan Schneider, politólogo, Revolutionäre Internationalistische Organisation (Alemania)
Charlotte Ruga, enfermera obstétrica, Revolutionäre Internationalistische Organisation (Alemania)
Tabea Winter, estudiante, Revolutionäre Internationalistische Organisation
Yunus Özgür, aprendiz en el hospital Vivantes de Berlin, Revolutionäre Internationalistische Organisation (Deutschland)
Ferat Ali Kocak, diputado por DIE LINKE Neukölln en el parlamento provincial de Berlin (Alemania)
Manuel Wüllner, Plataforma Izquierda Anticapitalista (AKL) Bünde
Alexander Kalteis, Plataforma Izquierda Anticapitalista (AKL) Bünde
Nathaniel Flakin, historian, editorial board of Left Voice, Berlin
Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO, FT-CI)


Avustralya

Socialist Alternative

Belarus

SMOT (LIS)

Bolivya

Vladimir Mendoza Manjón, docente de la universidad mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia.
Elio Aduviri, ex Secretario de Conflictos. SITRASABSA (Sindicato de Trabajadores de Servicios Aeroportuarios Boliviano S.A.), Aeropuerto de El Alto.
Alain Rivera, Oficina Jurídica de los Trabajadores, Cochabamba.
Cacho Mancilla, dirigente Confederación Nacional de Jubilados Bolivia.
Isabel Jiménez, profesora urbana La Paz, Mujeres en Lucha.
Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores e integrante de ARPT-UIT-CI
Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz.
Jorge de la Rocha, dirigente Partido de los Trabajadores, ex dirigente Confederación magisterio urbano.
María del Carmen Arce, enfermera Caja Nacional de Salud Santa Cruz, ex dirigente nacional de Fensegural.
Rossel Salazar, trabajador Caja Nacional de Salud, secretario general Central Obrera Regional de Tupiza.
Angel Ventura, ex dirigente Confederación Nacional Magisterio Rural de Bolivia.
Rubén Herrera Casas, dirigente vecinal del Distrito 7 de El Alto. Ex dirigente fabril del TEA (Taller Externo de El Alto – EXBOL).
Gerardo Ortega, trabajador de base y ex dirigente del relleno sanitario de La Paz
Freddy Choque Tancara, delegado del Magisterio Rural del Departamento de La Paz, Bolivia.
Silvia Requena, docente emérito de la Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia.
Lorgio Orellana. Docente investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Bolivia.
Gabriela Ruesgas, docente de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, Bolivia.
Javo Ferreira, militante de La Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional LOR-CI, Bolivia
Violeta Tamayo, militante de Pan y Rosas Bolivia y de La Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional LOR-CI.
Gualberto Arenas, dirigente campesino.
Amado Quispe, dirigente del Partido de los Trabajadores, ex dirigente trabajadores de salud pública Chuquisaca.
Lorgio Orellana, docente investigador UMSS Cochabamba.
José Miguel Ibarra Camacho, en nombre organización Proyecto Común.
María Lohman, comunicadora Somos Sur.
María Eugenia Guerrero, enfermera Caja Nacional de Salud Cochabamba, ex dirigente Central Obrera Departamental.
Junior Tejada, Partido de los Trabajadores Cochabamba, activista por derecho a la educación.
Rosmery Chavina, maestra rural de El Alto, La Paz.
Abel Doria Medina, trabajador minero Huanuni. Luis Nogales Suarez, dirigente sindicato Casegural Santa Cruz.
Melquíades Marín, trabajador salud pública Arani, Cochabamba. Lucy Chipunavi, ex dirigente Federación de Fabriles de Riveralta.
Alianza Revolucionaria del Pueblo Trabajados (ARPT, UIT-CI)
Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI, FT-CI)

