Ukrayna: İUB-DE’den direnişçilere destek ziyareti

İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) heyeti, uluslararası dayanışma adına, 1-6 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna’daydı. Heyet, İUB-DE’nin İspanya devleti partisi Enternasyonalist Mücadele üyeleriyle Sosyalist Sol partisinden Arjantin ulusal milletvekili Juan Carlos Giordano’dan oluşuyordu. Uluslararası kampanya çerçevesinde toplanan yardım materyalleri, Rusya’nın emperyalist işgaline karşı Ukrayna halkının kahramanca direnişinin ön saflarında yer alan Kiev’deki Ukrayna soluna ulaştırıldı. Dayanışma kampanyası emekçilerin, gençlerin ve kadınların katkılarıyla gerçekleştirildi.

İUB-DE heyeti Kiev’in Bağımsızlık Meydanı’nda (Maidan)

Yardım materyalleri, sol, antiotoriter ve antifaşist militanlardan oluşan Dayanışma Operasyonu’na teslim edildi. İUB-DE heyetini Kiev’de aktivist ve gazeteci Sergiy Movçan karşıladı. Dayanışma Operasyonu dünya solunun ve işçi örgütlerinin, Ukrayna işçi sınıfının ve gençliğinin Zelenski hükümetinden bağımsız biçimde işgale karşı direnişteki mücadelesini desteklemesi için küresel bir kampanya yürütüyor. Bu bağlamda, sözde sol adına Putin’in yanında yer alan kesimleri kınıyoruz. Bunlar arasında Venezuela’da Maduro ve Nikaragua’da Ortega hükümetleri, Avrupa solunun çeşitli kesimleri, Brezilya İşçi Partisi’nin lideri Lula bulunuyor.

İUB-DE ve partileri, ilk günden itibaren Ukrayna’yla dayanışma kampanyasını çok net sloganlar çerçevesinde örüyor: Putin’in orduları Ukrayna’dan derhal geri çekilsin; Ukrayna halkının direnişine destek; NATO’ya ve tüm emperyalist müdahalelere hayır.

İUB-DE heyeti Barselona’dan yola çıkarak Polonya üzerinden önce Lviv’e ve daha sonra başkent Kiev’e ulaştı. Kiev’de yardım materyallerinin teslim edilmesinin yanı sıra sol örgütlerin ve mücadeleci sendikaların önderleriyle çeşitli görüşmeler yapıldı. Ukrayna Demiryolu İşçileri Özgür Sendikası lideri Aleksandr Skiba tüm dünyadaki demiryolu işçilerine ve tüm emekçilere destek çağrısında bulundu.

5 Mayıs’ta İUB-DE, Ukrayna’yla Dayanışma Avrupa Ağı’nın Lviv’de düzenlediği konferansa katıldı. Konferansa Ukrayna’nın maden, nükleer santral, sağlık, inşaat, demiryolu ve diğer sektörlerinden sendika önderleri katıldı. Katılımcılar işçi sınıfının ve halkın Putin’in işgaline ve aynı zamanda kapitalistler ve oligarklara dönük önlemler yerine emekçi halkın haklarında kesintiye giden Zelenski hükümetinin kemer sıkma politikalarının sonuçlarına karşı verdiği mücadeleyi değerlendirdiler. Konferansta Dayanışma Operasyonu’nun yanı sıra Avrupa sol örgütlerinin temsilcileri, Polonya, Finlandiya, Danimarka ve İsviçre’den milletvekilleri ve Arjantin’den milletvekili Giordano da yer aldı.

Konferansın açılış konuşmalarını Sosyal Hareket’ten Vitali Dudin ve Zakar Popoviç yaptılar. Sosyal Hareket, Stalinizmin egemenliği altında on yıllarca kalmış bir ülkede karmaşık bir görev olan bağımsız bir sosyalist parti kurma sürecinde. Öte yandan konferans Almanya ve İsviçre’den gazeteciler tarafından takip edildi ve bu gazeteciler enternasyonal heyetimizle de söyleşiler yaptılar.

İlk yardım materyallerinden oluşan çanta

Heyetimizin ziyaretinde şu tablo bir kez daha açık bir biçimde ortaya çıktı: Anadili Ukraynaca veya Rusça olsun işgale karşı tümüyle seferber olmuş bir halk var ve Ukrayna solu, Bölgesel Savunma birimleri kurarak veya gönüllü asker olarak cephede bu direnişin askeri ve politik olarak en ön safında yer alıyor.

İUB-DE direnişe desteğini sunarken, Ukrayna’nın kendi kaderini nihai olarak tayin edebilmesinin ve açlıktan, sefaletten ve bağımlılıktan gerçek bir kopuşunun ancak işgalin yenilgiye uğratılması ve işçi demokrasisine dayanan sosyalizm temelinde bir işçi iktidarıyla mümkün olabileceğini ısrarla vurguluyor. Bu doğrultuda Zelenski hükümetinden, NATO’dan ve AB’nin, ABD’nin emperyalist hükümetlerinden bağımsız mücadele hattı kesin bir ön koşul niteliği taşıyor.

Teslim etmiş olduğumuz yardım materyallerinin, devam edecek ve gelişecek bir kampanyanın parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna direnişini ve solunu destekleyen sendikal ve politik önderlerin katılımıyla dayanışma kampanyasını büyütmeliyiz. Solun tüm kesimlerine çağrımızı yineliyoruz. Ukrayna direnişini desteklememek, işgalcinin yanında yer almak ve bu durumda, Putin’i ve Rusya’yı desteklemek anlamına gelir. Sizleri bu tutumu değiştirmeye ve direnişe desteğe davet ediyoruz. Emekçileri, sendikaları, siyasi partileri, öğrenci örgütlerini, insan hakları savunucularını, çevre, kadın ve LGBTİ+ hareketlerini destek eylemleriyle, etkinliklerle, ekonomik yardımlarla ve diğer yöntemlerle Ukrayna direnişini desteklemeye çağırıyoruz. İUB-DE bu doğrultuda tüm katkısını sunmaya devam edecek.

Yorumlar kapalıdır.