Ukrayna: Sosyalist dünya örgütlerinden enternasyonal çağrı!

Ukrayna direnişiyle dayanışmaya ve onu desteklemeye yönelik büyük bir uluslararası kampanya çağrısı. Rus ordusu işgalinin yenilgiye uğratılması için! NATO’ya hayır!

Vladimir Putin hükümeti Rus ordusunun Ukrayna’yı işgalini başlattı. Son derece zalimce yöntemlerle kentlere saldırıp yakıp yıkmakta, hastaneler ve doğumevleri gibi hedefleri bombalamakta. Amacı Kiev’i (Ukrayna’nın başkenti) almak ve böylece bütün ülkeye hâkim olmak. Rus ordusunun büyük üstünlüğüne karşın işgalciler Ukrayna halkının öngördüklerinden daha güçlü, çoğu kez kahramanca direnişiyle karşılaşmışlardır.

Bu savaşın gerçekleştiği dünya durumuna ilişkin farklı kavrayışların ötesinde, aşağıda imzası bulunan örgütler olarak bu savaşın niteliğinin, çok daha güçlü bir devletin (dünyanın en önde gelen askeri güçlerinden biri olan Rusya), boyunduruk altına alma amacıyla daha zayıf bir devlete saldırısı olduğu noktasında tamamen anlaşmaktayız. Sovyetler Birliği’nin ilk kuruluş aşamasındaki kısa bir döneminin dışında (bugün Putin tarafından çok eleştirilen Lenin’in önerdiği politikanın uygulandığı dönem) hem Stalinizm hem de kapitalist Rus hükümetleri Ukrayna’yı her zaman “arka bahçe” olarak görmüşlerdir.

Bu nedenle, Ukrayna işçilerinin ve halkının işgale karşı geliştirdikleri direnişi destekliyoruz ve Rus birliklerinin yenilmesinden yanayız. Bu tutum hiçbir şekilde, işgale karşı direnme çağrısı yapan Zelenski’ye ve de Ukrayna burjuvazisine politik destek verdiğimiz veya onlara güven duyduğumuz anlamına gelmemektedir.

Emperyalizmin askeri kolu olan NATO’nun oynadığı rolü şiddetle kınıyoruz ve bu örgütün lağvedilmesi için mücadele ediyoruz. Ama söz konusu olan NATO’nun Rus topraklarını işgali değildir, ne de NATO’nun Ukrayna halkına bir saldırısıdır. Aynı şekilde, Ukrayna’da (ve bildiğimiz kadarıyla bir başka yerde) Rus birliklerine karşı savaşan NATO askerleri de bulunmamaktadır. Bugün Ukrayna’ya saldıran Rus ordusudur. Öte yandan, Rusya olsun, ABD olsun, Avrupa olsun ya da NATO olsun, Ukrayna’ya yönelik her türlü emperyalist müdahalenin karşısındayız. Rusya’nın ve NATO’nun tüm nükleer silahlardan arındırılmasını talep ediyoruz.

Önerilerimiz

Bu noktalardan hareketle, bu bildirinin başlığında özetlenen hedefler doğrultusunda ortak eylemlilikler geliştirilmesini ve gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Elbette bunun farklı düzeyleri bulunmaktadır.

İlk olarak, işçiler ve öncü kesimler arasında bu bildirinin yaygınlaştırılması, savaşın niteliği konusundaki kafa karışıklığının giderilmesine yardımcı olacak toplantıların ve tartışmaların düzenlenmesi.

İkinci olarak, kamuya açık seferberliklerin düzenlenmesi: Avrupa’da ve diğer ülkelerde yapılmakta olanlar gibi, “Putin’in askerleri Ukrayna’dan defol”, “Ukrayna direnişini destekleyelim”, “NATO’ya hayır” gösterileri. Bu çerçevede, etkinlikleri somutlamaya yönelik dayanışma komitelerinin oluşturulması mümkün ve gerekli olabilir. Aynı şekilde Putin hükümetine karşı Rusya’da düzenlenen ve acımasızca bastırılan işgal karşıtı seferberliklerin desteklenmesi.

Üçüncü olarak, sendikal, öğrenci ve halk örgütleriyle birlikte, Ukrayna halkına yönelik her türden yardımın toplanması, bunların yerlerine ulaştırılması amacıyla işçi ve halk konvoylarının düzenlenmesi.

Nihayet, ama en önemli noktalardan birisi olarak, işçilerin kendi örgütleri aracılığıyla gerçekleştirecekleri eylemliliklerin desteklenmesi. Örneğin, Hollanda’daki liman işçilerinin ve Kent gaz terminalindeki işçilerin eylemine benzer biçimde İngiltere’de Chesire’deki Ellesmere rafinerisindeki liman işçileri de Rusya’dan gelen petrolü boşaltmayı reddetmişlerdir. Haberlere göre, “Avrupa’daki limanlarda Ukrayna’nın işgaline karşı bu tip bir protestolar dalgası yaygınlaşmaktadır.”

Ukrayna’daki savaş karşısında ve yukarıda sergilediğimiz ortak tutum çerçevesinde, tüm dünya işçilerine ve halk kitlelerine önerilerimiz bu başlıklardan oluşmaktadır.

Putin ve Rus orduları Ukrayna’dan defol!

Ukrayna halkının direnişini destekleyelim!

NATO’ya hayır!

Tüm hükümetler Rusya ile diplomatik ilişkilerini derhal kesmelidir!

***

Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal (UİB-DE/LIT-CI)

İşçilerin Uluslararası Birliği-Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE/UIT-CI)

Devrimci Komünist Enternasyonal Eğilim (RCIT)

Suriye Demokratik Sol Partisi

Sosyalist Düşünce (Arjantin)

Devrimci İşçi Akımı (Arjantin)

13 Mart 2022

Not: Benzer görüşleri destekleyen örgütleri bu deklarasyona ve kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

Yorumlar kapalıdır.