Brezilya

Plinio de Arruda Sampaio Junior – economista e editor do Contrapoder
Vladimir Safatle – filósofo, professor da Universidade de São Paulo
Gonzalo Rojas, cientista político, professor da Universidade Federal de Campina Grande
Luciana Kasai, referente de la agrupación Entregadores Antifascistas de Brasil
Luciano Mendonça de Lima. Professor de História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Roberto de Sousa Miranda – Universidade Federal do Agreste de Pernambuco.
Danilla Aguiar, Professora departamento de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
José Luciano Queiroz Aires, Professor de História Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Darcon Sousa Professor de Administração e Contabilidade Universidade Federal de Campina Grande
Lucianna da Gama Fernandes Vieira – Professora de Engenharia de Materiais – Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Claudia Maria da Costa Gomes – Professora de Serviço Social – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Adriano Nascimento, professor de Teoria Política -Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Ronaldo Laurentino de Sales Júnior – Professor Sociología Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Pablo Thiago Correia de Moura – Professor EBTT Sociologia – Intituto Federal de Pernambuco (IFPE)
Joyce Amâncio de Aquino Alves – Professora de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira-UNILAB
Antônio Lisboa Leitão de Souza, Professor Educação Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Janaína Freire dos Santos – Professora de História no Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – IUAPE
José Ferreira Júnior – Professor de História, Faculdade de Formação de Professores
Aliceane de Almeida Vieira – Professora Serviço Social – Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
José Irelanio de Ataide . Professor de Educação no campo da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – Presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande (Adufcg)
Denise Cristina Ferreira – Professora Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Laudicéia Araújo Santana -Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus Campina Grande
Luiz Henrique Schuch, Professor Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Iuri Tonelo – sociólogo, pesquisador pós-doc da Universidade Federal do Pernambuco
Simone Ishibashi – doutora em Economia Política Internacional Universidade pela Federal do Rio de Janeiro
André Barbieri – Doutorando em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Edison Urbano – Doutorando em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC
Fernanda Peluci – diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022)
Rodrigo Tufão – diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022)
Francielton Bananeira Reis – diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022)
Marília Cristina Ferreira – diretora do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (2019/2022)
Marcello Ferreira dos Santos “Pablito” – Diretor de base do Sindicato de Trabalhadores da USP
Adriano Favarin – Diretor de base do Sindicato de Trabalhadores da USP
Babi Dellatorre – Diretora de base do Sindicato de Trabalhadores da USP
Marcella Campos – diretora estadual da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo)
Andréa Solimões – Professora, Direção do Andes-SN Regional Norte II
Angelo Balbino – Professor, Oposição SINPRO/DF
Carlos Alberto – Professor, Coordenador de Finanças do SINTEPP BELÉM
Carlos Roberto de Souza – Diretor do Sind. Químicos SJCampos/SP (Jacareí)
Cássia Ceres – Coletivo Feminista Marielle Vive-AP
Daniela Monteiro da Cruz – Bióloga, Coletivo Feminista Marielle Vive-PA
Davi Paulo Junior – Direção do Sind. dos Químicos de São José dos Campos e Região/SP.
Demetrius Marcelino – Oposição Sind. dos Serv. Municipais de Aparecida.
Douglas Diniz – Jornalista, Direção Nacional do PSOL
Dulcideia Palheta – Professora, Direção do Andes-SN Regional Norte II
Eduardo Pimentel – Coordenação do SINTSEP-PA.
Gabriela Cunha – Professora, Movimento Themonia/LGBTQIA+
Maíra Machado – Conselheira Estadual da APEOESP
Luciana Vizzotto – Conselheira Estadual da APEOESP
Elisa Campos – coordenadora do Centro Acadêmico de Filosofia (CAFCA), da UFMG
Lina Hamdan Resende Morais – Representação Estudantil das Artes Visuais UFMG
Marie Castaneda – Centro Acadêmico de Ciências Sociais Marielle Franco UFRN
Carolina Cacau – (Brasil) – professora da rede estadual do Rio de Janeiro
Flavia Valle – professora em Minas Gerais e mestre em Educação pela UFMG
Val Muller, professora no Rio Grande do Sul
Claudionor Brandão – demitido político da USP
Letícia Parks – Quilombo Vermelho
Danilo Magrão – Edições Iskra
Diana Assunção – pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores
Joao Batista Araujo “Baba”, ex Concejal en Rio de Janeiro (RJ) Corriente Socialista de los Trabajadores (CST) en el PSOL
Pedro Rosa, dirigente del Sintuff y la Fasubra (Federación trabajadores de las Universidades)
Adriano Diaz – dirigente de Correos RJ y de CSP-Conlutas.
Bruno da Rosa– dirigente Garis (Recolectores de residuos) y miembro de la Directiva Municipal PSOL-RJ.
Diego Vitello , miembro del sindicato de Metro de San Pablo.
Barbara Sineidino – de la Coordinadora general de SEPE (Profesionales de enseñanza)- integrante directiva Municipal PSOL RJ.
Gerson lima – Coordinador-General SINTSEP-Pará.
Gessé Siqueira da Luz – Téc. em Enfermagem, Mov. de Moradia de Santa Maria-DF
Isabela Alves Reis – Advogada, Coletivo Feminista Marielle Vive-DF
Izabel Firmino – Coordenação do SINTUFF/RJ, Coletivo Feminista Marielle Vive-RJ
Jacilene do Socorro – Professora, Coordenadora Geral da Sub-Sede do SINTEPP Baião-PA
Juliana de Freitas – Professora, Op. SINPRO-DF, Coletivo Feminista Marielle Vive-DF
Lucas Barbosa – Professor, Presidente do SINASEFE-DF, Unidos pra Lutar
Ludimilla Fagundes – Professora, Coletivo Feminista Marielle Vive-RS
Marcelo Diniz – Professor, Direção Regional Metropolitana do SINTEPP Pará
Marcos Solimões – Coordenação do SINTSEP-PA.
Matheus Pontes – Professor, Presidente do SINSAEFE Caceres-MT, Unidos pra Lutar/MT
Mauricio Matos – Direção Nacional da FENAMP, Direção da CSP Conlutas-PA
Miriam Sodré – Professora, Secretária Geral do SINTEPP BELÉM, Direção CSP Conlutas-PA
Nancy de Oliveira Galvão – Professora, Secretaria Executiva Nacional da CSP Conlutas
Neide Solimões – Coordenadora Geral do SINTSEP-PA.
Paulo Sérgio – Professor, Coordenação da Sub-Sede do Sintepp de Concórdia do Pará.
Reginaldo de Souza – Dir. Sind. Químicos SJC-Região (Jacareí)
Reginaldo Reis –Professor, Coordenação da Sub-Sede do Sintepp Baião/PA
Rosa Oliveira – Professora, Direção do Grupo Folclorico Iaça
Sandra Guizan – Coordenação do SINTUFF-RJ
Sérgio De Brito Garcia – Professor, Direção da Subsede Apeoesp Taboão/SP
Silvia Leticia – Professora, Coordenadora Geral do SINTEPP Belém e Sec. Exec. Nacional da CSP-Conlutas.
Suzete Chaffin – Professora, Coletivo Feminista Marielle Vive-SP
Vera Coimbra – Trabalhadora da Saúde, Direção da CSP Conlutas-PA
Wellington Luiz Cabral – Direção do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos/SP, Executiva da FETQUIM/SP
Zarah Trindade – Advogada, Coletivo Feminista Marielle Vive-PA
Alex Fernandes – Metroviário -SP, membro da CIPA Linha Vermelha
Alexandre Roldan – Metroviário, Direção Sindicato dos Metroviários-SP
Erlen Medeiros – Professora, Coordenadora Geral da Sub-Sede do Sintepp Salvaterra – PA
Alternativa Socialista (LIS)
Coletivo Feminista MArielle Vive!
Corriente Socialista de los Trabajadores (CST, UIT-CI)
Luta Socialista/PSOL
Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT, FT-CI)
Política Revolucionária
Unidos Pra Lutar – Tendência Sindical CSP Conlutas
Tribuna Clasista de Brasil

