Muhittin Karkın’ın devrimci mirası İstanbul’da anılacak

Türkiye Troçkizminin kurucu önderlerinden, Türkiye’de Morenist akımın, İşçi Cephesi’nin ve İşçi Demokrasisi Partisi’nin kurucularından, İDP merkez komite üyesi ve Gazete Nisan yazarı Muhittin Karkın, 24 Haziran günü ani ve beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Muhittin yoldaşın aramızdan ani ayrılışı hem bizler için hem de tüm Enternasyonal’imiz için büyük bir kişisel ve politik kayıp oldu. 50 yılı aşkın bir zamanını devrimci partinin ve Enternasyonal’in inşasına adayan büyük bir devrimci öndere veda etmek zorunda kaldık. O, bu 50 yıllık mücadelesini Troçkizmin saflarında ve Nahuel Moreno tarafından kurulmuş olan akımımız içinde sürdürmüştü.

Şimdi onun yoldaşları olarak, bu büyük devrimci mirası onurlandırmaya çalışacağız. 4 Şubat günü 14.00-17.00 saatleri arasında İstanbul’da Taxim Hill Hotel’de organize edilecek olan bir etkinlik ile Muhittin Karkın’ın devrimci mirası ve onun Türkiye ve dünya Marksizmindeki tarihsel ve politik rolü anılacak.

Etkinlikte Muhittin yoldaş anısına ilk olarak bir sinevizyon gösterimi yapılacak ve ardından konuşmalara geçilecek.

Konuşmacılar arasında İşçilerin Uluslararası Birliği – Dördüncü Enternasyonal (İUB-DE) önderlerinden Miguel Sorans, İşçi Demokrasisi Partisi Genel Başkanı Oktay Çelik, İUB-DE’nin İspanya Devleti partisi olan Enternasyonalist Mücadele’den Esther del Alcázar, Cristina Mas ve birçok isim daha yer alıyor.

Oturumlar halinde bölünecek ve moderatörlerin sorularıyla beraber interaktif bir şekilde ilerleyecek olan konuşmalar boyunca Muhittin Karkın’ın Türkiye’de devrimci partinin ve dünyada Enternasyonal’in inşası için hayata geçirdiği politikalar ile taktikler, onun Marksist teoriye katkıları, Ortadoğu’ya dönük geliştirdiği perspektifler, işçi hareketi içinde önderlik ettiği değerli deneyimler ve Türkiye’de rejim ve devletin karakterize edilmesi tartışmalarına yaptığı eşsiz katkılar tartışılacak.

Üç değerli kitap da etkinlikte okuyucusu ile buluşacak

Bu etkinlik aynı zamanda, oldukça değerli ve yeni yayımlanmış olacak olan üç adet kitabın da tanıtımına sahne olacak.

Enternasyonal Yayıncılık, Muhittin Karkın’ın seçme eserlerini yayımlamaya başlıyor. Bu eserlerin ilk cildi Türkiye’de Devrimci Partinin İnşası başlığını taşıyor. Bu eser, onu bekleyen okuyucular için 4 Şubat’taki etkinlikte hazır olacak. Kitap, Muhittin Karkın’ın on yıllara yayılan ve Leninist öncü parti modelini savunan çeşitli polemik yazıları ile makalelerinden oluşuyor. Karkın’ın bu metinlerinin hepsi, sert mücadele koşulları altında kaleme alınmıştı ve içinde olunan koşullara rağmen, Leninist bir işçi partisinin inşasında ısrar eden yazılardı.

Bu kitaplardan ikincisinin yazarı, uluslararası akımımızın kurucusu Nahuel Moreno’nun kendisi. Devrimci Marksizm ve 20. Yüzyıl Dersleri başlığıyla Türkçeye kazandırdığımız bu değerli eser, aslında bir Marksizme giriş kaynağı olarak görülebilir. Devlet, rejim, hükümet, devrim, karşıdevrim, reform, sosyalist devrim, tarihsel aşamalar gibi kavramların Marksist tanımlamaları üzerinden hareket eden ve yaşayan sınıflar mücadelesinin dersleriyle dolu olan bu kitap, kadrolar için metodik bir pusula işlevi görebilir.

4 Şubat’ta tanıtımı yapılacak sonuncu kitap ise İşçi Demokrasisi Partisi: Tarihsel ve Politik Kökenleri. Bu kitap Oktay Çelik’in Türkiye’de Troçkist-Morenist akımın uzun yürüyüşünü açıkladığı geniş ve derin bir makaleyle açılıyor. Çelik’in metni, Türkiye Troçkizminin politik bir tarihinin oluşturulmaya başlanması açısından hem bir ilk hem de tek örnek. Ardından bu metin, Muhittin Karkın’ın 2009’da yaptığı bir konuşmanın yazıya dökülmüş haliyle ve yine Karkın’ın 1968: Troçki Türkiye’de metniyle destekleniyor.

Muhittin Karkın’ın devrimci Marksist mirası, tam da bu mirasın özünü yansıtacak şekilde 4 Şubat’ta İstanbul’da anılacak.

Yorumlar kapalıdır.