Memur ve emekliler: Yoksulluğa ve açlığa devam…

Rejimin yalan rakam üretme merkezi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2023 başında da kendinden beklenen hizmeti yaptı ve Aralık 2022 ayının enflasyon oranını yüzde 1,18, 2022 yılı enflasyon oranını da yüzde 64,27 olarak ilan ederek hükümetin memurları ve memur ve işçi emeklilerini yoksulluk, hatta açlık sınırının altında tutmasının sahte gerekçesini hazırlamış oldu.

Gerçek enflasyonun (ENAG’a göre aralıkta yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,5) çok altındaki bu uydurma rakamlar uyarınca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 15,4 olarak hesaplandı, ama RTE gene büyük bir “alicenaplık” göstererek bu oranı Memur-Sen’in etkinliğinde yüzde 25 olarak ilan etti. Böylece memurlara ve emeklilere yapılan zam, asgari ücrete yapılan yüzde 54’lük zam oranının oldukça altında kalırken, tüm emekliler (işçi, memur ve Bağ-Kur) yoksulluk ve açlık sınırının altında bırakılmış oldu. Bu durum milyonlarca kamu çalışanı ve emekli açısından büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, on binlerce vatandaş tepkisini sosyal medyada ifade etti.

Yaklaşan seçimler öncesi milyonlarca memur ve emeklinin gerek sokakta gerekse de sandıktaki tepkisinden çekinmiş olacak ki, yüzde 25 zammı açıklamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Erdoğan, AKP grup toplantısında zammın “şartların zorlanarak” yüzde 30’a çıkarıldığını, en düşük emekli maaşının ise 5500 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Emekçi halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçenin yandaş patronlara, bankalara, faiz ödemelerine, yolsuzluğa peşkeş çekilmediğinde, tüm çalışanların ve emeklilerin insanca yaşayabileceği kaynaklar fazlasıyla mevcut. Dolayısıyla, mesele Erdoğan’ın kendi hazinesinden “ulufe” dağıtması değil, emekçi halkın hakkı olanı elde etme meselesidir. Ülkeyi derin bir ekonomik sefalete sürükleyen ve seçim korkusuyla panik halinde hareket eden Saray hükümetinin ise bu yolda “şartlarını zorlaması gerektiği” uzun bir liste bulunmaktadır.

Erdoğan yönetiminin EYT’den asgari ücrete son günlerde attığı adımlar, emekçilerin özellikle son beş yıldaki büyük kayıplarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Dahası hükümet bu düzenlemeleri ülke kaynaklarını yağmalattığı patronlardan ve bankalardan alarak değil enflasyonu körükleyerek ve borçlanmayı artırarak yapmaktadır. Dolayısıyla insan onuruna yaraşır yaşam koşulları için mücadelemiz hiç olmadığı kadar günceldir.

Tüm işçi, memur ve emekli sendikalarını ve örgütlerini, yaşam koşullarını düzeltme haklarını kullanarak birlikte ve bir eylem planı çerçevesinde mücadele seferberliğine çağırıyoruz.

Tüm maaşlar insanca yaşam düzeyine yükseltilmeli!

En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilmeli!

Yorumlar kapalıdır.