Kanada

Sam Eric, Workers Action Movement Grass Roots Collective, Toronto
Rob Lyons, ex-miembro de la Asamblea Provincial de Saskatchewan
Alex Reavie, journeyman welder, Alberta


Şili

Natalia Sanchez, médico y concejala municipal por Antofagasta
Ranier Rios, dirigente MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).
Jonathan Rios, candidato a diputado MST Santiago Chile.
Luna Muñoz, candidata a diputada MST Santiago Chile.
Javier Ayarza, candidato core Santiago Chile.
Andrés Figueroa Cornejo, Periodista
Miguel Fonseca, académico, Activista por los Derechos Humanos
Ana Lopez Dietz, Doctora en Estudios Latinoamericanos, Docente universitaria e invetstigadora
Sandra López Dietz, periodista, Académica
Lester Claderón, trabajador industrial y dirigente sindical, candidato a diputado Distrito 3, Antofagasta
Galia Aguilera, profesora, candidata a Senadora por Antofagasta
Camilo Parada, referente de DDHH, dirigente del Movimiento Anticapitalista
Maura Fajardo, referente feminista, dirigente del Movimiento Anticapitalista
Joaquín Araneda, dirigente de Movimiento Anticapitalista
Jaime Rodriguez, dirigente del Sindicato de Obreros Metalurgistas Unidos, candidato a CORE por la provincia de Antofagasta.
Ramiro Díaz, dirigente del Sindicato de Obreros Metalurgistas Unidos
Daniel Vargas, abogado laboral y de DD.HH., candidato a diputado por el Distrito 3, Antofagasta.
Silvana González, dirigente del Sindicato del Aseo del Hospital Regional de Antofagasta, Salud Siglo XXI.
Sebasthian Valdivia, dirigente del Sindicato del Aseo del Hospital Regional de Antofagasta, Salud Siglo XXI.
Noella Sels, dirigente del Sindicato del Aseo del Hospital Regional de Antofagasta, Salud Siglo XXI.
Patricia Romo, dirigenta del Directorio Comunal del Colegio de Profesores de Antofagasta
Alexia Clares, presidenta Centro de Estudiantes Escuela Técnica de Antofagasta
Daniela Avilés, delegada del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de la Escuela Padre Patricio Cariola de Antofagasta
Carla Ramírez, delegada gremial del Colegio de Profesores de la Escuela Padre Patricio Cariola de Antofagasta
Nancy Lanzarini, delegada gremial del Colegio de Profesores del Liceo Técnico de Antofagasta
Danisa Guerra, delegada gremial de la Escuela España de Antofagasta
Raúl Muñoz, dirigente sindical base Federación Nacional Trabajadores de la Salud, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago
Carlos Castro, dirigente ANEF Arica.
Dauno Tótoro, Licenciado en Historia, candidato a diputado Distrito 10, Santiago de Chile
Jo Cáceres, dirigenta sindical Asociación de Funcionarios Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, candidata a diputada Distrito 12, Santiago de Chile
Valeria Yañez, Actriz, candidata a diputada Distrito 13, Santiago de Chile
Bárbara Brito, ex vicepresidenta FECH 2017, candidata a Core, Profesora, Santiago de Chile
Antonio Páez, dirigente sindical, candidato a diputado Distrito 8, Valparaíso
Camila Delgado, dirigenta sindical, candidata a diputada Distrito 23, Temuco
Camilo Jofré, profesor, candidato a diputado Distrito 1, Arica
Fernanda Morales, candidata a consejera regional, Distrito 1, Arica
Leonardo Mallea Zapata, cantautor Chileno, vocalista de Manual de Carroña
Fabián Puelma, abogado, editor La Izquierda Diario Chile
Javiera Munita, Isadora Mujeres en Lucha.
Bastian Guzmán, Disidencias en Lucha Chile.
Priscilla Fernández, Presidenta Tottus Copiapo.
Fuerza de Unidad y Lucha
Fuerza 18 de Octubre
Frente por la unidad de la Clase Trabajadora
Movimiento Anticapitalista (LIS)
Movimiento Socialista de las y los Trabajadores (MST, UIT-CI)
Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR, FT-CI)
Periódico Rearme
Revista El Porteño
Socialismo Revolucionario (CIT)


