Sosyalist düşünce dergisi Mesafe çıktı!…

“Sonucu belirleyecek olan, içine gömüldüğümüz sınıf mücadelesidir. Kaçınılmaz olansa, mücadele etmektir, başarmak için tutkuyla mücadele etmek” der, Arjantinli devrimci Nahuel Moreno. İşte mesafe de bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası, aynı zamanda kılavuzu olan teoriyi üretme çabasıyla yayın hayatına başlamış bulunuyor.

Devrimci politik eylemin inşasında, sınıf mücadelesinin yöntemini temel alan; tarihsel ve gündelik koşulların tahliline dayanarak teori ve politika üretme çabasının bir ürünü olmaya aday olan mesafe, aynı zamanda önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme yolunda yeni bir aşamanın kaydedilmesi anlamına da geliyor.

Somut durumun tahlilini yapabilme, bu durumdan yeni dinamikler keşfedebilme; ve teoriyi kuşkusuz devrimci eylemin kılavuzu yapabilme amacını güdüyoruz.

Bizler, Marx’ın tarihsel-maddeci yöntemini gerçekliğe uygulayarak, sınıf mücadelesinde Marksist bir hat açma çabasını ilerletmek, devrimci bir partinin ve programın inşasının, kitle seferberliklerine müdahale edebilme ve yön verebilmenin politikasını verili koşullarda yeniden üretmeye çalışıyoruz.

Haziran ayı itibariyle yayın hayatına başlayan mesafe’nin yaz sayısının dosya konusu Filistin. Dosyanın ilk yazısında Yusuf Barman, Gazze Saldırısının Bilançosu yazısında, İsrail’in son saldırısını inceliyor ve bunun Gazze direnişine etkisini irdeliyor. İki Devletli Çözümün Kaçınılmaz İflası yazısında Erol Yeşilyurt, Filistin sorununun tarihçesini gözler önüne sererek, iki devletli çözüm fikrinin pratikte gerçekliğini sorguluyor. Sonuç kısmında ise, Filistin sorununun bizce gerçek çözümü, tezler halinde Filistin’de Sürekli Devrim yazısında irdeleniyor.

Filistin dosyasında ayrıca, Dördüncü Enternasyonal’in Filistin Seksiyonu’nun belgelerine ve Filistin Raporu’na yer verdik. O dönemki koşulları veri alarak çözümü yine sınıf temelli bir anlayışta temellendirmesi açısından önemli bulduk.

Siyonizmin niteliğinin daha iyi kavranması açısından Devrimci Troçkist önderlerden Nahuel Moreno’nun, “Nazizm,Aparthayd ve Siyonizm Üzerine” söyleşisine yer verdik. ABD’li muhalif ilerici aydın Noam Chomsky’nin “Bütün Yaratıkları Öldürün” makalesi ise, Filistin sorununu kavramamızı sağlayacak ve tartışmamıza zenginlik katacak nitelikte.

Dosya dışı yazılarımızda da Recep Maraşlı,”Büyük Felaket” mi, “Soykırım” mı? başlıklı makalesinde yakın bir geçmişte başlatılan “Ermeni kardeşlerimizden özür diliyorum” kampanyasını sorguluyor.

Kadın bölümümüzde, Cemre Sava, Namus’lu’ Sistemler, Namus’suz’ Kadınlar Üzerine başlıklı yazısında ‘namus’ ve ‘töre’ olgularını kadın cinayetleri bağlamında inceleyerek, bunun yeniden üretim mekanizmalarını sorgulamamıza vesile oluyor ve bu sayede Tarık Ali’nin Pakistan’da Namus Cinayetleri yazısına bir giriş yapmış oluyor. Ardından Solin Hacador, çok yakın bir zamanda Irak Kürdistan parlamentosundan geçen çok eşlilik yasasını eleştirerek, Kürt kadınlarına bu konuda mücadele çağrısı yapıyor.

Kriz dosya konulu güz sayımız vesilesiyle tekrar buluşmak dileğiyle…

Mesafe web ve iletişim için: www.enternasyonalyayincilik.net / mesafedergisi@gmail.com

Yorumlar kapalıdır.