DİSK’in çağrısıyla Kartal’da “Vergide Adalet” mitingi düzenlendi

DİSK’in çağrısını yaptığı “Vergide Adalet” mitingi 21 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kartal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Filistin direnişiyle dayanışma sloganlarının yükseltildiği mitinge Genel-İş, Lastik-İş, Sosyal-İş, Limter-İş, Birleşik Metal-İş gibi DİSK sendikalarının yanı sıra sol ve sosyalist örgütler de katılım gösterdi. İşçi Demokrasisi Partisi mitinge “Vergide Adalet, Kıdemde Artış, İşsizliğe Son!” pankartıyla katıldı.

DİSK’in adaletli vergilendirme çağrısında bulunduğu mitingde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zenginlerden alınmayan vergilerin emekçi kitlelerin sırtına yüklendiğini belirtti. 70.000 liraya kadar olan gelir vergisi braketinin gerçek değerinin 180.000 liraya kadar olması gerektiğini vurguladı. Gerçek enflasyonun altında kalan ücret artışlarının dahi emekçilere çok görüldüğünü belirten Çerkezoğlu, kasım ayındaki asgari ücretin belirlenme sürecine işaret etti. Son olarak DİSK’in Meclis’teki siyasi partilere vergide adaletin sağlanması amacıyla oluşturduğu bir yasa teklifi sunduğunu aktaran Çerkezoğlu, yasa teklifinin temel başlıklarını sıraladı:

  • Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülsün!
  • Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artırılsın!
  • Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yoluyla uygulansın!
  • İşverenlere sağlanan 5 puanlık SGK prim desteği işçilere de sağlansın!
  • Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılsın!

Yorumlar kapalıdır.