Kolombiya

Juan Sánchez Ramírez. Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Universidad Nacional de Colombia. Fiscal.
John Mario Jiménez Meza. Delegado Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas – Colombia.
José Manuel Ruiz Ortega. Delegado Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Integrante Comité de Escuela de Formación Política y Sindical de ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas – Colombia.
Libia Gómez Hurtado. Delegada Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Comisión de Derechos Humanos ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas – Colombia.
Mónica Baena Castaño. Delegada y activista Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Comité de Escuela de Formación Política y Sindical de ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas – Colombia.
Ima Yurley Pérez Bedoya. Presidente Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas – Colombia.
Maritza Dupont M. Presidenta Asociación de Pensionados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá “APETB”
Miguel Antonio Lasso Muñoz, Presidente y Richard Harold Salazar Agudelo, Secretario Ad Hoc. Federación Nacional de Trabajadores de la Educación y Servidores Públicos de Colombia – FENALTRAESP.
Joaquín Linero, Presidente ADED Asociación de Educadores del Distrito de Santa Marta.
Jerson David Reyes Herrera. Líder estudiantil de la Universidad de Antioquia.
David Arturo Bravo. Representante ante el CORCAD de la Universidad Nacional Sede Bogotá
Juan Sánchez Ramírez. Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Universidad Nacional de Colombia. Fiscal.
John Mario Jiménez Meza. Delegado Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas
José Manuel Ruiz Ortega. Delegado Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Integrante Comité de Escuela de Formación Política y Sindical de ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas
Libia Gómez Hurtado. Delegada Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Comisión de Derechos Humanos ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas
Mónica Baena Castaño. Delegada y activista Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Comité de Escuela de Formación Política y Sindical de ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas
Ima Yurley Pérez Bedoya. Presidente Asociación de Educadores del Municipio de Medellín ASDEM. Grupo de Trabajadores Socialistas
Maritza Dupont M. Presidenta Asociación de Pensionados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá “APETB”.
Jenny Duque, socióloga y corresponsal de La Izquierda Diario en Colombia
Colectivos Unidos de Colombia (UIT-CI)
Grupo de Trabajadores Socialistas
Impulso Socialista (LIS)


Kosta Rika


Orlando Barrantes Cartín, suscribe a título personal, siendo Coordinador Nacional Bloque de Vivienda y de manera oficial por el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), Costa Rica.
Grace Serra, recuperadora de tierras y luchadora por vivienda digna, por Comité Ejecutivo Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) de Costa Rica.
Esteban Fernández, Profesor UCR, dirigente fundador de OSR.
Fernanda Quirós, dirigente Pan y Rosas Costa Rica.
Patricia Ramos Con, abogada feminista, integrante de la Oficina de Equidad de Género, Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Paola Zeledón, editora de La Izquierda Diario Costa Rica.
Meylin Murilllo, dirigente de Organizate: Por una juventud revolucionaria.
Carlos Coronado Vargas, Secretario General del Movimiento de Acción Popular (MAPU)
Allen Cordero Ulate, profesor jubilado Universidad de Costa Rica y activista.
José René Tamariz Corea, dirigente opositor en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE.
Miguel Barrios, recuperador de tierras y ex obrero de la construcción, jublilado, ex miembro del Comité Ejecutivo PRT Costa Rica.
Socorro Trejos, integrante Comité Ejecutivo de Bloque de Vivienda, Comité Monte Alto Alajuelita
José María Lechado, coordinadora Gran Área Metropolitana, Bloque de Vivienda, Comité Monte Alto Alajuelita
Gladys García, Comité Monte Alto Alajuelita
María Calderón, Comité Monte Alto Alajuelita
Adrián Jaén España, sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, afiliado al Sindicato de Empleados UCR (SINDEU).
David Morera Herrera, sociólogo, docente Escuela de Planificación y Promoción Social Universidad Nacional de Costa Rica
Ana Marcela Montanaro, estudiante costarricense, desde Madrid, estado español.
Jean Moreno Urbina, dirigente de la tendencia clasista y democrática “Cambio” de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE, Regional XII.
Organización Socialista Revolucionaria (OSR, FT-CI)
Partido Revolucionario de las y los trabajadores


Küba

Frank García Hernandez, sociólogo e historiador marxista, miembro del comité editorial de Comunistas
Alejandro Esteve, estudiante universitario y miembro del comité editorial de Comunistas
Yunier Mena Benavides, poeta y militante marxista, miembro del comité editorial de Comunistas
Leonardo Romero Negrín, estudiante de Física de la Universidad de la Habana.
José Alejandro Esteve Santos, estudiante de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Miembro del Comité Editorial de Comunistas.
Alexander Hall Lujardo, estudiante de cuarto año de la carrera de Historia, Universidad de la Habana.
Héctor L. Calas Roque, estudiante de cuarto año de la carrera de Comunicación Social, Universidad de la Habana.
José Angel Santiesteban Ricardo, Ingeniero en Telecomunicaciones, Holguín.
Lisbeth Moya González, escritora y periodista. Miembro del Comité Editorial de Comunistas Blog.
Claudia González Marrero, doctora en Estufios Culturales. Cubana
Comité Editorial de Revista Comunistas de Cuba

