PTT işçileri: Sermayenin saldırılarına karşı birleşik mücadeleyi yükseltelim!

İşlerine geri dönmek için 5 Ocak’tan bu yana İstanbul Topkapı’da bulunan Avrupa Yakası Posta İdare Müdürlüğü (AVPİM) önünde, 7 Ocak’tan itibaren de Sarıyer PTT önünde direnişlerinin 25. gününe giren taşeron PTT işçileri, Haber-Sen’in, Topkapı İşçi Derneği’nin, çeşitli sosyalist grupların ve birçok destekçinin katılımıyla bir basın açıklaması düzenlediler.

İşçilerden Cafer, basın açıklamasından önce yaptığı konuşmada direnmenin zorluğundan, direniş boyunca PTT Genel Müdürü Osman Tural’dan gördükleri baskıdan, polisin denetiminden bahsetti. Bunca zorluğa rağmen, soğukta, haklarını alıncaya kadar direnmeye devam edeceklerini söyleyen taşeron işçisi, Torba Yasa ile birlikte işçi sınıfına yapılan saldırıların arttığını, kendi direnişlerinin taşeronluk sisteminin kölece koşullarına karşı çıkış olduğunu ifade etti. Sermayenin bu saldırılarına karşı işçi ve emekçilerin birleşik mücadeleyi yükseltmelerinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Eylem boyunca, “Taşeron işçiler kadroya alınsın”, “İşten atılanlar geri alınsın”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni” gibi sloganlar atıldı.

İşçiler 5 Şubat’ta Sarıyer PTT önünde Sarıyer halkı ile bir buluşma gerçekleştireceklerini, herkesi buraya davet ettiklerini bildirdi.

PTT işçilerinin basın açıklamasını özet olarak sizinle paylaşıyoruz:

Haklarımız ve geleceğimiz için direniyoruz.

Direnişimiz 25. gününde ilk günkü coşkusuyla devam ediyor. Direnişe başladığımız ilk gün ifade ettiğimiz gibi bizler sadece işe geri iademizin yapılması talebiyle direnmiyoruz. Direnişimizin temel talebi işçi sınıfı ve emekçilere dayatılan kölece çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesidir. Bizler bunun oturduğumuz yerden mümkün olamayacağını bildiğimiz için işten atıldığımızda evimizin yolunu tutmadık. Temel referansımız bizden önceki sınıf kardeşlerimizin fiili meşru mücadeleleri oldu.

Taşeronluk adı altında bizlere dayatılan bu kölelik koşullarını şimdi ise tüm işçi ve emekçilere dayatmaya çalışıyorlar. Mecliste görüşülmeye başlanan Torba Yasası bizlere kölelikten başka bir şey sunmuyor. Tüm çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu uygulama ile kazanılmış haklarımızı tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.

Kardeşler; özelleştirmelerle, torba yasa ile hayata geçirilen saldırıların hedefi işçi ve emekçilerdir. Sermaye sınıfının
emeğe yönelik topyekûn saldırılarına karşı birleşik mücadeleden başka alternatifimiz yok. Bizlere dayatılan kölece çalışma ve yaşam koşullarına ve geleceksizliğe karşı saldırıların olduğu her alanı işgal, grev, direniş alanlarına çevirelim.

Mücadele taleplerimiz;

Taşeron çalışma yasaklansın.

Taşeron işçiler kadroya alınsın.

PTT’nin A.Ş.’ye dönüştürülerek özelleştirme adıyla peşkeş çekilmesi durdurulsun.

İşten atılanlar geri alınsın. Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi sağlansın.

Torba yasada yer alan işçi ve emekçilerin kırıntı düzeyindeki haklarını dahi yok eden uygulamalar iptal edilsin.

İşçi ve emekçilerden kesilen primlerle oluşan işsizlik sigortası fonunun patronlara peşkeş çekilmesi sonlandırılsın.

İşten Atılan Taşeron PTT işçileri

Yorumlar kapalıdır.