Nahide Opuz davası…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aile içi şiddet konusunda Türkiye'ye karşı açılmış ilk davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, Türkiye'nin şiddet gören bir kadını, savcılığa başvurduğu halde,…

Kadına yönelik şiddet

Kadın, cins olarak üretimden uzaklaştırıldığı andan itibarendir ki bu da özel mülkiyete geçiş ile başlar; erkek, gücünü, aile ve toplumda kanıtlama çabasını, şiddet eylemine dönüştürmeye…