Yemeksepeti işçileri işe iade davasını kazandı

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), işten çıkarılan Yemeksepeti çalışanı 3 üyesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işten çıkarmanın “sendikal sebeple” yapıldığına karar verdi ve işe iade ile birlikte sendikal tazminata hükmetti.

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Sendikamızın çoğunluk tespiti yaptırmasından sonra 18 Ağustos 2021 tarihinde Yemeksepeti Manisa deposunda işten çıkarılan Kemal Oğuz, Yakup Der ve Ömer Dizemen isimli 3 üyemiz için açtığımız işe iade davaları sonuçlandı ve İstanbul 35. İş Mahkemesi üyelerimizin sendikal sebeple işten çıkarıldıklarına hükmetti. Mahkeme, işçilerin işe iadesine, bir yıllık ücretleri tutarında sendikal tazminata ve 4 aylık ücretleri tutarında boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti” denildi.

Aynı açıklamada, Yemeksepeti işvereninin, sendikal çalışmanın başladığını öğrendiği ilk günden itibaren işçiler üzerinde baskı uygulamaya başlayıp işçileri işten çıkarmakla tehdit ettiği ve sendikanın çoğunluk tespitine itiraz ederek süreci uzatmaya ve bu arada sendikalaşma çalışmasına öncülük eden işçileri işten çıkararak sendikal örgütlenmeyi başarısızlığa uğratmaya çalıştığı ifade edildi.

Bu kararla, esnaf kurye modeliyle işçilere güvencesiz, sigortasız, esnek çalışma düzenini dayatan ve işçilerin sendikalaşma hakkına karşı düşmanca tutum sergileyen Yemeksepeti’nin sendikal nedenle işçi çıkardığı tescillenmiş oldu.

Bu kararın ardından TÜMTİS, Yemeksepeti işverenini, mahkeme kararına uyarak sendika üyesi işçileri işbaşı yaptırmaya, bu hak ve hukuk tanımaz tutumundan vazgeçerek sendika hakkına saygı göstermeye ve sendika ile toplu sözleşme müzakerelerini başlatmaya çağırıyor.

Sürecin sendika ile birlikte takipçisi olan Yemeksepeti İşçi Komitesi ise “Yemeksepeti’nde sendikal haklar elde edilene, toplu sözleşmeli bir düzen sağlanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz,” açıklamasında bulundu.

Yorumlar kapalıdır.