Belediye şirket işçileri ve taşeron kamu işçileri kadro ve güvence talepleri için Kadıköy’deydi

Taşeron belediye ve kamu işçilerini temsil eden farklı sektörlerden sendika ve işçi örgütlerinin ortak çağrısı ile 17 Aralık günü İstanbul Kadıköy’de “Kadrolu ve Güvenceli Çalışma İstiyoruz” talebiyle basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama sırasında taşeron işçilerin gıyabında getirilen tabut ile bir cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni, düzen siyasetçilerinin ve sarı sendikaların işçiyi nasıl gördüklerinin teatral bir sunuşuydu.

Yapılan basın açıklamasında işçilere verilen hiçbir taahhüdün yerine getirilmediği vurgulandı. Gelecek seçimler için de boş vaatlere kanılmayacağı, başta kadro ve güvenceli iş olmak üzere taleplerin acil olarak karşılanması gerektiği ifade edildi.

Basın açıklamasında, direnişte olan Özak Tekstil işçileri, Agrobay işçileri ve Filistin direnişiyle dayanışma mesajı verildi. Basın metninde öne çıkan talepler ise şu şekilde:

“Norm Kadro: 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 49. Maddesi yeniden düzenlenmeli, belediyelerde hizmet üreten işçilerin çalışma statüsü Norm Kadro esaslarına göre düzenlenmeli, Norm Kadro sayıları revize ile artırılmalıdır.

Taban Ücret: Sendikalar tarafından her ay açıklanan “Yoksulluk Sınırı” tüm belediye işçilerinin net taban ücreti olmalıdır.

İlave Tediye: Belediyelerde hizmet üreten tüm işçiler kamu işçisi olarak kabul edilmeli, 6772 Sayılı kanuna göre, 52 günlük ilave tediye ayrım gösterilmeksizin her işçiye ödenmelidir. Ayrıca geriye dönük hakkedişlerimiz de teslim edilmelidir. Belediyelerde çalışma barışı sağlanmalıdır.

İş Güvencesi: Haksız, hukuksuz, keyfi şekilde işten çıkarmalara son verilmelidir. İş davaları “Bölge İdare Mahkemeleri”nde görülmeli, davayı kazanan işçi işine kesin suretle ve hemen dönmelidir. Dosya masraflarının ağır olması, işten çıkarılan işçilerin hak aramasındaki en büyük engeldir. İşten çıkarılan her işçiye, Baro tarafından ücretsiz avukat sağlanmalı ve iş davaları dosya harçlarından muaf tutulmalıdır.

Vergi Adaleti:Toplu İş Sözleşmelerinde paraya taalluk eden tüm mali ve sosyal haklar “Brüt” yerine “Net” olarak belirtilmelidir. Belediye işçileri “Gelir Vergisi” yükü altında ezdirilmemelidir. İşçiye vergi muafiyeti sağlanmalı ve vergiler işveren tarafından karşılanmalıdır. İşçi, ocakta ne kadar ücret alıyorsa, aralık ayında da aynısını almalıdır.

Eşit İşe Eşit Ücret: Belediyelerdeki kadın erkek eşitsizliği, kadın istihdamının arttırılması ile çözülecek kadar basit bir sorun değildir. Belediyelerdeki cinsiyetçi iş bölümü ve ücretlendirme son bulmalı, kadınların güvenceli ve güvenli çalışabilmeleri için şartlar yerine getirilmelidir. Belediye çalışanlarının çocukları için kreş hakkı, günün koşullarına uygun ve gerçekçi biçimde karşılanmalıdır. Doğum iznine ayrılan kadın işçiler, döndüklerinde işlerini kaybetme endişesi taşımak zorunda kalmamalı. Bunların dışında 60 günlük sendikal ikramiye, haftalık 35 Saat çalışma, enflasyon oranında zam, refah payı, meslek pirimi, eşit yemek ve ulaşım ücreti, tayin hakkı verilmelidir.”

Yorumlar kapalıdır.