Yoldaş Gabriel, sosyalizme dek daima!

Yoldaşımız Gabriel Zadunaisky’nin 22 Ağustos günü aramızdan ayrılışını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. İUB-DE Türkiye seksiyonu İşçi Demokrasisi Partisi olarak, ailesine, Arjantin kardeş partimiz Sosyalist Sol’dan yoldaşlarımıza ve enternasyonalimizin tüm militanlarına en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

70 yaşında aramızdan ayrılan Gabriel, hayatının büyük bir kısmını işçi sınıfının mücadelelerine, devrimci partinin inşasına ve sosyalizm için devrimci bir enternasyonalin kurulmasına vakfetmişti.

Morenist akımın Arjantin’deki tarihsel partilerinden PST’de (Emekçilerin Sosyalist Partisi) 1970’li yıllarda başlayan militan faaliyetini aramızdan ayrılana kadar sürdürdü. Gabriel yoldaş, Morenist metodolojinin önemli propagandacılarından ve inşacılarındandı. Enternasyonalist bir militan olarak yalnızca Arjantin’de değil aynı zamanda Kolombiya ve Bolivya’da da akımımızın parti inşa süreçlerine katkılar sundu. Propaganda ve eğitim çalışmaları kapsamında birçok materyalin üretilmesine katkı yapan Gabriel’in bu alandaki en önemli çalışmalarından biri “Filistin, bir sömürgeleştirmenin tarihi” başlıklı eseriydi.

Yoldaş Gabriel; sosyalizme dek daima!

İşçi Demokrasisi Partisi

Yorumlar kapalıdır.