İran Özgür İşçiler Birliği’nden 7 Aralık İran Öğrenci Günü açıklaması

Aşağıda okuyucularımız, İran Özgür İşçiler Birliği’nin 7 Aralık İran Öğrenci Günü için yayımladığı bildirinin Türkçe çevirisini paylaşıyoruz.

***

İran halkının, ezilenlerin özgürlük ve eşitlik talebiyle ülke çapındaki ayaklanmasının ardından öğrenci hareketi bir kez daha yükselirken, 7 Aralık günü geliyor.

İran halkının ülke çapındaki ayaklanmasından bu yana geçen yaklaşık üç ay boyunca, ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerin öğrencileri, bu ayaklanma süresince heyecan verici direniş, birliktelik ve mücadele sahneleri yarattılar. Üniversitelerdeki seferberlikler bir an olsun dinmedi, üniversiteleri özgürlük ve eşitliğin ağırlık merkezi haline getirdi.

Onlar, zorbalığa, yoksulluğa, sefalete, sınıfsal baskıya, cinsel ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına ve üzerinde insanın köleleştirilmesinin mührü olan her şeye son verilmesi ve zafere ulaşılması için verilen mücadelenin direği olan yenilmezlerin neslidir.

Bu yılki Öğrenci Günü, üç günlük grev ve sokak eylemleri çağrılarında kristalleşen İran halklarının işçi, öğretmen, kadın, öğrenci ve ezilen kitlelerinin dayanışması için büyük ve tarih yazan bir gün olacak. İran halkının ülke çapındaki özgürlükçü ve eşitlikçi başkaldırısını ileriye doğru taşıyacak bir adım olacak.

İran Özgür İşçiler Birliği olarak, ülke genelindeki işçileri öğrenci hareketi ve ülke çapındaki protesto ve grevlerle dayanışmaya çağırıyoruz! Bizler kendimizi, İran’ın ezilen halklarının baskı ve zulmü sona erdirmek için ülke çapındaki mücadelesinin ve ayaklanmasının bir parçası olarak görüyoruz. Her türlü ayrımcılık ve eşitsizliğin son bulması, grev ve protesto hakkının kazanılması ve rejimin değiştirilmesi talebinin, işçilerin, kadınların, öğretmenlerin ve öğrencilerin ve genel olarak İran halklarının mevcut baskı koşullarını aşarak hiç olmadığı kadar gündemde olduğunu duyuruyoruz!

Bu hareket durdurulamaz!

İran halkının ülke çapındaki seferberliklerinin koordinasyonu için!

Yaşasın özgürlük ve eşitlik!

İran Özgür İşçiler Birliği, 6 Aralık 2022

***

7 Aralık İran Öğrenci Günü’nden bir protesto:

Yorumlar kapalıdır.