 

Ekvador

La Comuna Rebelde
Movimiento Socialista de los Trabajadores


İspanya


Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y dirigente Lucha Internacionalista (LI-UIT-CI).
Santiago Lupe, historiador, portavoz de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras – CRT
Lucía Nistal, doctora en Teoría Literaria Universidad Autónoma de Madrid (UAM), impulsora de Referéndum UAM y portavoz de CRT
Rubén Tzanoff, dirigente del SOL
Marga Olalla, delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona, Militante de LI.
Miquel Blanch, delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI.
Juan Carrique, abogado laboralista, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, afiliado a CGT
Daniel García Rodríguez, miembro del Comité de empresa de Amazon Mad4 San Fernando de Henares, militante de CoBas
Juan Argelina, profesor de educación secundaria y doctor en Historia y arqueología, militante en defensa de derechos LGTBI
Josefina L. Martínez, periodista, historiadora, escritora, editora revista Contrapunto
Nicolás González Varela, ensayista y traductor, Sevilla
José Errejón, economista – Madrid
Andrea Benites Dumont, periodista, militante de derechos humanos – Madrid
Asier Ubico, presidente del Comité de Empresa de Telepizza por CGT – Zaragoza
Juan Carlos Arias Sanz, delegado por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
Cynthia Lub, doctora en Historia, escritora, editora de Esquerra Diari.cat y afiliada a CGT Lleure
Verónica Landa, periodista, afiliada a CGT Lleure y portavoz de Pan y Rosas – Barcelona
Joe Molina, ex trabajador despedido de Panrico y militante de CRT
Jaime García Flores, Activista e historiador (Jerez de la Frontera, Andalucia)
Ana Aparicio Domínguez, Alejandra Mariño Zuleta, Raúl Bodas Gómez, claustrales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y representantes estudiantiles en Junta de Filosofía y Letras – UAM por “Revoluciona Tu Universidad”
María Abizanda Cardona, Lorién Matute Laguarta y Miguel Zueras Bellosta, claustrales y representantes de estudiantes por la Junta de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza – Sindicato de Estudiantes de Izquierdas-Contracorriente
Aitor Martínez, representantes estudiantiles en el Consel d’Estudis de Ciéncies Polítiques i de l’Administración – Universitat de Barcelona – Rebel·lió a les Aules/Contracorrent
Alejandro Arias, portavoz agrupación juvenil Contracorriente – Madrid
Pablo Castilla, portavoz agrupación juvenil Contracorriente – Barcelona
Clara Mallo, portavoz de Pan y Rosas – Madrid
Irene Ruiz, portavoz de Pan y Rosas – Burgos
Antonio Litov, fotógrafo de Fotomovimiento – Barcelona
Diego Lotito, periodista, editor de IzquierdaDiario.es
M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública y dirigente de LI.
Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT, FT-CI)
Lucha Internacionalista (LI, UIT-CI)
Socialismo y Libertad (SOL, LIS)

Katalonya

Vidal Aragonés, ex-diputado de la CUP, Abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo.
Carles Riera, diputado de la CUP
Antoni Sesi, periodista, editor de EsquerraDiari.cat
Casa Argentina de Barcelona
Plataforma Argentinxs por la República Catalana

Amerika Birleşik Devletleri

Emmanuel Santos, de Socialist Core
Thomas Harrison, ex codirector de la Campaña por la Paz y la Democracia y miembro del consejo editorial de New Politics.
Scott Cooper, investigador, Massachusetts Institute of Technology
Tatiana Cozzarelli, editoral general de Left Voice
Luis Meiners, sociólogo. Estudiante de posgrado en el New School of Social Research, Nueva York. Integrante de la LIS
Sam Eric, Workers Action Movement Grass Roots Collective, Toronto, Canada
Michael Goldfield, historiador
Robin D. G. Kelly, University of Los Angeles
Charlie Post, City University of New York
Alex Reavie, journeyman welder, Alberta, Canada
Tristan Taylor, Detroit Will Breathe and Left Voice
Julia Wallace, editorial board of Left Voice
Central Ohio Revolutionary Socialists
Denver Communists
Left Voice (Red internacional La Izquierda Diario, impulsada por la FT-CI)
Socialist Core (UIT-CI)
Speak Out Now
Tempest Collective
Tempest Magazine

 

