Sidi Bouzid Halk Direnişi Komitesi’nin çağrısına cevap

Halk Direniş Komitesi’nin değerli üyelerine,

Kahraman Tunus halkının, emekçilerinin ve gençliğinin yakmış olduğu kıvılcım, etkileri Tunus’un dışına dalga dalga yayılan yeni bir devrimci sürecin başlangıcı oldu.

Tunus halkının sürekli ve kararlı seferberliği, emperyalizm yanlısı Bin Ali’nin kokuşmuş ve sömürgen asker polis rejimini alaşağı etmekle kalmadı, ama aynı zamanda emperyalizm tarafından uzun yıllardır, acımasız diktatörlük rejimleri altında, vahşi bir sömürüye, aşağılanmaya ve bölünmüşlüğe mahkûm edilen Arap halklarına ve bölge emekçilerine umut ışığı saçtı.

Görünen o ki, emperyalizm ve Tunus egemen sınıfları, Bin Ali’nin devrilmesinin ardından sömürü düzenini rejimin eski yönetici ve siyasi kadrolarıyla sürdürme arayışı içinde. Bizim “demokratik gericilik” olarak adlandırdığımız bu politika ABD ve AB emperyalizmleri tarafından doğrudan desteklenmektedir.

Mesajınızda altını çizdiğiniz üzere, Tunus devriminin kaderini, emekçi yığınların mevcut ayaklanmayı boğmaya çalışanların ayak oyunlarını boşa çıkartıp çıkartamayacağı belirleyecektir. Tunus halkının direniş ve öz savunma kurumlarının ulusal ölçekte merkezileştirilmesi, eski rejimin kalıntılarını tümüyle tasfiye edecek ve emekçi halkın taleplerini üstlenen bir kurucu meclisin oluşturulması ve yükselen Tunus devriminin, başta bölge halkları olmak üzere tüm dünya işçi sınıfınca sahiplenilerek güçlendirilmesi en acil görevler arasında bulunmakta bu gün.

Emperyalizm tüm olanaklarını seferber ederek Tunus’ta düzen tesis edilmekte olduğunu müjdeleyedursun, tam tersine Tunus halkı her geçen gün, devrimi nihai hedeflerine ulaştırma kararlılığını ortaya koymakta. Böylesi belirleyici bir aşamada, bizlere yapmış olduğunuz çağrıyı sahiplenerek Türkiye işçi örgütleri arasında yaygınlaştırmak için tüm gücümüzü seferber edeceğimizi, bölge halklarının devriminizin etrafında kenetlenmesi için var gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Yaşasın Tunus devrimi!

İşçi Cephesi – İstanbul, 24 Ocak 2011

Yorumlar kapalıdır.