8 Mart 2009 İstanbul mitingleri değerlendirmesi

İstanbul’da 8 Mart aynı yerde, iki farklı mitingle kutlandı. Bu durum 8 Mart’ta alanlarda olmak isteyen kitlenin oldukça kafasını karıştırdı.

8 Mart Pazar günü “8 Mart Kadın Platformu” tarafından gerçekleştirilen ilk eylem saat 11’de toplanmaya başladı. Saat on üç gibi Kadıköy İskelesi’ne varan yaklaşık on bin kadın, sloganlarla kadına yönelik tüm baskılara, şiddete, tecavüzlere, namus kavramına ve savaşlara karşı haykırdı. Sendikalar, kadın grupları, devrimci gruplar, siyasi partiler ile Atv-Sabah, Desa ve Sinter gibi direnişteki işyerlerindeki kadınlar baskılara hayır dedi. Oldukça coşkulu geçen mitingin başlıca sloganlarını; “Kadınlara Yönelik Şiddete Hayır”, “Kimsenin Namusu Olmayacağız”, “Cinsel, Ulusal, Sınıfsal Sömürüye Son”, “SSGSS Yasası İptal Edilsin”, “Krizin Bedeli Patronlara”, “Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var” olarak sayabiliriz.

Yaklaşık saat on beş gibi biten ilk mitingin ardından, yine Kadıköy’de devrimci çevrelerce gerçekleştirilen kadın-erkek karma mitingi gerçekleştirildi. Kadınlara söz ve sorumluluk vermeyen bir görüntüyle, kortej ve slogan sorumlularının bile erkeklerin olduğu, hatta bazı kortejlerde çok az kadın görünen mitingde erkek egemenlik hâkimdi. Kadın sorununun çözümüne yönelik sloganlardan çok, grupların kendi gündemlerini ifade eden sloganların atıldığı miting yaklaşık beş bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Neden iki farklı miting? Bu tartışma, 8 Mart’ın kadın örgütleriyle devrimci çevreler arasındaki yöntemsel ve politik ayrışmalarından kaynaklanıyor. Bir yanda kadın sorununu sınıf temelinden ayrıştıran feminist gruplarla sorun, erkek egemenliğine indirgeniyor; diğer yanda kadınlar yerine mücadele eden devrimci çevrelerle kadınların mücadeledeki önderlik vasfı bertaraf ediliyor. 8 Mart, kadınların birlik ve mücadele günüdür. Mücadele devam etse de uzun bir süredir birlik sağlanamıyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki gücümüz birliğimizden geliyor! Kadın sorunu sınıf sorunuyla göbekten bağlıdır. Cinsiyet ayrımcılığına karşı verilecek mücadele ancak sınıf mücadelesiyle birleşerek nihai zaferine ulaşabilir.

Yazan: Özüm Tanır (29 Mart 2009)

Yorumlar kapalıdır.