Fransa

Anasse Kazib, delegado sindical ferroviario y candidato por Révolution Permanente a las elecciones presidenciales de 2022
Isabelle Foucher, miembro del Buró Nacional de la CGT Archivos
Wladimir Susanj, Secretario General de la CGT Archivos
Pierre-Yves Chiron, Miembro del Buró Nacional de la CGT Cultura
Éric Bezou, trabajador ferroviario despedido y figura de la lucha contra el acoso laboral
Clément Allochon, delegado ferroviario Sud Rail de los talleres de Châtillon
Laura Varlet, delegada ferroviaria Sud Rail, región parisina
Mathieu Relin, delegado sindical ferroviario Sud Rail, Mulhouse
Nadia Belhoum, colectivera, CGT RATP
Yassine Jioua, colectivero, CGT RATP
Fred Lievrot, colectivero, Solidaires RATP
Adrien Cornet, delegado CGT de la refinería de petróleo de Grandpuits
Paul Feltman, delegado CGT de la refinería de petróleo de Grandpuits
Vincent Duse, delegado CGT de Peugeot, Mulhouse
Gaëtan Gracia, delegado CGT en los talleres Haute Garonne, subcontratista de Airbus
Raphael Cherfy, delegado CGT Chronodrive, Toulouse
Rozenn Kével, trabajadora despedida de Chronodrive, militante de la CGT y del colectivo feminista revolucionario Du Pain et des Roses
Marie Laure Charchar, secretaria general de la CGT Blanchisserie del Centro Hospitalario de Bordeaux
Christian Porta, delegado CGT en la alimenticia Neuhauser, Moselle
Marion Dujardin, docente de artes plásticas en escuela primaria, Sud Education 93
Elise Lecoq, docente de historia y delegada sindical del SNES, en Seine St Denis
Diane Perrey, docente de historia, Toulouse
Ariane Anemoyannis, militante de Révolution Permanente y delegada por el colectivo estudiantil Le Poing levé al Consejo de Administración de la Universidad de Paris 1 Panthéon Sorbonne
Philomène Rozan, militante de Révolution Permanente y delegada por el colectivo estudiantil Le Poing levé al Consejo de Administración de la Universidad de Paris
Léo Valadim, militante de Révolution Permanente y del colectivo estudiantil Le Poing Levé
Petra Bernus, militante de Révolution Permanente y delegada por el colectivo estudiantil Le Poing levé al Consejo de Administración de la Universidad Bordeaux Montaigne
Alberta Nur, militante de Révolution Permanente y delegada por el colectivo estudiantil Le Poing levé al Consejo de Administración de la Universidad Toulouse le Mirail
Anna Ky, militante del colectivo feminista revolucionario Du Pain et des Roses
Flora Carpentier, miembro del comité editorial de Révolution Permanente
Elsa Marcel, abogada laboralista y militante de Révolution Permanente
Daniela Cobet, miembro de la dirección de Révolution Permanente
Fracción L´etincelle
La Communa (LIS)
Révolution Permanente (RP, FT-CI)

Yunanistan

Panagiotis Sotiris, periodista, Atenas
Manos Soufoglou, Comité Central de OKDE-Spartakos, Central Coordination Committee of ANTARSYA, Board of the Association of Architects, Atenas

İtalya


Luca Tremaliti “LUKAS”, miembro del Comité de dirección FILT CGIL, sindicato transporte y logística.
Giacomo Turci, periodista, editor de La Voce delle Lotte y admin del Marxist Internet Archive – Italia
Gianni Del Panta, investigador en ciencias politicas, Scuola Normale Superiore, y editor revista Egemonia
Massimo Civitani, sindicato SI Cobas, comité provincial de Roma
Matteo Salemme, obrero metalúrgico, miembro del directivo provincial del sindicato FIOM en Parma, corriente “Il sindacato è un’altra cosa”
Scilla Di Pietro, portavoz de Il Pane e les Rose – Pan y Rosas Italia
Iside Gjergji, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra
Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR, organización simpatizante FT-CI)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)


Kenya

Revolutionary Socialist League – Kenia (LIS)


Meksika

Manuel Aguilar Mora, historiador y profesor universitario, Liga de Unidad Socialista
Ricardo Martinez Lacy, profesor universitario, Liga de Unidad Socialista
Flora Aco González, trabajadora estatal reinstalada, ex aspirante a candidata por el Frente de Izquierda Anticapitalista en la Ciudad de México, MTS
Gabriela Victoria, del Comité Ejecutivo del MAS.
Eduardo Alvarado, Director de El Socialista.
Jorge Wimber Alvarado, ex tesorero de la cooperativa TRADOC.
Sulem Estrada, maestra de secundaria, ex candidata anticapitalista al congreso de la Ciudad de México, Agrupación Nuestra Clase y MTS
Mario Caballero, Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas
Pablo Oprinari, Coordinador de la revista Ideas de Izquierda México
Barbara Funes, editora de La Izquierda Diario México
Alejandra Santamaria y Victor Escalante, trabajadores de la educación, despedidos en lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nancy Cazares y Alex Osorio, ex presos políticos de 10 de junio de 2013, MTS
Aldo Santos, maestro de secundaria, MTS
Miriam Hernandez, trabajadora de la UNAM y ex candidata anticapitalista en la CdMX y MTS
Alejandra Sepúlveda y Ameyalli Amador, trabajadoras del estado despedidas y reinstaladas, Campaña Queremos Trabajo Digno
Yara Villaseñor, Agrupación de Mujeres y Diversidad Pan y Rosas México
Josselyn Espinosa, Agrupación de Mujeres y Diversidad Pan y Rosas México
Jesús Torres Nuño, ex presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc).
Leda Victoria – Movimiento al Socialismo e integrante de la Agrupación de MAS Mujeres e Independientes (México).
Epifanio García Carrillo, dirigente de la huelga del sindicato de Sandak en Tlaxcala y Rodrigo Canek García Ramos, Secretario General de la D-III-20 de Bibliotecas de la SEP.
Enrique Gómez, Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS)
Grupo de Acción Revolucionaria (México)
Juventud Revolucionaria-GAR (Mexico)
Movimiento al Socialismo (MAS, UIT-CI)
Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS, miembro de la FT-CI)
Rosas Rojas-GAR (Mexico)


