Arjantin’de genel grev Milei’yi süpürdü

Arjantin’deki duruma dair son yazımızı “Milei’nin iktidarını ve kararnamedeki maddeleri uygulayıp uygulayamayacağını belirleyecek olan şey başta 24 Ocak genel grevi olmak üzere işçi sınıfının ve halkın seferberliği, onların kararlı mücadelesi olacak,” cümleleriyle bitirmiştik. Tam da değindiğimiz gibi 24 Ocak genel grevi ve onun etrafında örülen Arjantin halkının seferberliği başkan Milei’nin kemer sıkma ve baskı paketini püskürttü.

Milei her ne kadar torba yasasının Kongre’de onaylanması için merkez sağ ve Peronizmin bir kısmı ile anlaşsa da genel grev ve seferberlikler burjuva muhalefetin bu ihanetine ket vurdu ve geri adım atmaya zorladı. Sonuç olarak, yasa paketi Kongre’de reddedildi.

Ülkenin emekçileri için ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son verilere göre Arjantin nüfusunun yüzde 57,4’ü yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürüyor. Milei’nin görevi aldıktan sonra ülkenin para birimi pesoyu dolara göre devalüe etmiş olması bu durumu her geçen gün ilerletmekte ve enflasyonu baş edilemez bir seviyeye çıkarmakta.

Milei, yoksulluktan ve hayat pahalılığından şikâyetçi olanlara “bu çileli yolun sonu aydınlık” diyor. Fakat Arjantinli emekçiler bu sözleri daha önce Radikaller’den ve son devlet başkanı Peronist Alberto Fernandez’den de defalarca kez duydular. Bahsedilen o “aydınlık”, Arjantinli emekçileri ve ülke ekonomisini emperyalizme finansal olarak daha da bağlayan IMF ile yapılan borç anlaşmaları ile son buldu.

Öbür taraftan emek cephesinde mücadeleler sürüyor. Kamu emekçilerinin sendikalarından birisi olan ATE, yeni hükümetin kemer sıkma politikalarına ve işten çıkarmalara karşı ulusal bir grev çağrısında bulundu.

Ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGT’nin yönetimi ise mücadeleden geri adım atmak için fırsat kolluyor. Son yaptıkları açıklamalara göre işçilerin yaklaşık yüzde 30’unun ücretlerinde değişiklik yaşandı. CGT, ücretlerdeki bu artışı yetersiz olarak nitelese de tabandan gelen basınca direniyor ve 24 Ocak’a giden süreçte de olduğu gibi kitleleri ileriye taşıyacak adımları atmaktan uzak duruyor.

İşçilerin ve Solun Cephesi-Birlik (FIT-U) bileşenlerinden Sosyalist Sol (IS), Milei’ye karşı bugüne kadar verilen mücadelenin artarak devam ettirilmesi çağrısında bulunuyor. Bu yolda 24 Ocak grevi için oluşturulmuş işyeri komitelerine, mahalli örgütlenmelere, kültür emekçilerinin örgütlenmelerine, mücadeleci sendikal akımlara ve sosyalistlere ulusal bir mücadele planı oluşturulması ve bu programın etrafında kitleleri seferber etmek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ve son askeri darbenin yıldönümü olan 24 Mart’a çağrı yapıyor.

Yorumlar kapalıdır.