Nikaragua

Alternativa Anticapitalista – Nicaragua (LIS)

Norveç

Walter Javier Barreros e Ingvild Braut, miembros del Partido Rojo


Pakistan

The Struggle – Pakistán (LIS)


Panama

Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social.
Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista/UIT-CI.
José Ángel Garrido, profesor en lengua y literatura española, militante trotskista, Panamá.
León Tugri. Directivo de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social.
Sofía Cobo, directiva de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social.
Propuesta Socialista (UIT-CI)
Abdiel Meneses, secretario general, Sindicato Industrial de Trabajadores de Empresas de Administración y Mantenimientode Vías de Transporte Privado y Público. SINTRAEDAMAVTPRIP 


Paraguay

Federico Ferreyra, Secretario General Sinactram Paraguay
Alternativa Socialista – Paraguay (LIS)


Peru

Franz Fernández. Secretario de organización del Frente de Defensa de los Intereses de Majes-Arequipa.
Diana Solís. Secretaria general del Sindicato de Trabajadores Audiovisuales. Lima-Perú.
José Luis Ramos Salinas, docente adscrito al Departamento de Sociología y a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú.
Oscar Panty Neyra, docente universitario y de Post Grado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
Cecilia Quiroz, dirigente de Pan y Rosas Perú y la Corriente Socialista de las y los Trabajadores.
José Luis Pajares Molina. Sec. General Sindicato de Maestros Contratados Ayacucho.
Ángela Mayhuasca Flores Sub-Sec. general del SITTPAAS-HSJL.
Ronny Alvaro Mendoza García, Ex Sec. General del Sindicato Nacional Cogorno.
Carlos Portillas, candidato a secretario general de Donofrio-Netsle.
Justo Mendoza Valencia Sindicato de Base Cusco de Coca Cola.
Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional y dirigente del Partido de Trabajadores-Uníos (PT-Unios).
Jorge Corzo, dirigente del Partido de Trabajadores-Uníos (PT-Uníos).
Henry Fuentes Macedo. Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Leche Gloria-Arequipa.
Franklin Fernández Bravo. Presidente del Frente de Defensa de San Juan del Alto.
Silvia Mahuiri Quispe. Secretaria general del Sindicato Agroindustrial de Pampa Baja de Majes.
Alain Elisban Calcina Puma. Comunicador social Puno-Perú.
Carlos Palacios Guillen. Ex secretario Provincial Sindicato de construcción civil Arequipa, Sec. de cultura de la Federación Nacional de Construcción Civil del Perú.
Felipe Valenzuela Pérez. Representante de la Asociación de Trabajadores CAS y Terceros.
Jem Paredes, vocera de la Asociación de Trabajadores CAS y Terceros del Ministerio de Salud.
Carla Chingay. Trabajadora del sector salud y representante del Colectivo Tercero Nunca Más.
Víctor Medina Contreras, Ex Secretario General Sindicato CUT Gerencia Red Asistencial Arequipa ESSALUD.
Juan Carlos Jaquehua Villalobos. Docente y ex Decano del Colegio de Profesores de Arequipa-Perú.
Aurelio Apaza Apaza. Presidente de la Asociación de Egresados y Graduados de la escuela Nacional de Artes Carlos Baca Flor de Arequipa AGENA.
Alejandro Maque Conde. Directivo de la Asociación de campesinos de Majes-Arequipa.
Rene Valeriano Puicana. Secretario de Juventudes de la Asociación de Campesinos de Majes.
María Beatriz Castillo Acuña. Presidenta de la Asociación Cultural Mamá Goyita Tacna.
Marat Santos Huamán. Centro de Estudios Filosóficos Dialecticum Arequipa-Perú.
Ynes Amanda Peña. Educadora de la ciudad de Arequipa.
Emilio Barreto Vizcarra. Ex dirigente magisterial de Arequipa y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores CST.
Santiago Quispe Tacuri. Docente de Educación Primaria de Arequipa.
Amelia Huamani Huamantuco. Secretaría de economía de la Asociación Agraria de Majes.
Guillermo Contreras. Secretario de organización del Sindicato de Trabajadores del sector electricidad de Tacna.
D’anyelo Ramos Ilaquita. Delegado de los trabajadores agrarios de SENASA-Moquegua.
Mellisa Ascuña Centella. Docente y militante de Pan y Rosas
Mellissa Angermuller. Docente y militante de Pan y Rosas
Victoria Ruiz. Laboralista y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores.
Julio Cesar Blanco Barrera. Docente y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores.
Agrupación Vilcapaza (Perú)
Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST, miembro de la FT -CI)
Movimiento Sin Techo (Peru)
Partido de los Trabajadores – Uníos (UIT-CI)


Portekiz

Raquel Varela, Historiadora
Gil García, dirigente del Movimiento Alternativa Socialista (MAS)
Joao Pascoal dirigente sindical trabajadores bancarios y dirigente del Movimiento Alternativa Socialista (MAS)
Movimiento al Socialismo (MAS)


Porto Riko

Puedes Ricardo Ortiz, miembro de United public workers for action (Puerto Rico)


Birleşik Krallık

Alex Callinicos, profesor emérito de estudios europeos, King’s College London (Profesor Emérito de Estudios Europeos del King’s College, Londres)
Sebastian Budgen, Senior Editor Verso Books, Editorial Board member Historical Materialism
John Parrington, Profesor Adjunto en Farmacología Celular y Molecular, y autor, Universidad de Oxford.


Dominik Cumhuriyeti

Henry Morel, periodista y militante del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST, UIT-CI)


İsveç

Sergio Galarce, activista Suecia


Türkiye

Sedat Durel, İletişim-İş eski Genel Sekreteri
Atakan Çiftçi, Eğitim-Sen GSÜ İşyeri Temsilcisi
Oktay Çelik, İşçi Demokrasisi Partisi Genel Başkanı
Gorkem Duru, Gazete Nisan Editörü.
İşçi Demokrasisi Partisi (İUB-DE)
Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) (LIS)

Ukranya

Oleg Vernik, Presidente del sindicato independiente defensa del trabajo
Liga Socialista Ucraniana (LIS)


Uruguay

Guidaí Parrilla, docente de la Universidad de la República, Uruguay
Damián Recoba, editor de La Izquierda Diario Uruguay
Marcelo Tato, integrante del colectivo La Fragua (Uruguay)
Sebastián Artigas, familiar de desaparecidos, Uruguay
Ricardo Curcho, integrante del Sindicato de Trabajadores del Gas de Montevideo – UAOEGAS, Uruguay
Karina Rojas, Fernanda Parlade y Florencia Brum, militantes de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Uruguay
Julieta Spinelli, Victoria Valenti y Martina Lepra, docentes y militantes de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Uruguay
Daiana Álvez, estudiante de la licenciatura en enfermería y militante de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Uruguay
Ana Martínez, activista QUEER dentro del movimiento LGTIBQ+, Uruguay
Alfredo Fonticelli, periodista y escritor, Uruguay
Martín González, docente de la Universidad de la República y periodista de La Izquierda Diario Uruguay
Corriente de Trabajadores Socialistas de Uruguay (CTS – miembro de la FT-CI)
Rumbo Socialista – Uruguay (LIS)

 

Venezuela

Omar Vázquez Heredia, doctor en Ciencias Sociales, investigador.
Oswaldo Pacheco, economista, dirigente PSL
Ángel Arias, sociólogo – UCV e integrante de la LTS
Zuleika Matamoros, coordinadora nacional de Marea Socialista y de Juntas y a la Izquierda, docente venezolana.
Miguel Siso comunicador social.
Humberto Zavala, Lic. en Educación -UNEFM
Leander Pérez G. – miembro de la Organización En Común y cofundador de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR)
Suhey Ochoa – Estudiante Ciencias Políticas – Pan y Rosas Venezuela
Albert Sánchez, obrero de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) e integrante de la LTS
David Rivas, estudiante de Sociología – Juventud Barricada
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).
Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura).
Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital.
Luis Giovanni Fernandez, Sec Gral de la Asociación de Empleados Universidad de Carabobo, Mariela Alcala, delegada sindical Suma-Fetramagisterio, Cumana.
Miguel Ángel Hernández, Secretario General Partido Socialismo y Libertad (PSL).
Simón Rodríguez Porras (PSL).
Antonio Espinoza, profesor universitario (PSL).
Claudia Rodríguez, agrupación feminista Mujeres en Lucha. Rolando Gaitán, doctor en Física, profesor de la Universidad de Carabobo.
Gustavo Martínez, coordinador nacional de Marea Socialista, ex sindicalista.
Gonzalo Gómez, coordinador nacional de Marea Socialista, co-fundador del Sitio Web de Comunicación Popular y Alternativa Aporrea.org
Jean Mendoza, Movimiento de Trabajadores de Masisa Venezuela (MTMV).
Danny Yanez, Movimiento de Trabajadores de Masisa Venezuela (MTMV).
Hernan Páez, Movimiento de Trabajadores de Masisa Venezuela (MTMV).
Igor Aguilar, Movimiento de Trabajadores de Masisa Venezuela (MTMV).
Jesús Lisboa, Movimiento de Trabajadores de Masisa Venezuela (MTMV).
Oly Millán, economista, ex ministra de Economía Comunal del presidente Hugo Chávez, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
Héctor Navarro, ex ministro de Educación y de la Industria Eléctrica de Hugo Chávez, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
Gustavo Márquez, ex ministro de Comercio Exterior de Chávez, ex Embajador de Venezuela en Colombia (período de Chávez), integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
Roberto López, historiador, profesor de la Universidad del Zulia, ex guerrillero, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
Colectivo de Trabajo y Articulación Revolucionaria (barrio 23 de Enero, Caracas)
Comuneros y conuqueros de La Candelaria (Monagas, Venezuela)
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS, miembro de la FT-CI)
Marea Socialista – Venezuela (LIS)
Movimiento de Trabajadores de Masisa Venezuela (MTMV)
Partido Socialismo y Libertad (PSL, UIT-CI)
Trabajadores organizados de Café Fama de América (empresa estatal venezolana)
Trabajadores organizados de SUPRA Caracas (recolectores de desechos)

 

Miguel Sorans, por la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
Miguel Lamas, por Revista Correspondencia Internacional

1 CYorum
  1. […] aktardığımız 2011 seçim programının ardından, şimdi 2021 seçimleri öncesindeki bir FIT-U bildirisinden alıntı […]

Yorumlar kapalıdır.