Sarıyer PTT önünde basın açıklaması

Bir aydır Topkapı Avrupa Yakası Posta İdare Müdürlüğü (AVPİM) ve Sarıyer PTT önünde direnen taşeron PTT işçileri, 5 Şubat günü Sariyer PTT’nin önünde çeşitli sosyalist grupların katılımı ve Sarıyer halkı desteğiyle bir basın açıklaması düzenlediler.

Basın açıklamasının gündemi, Torba Yasa ve Ankara’daki Torba yasa eylemiydi. İşçiler, Torba Yasa’nın emekçinin lehine bir yasa tasarısı olmadığını, tam tersine amacının emek sömürüsünü daha da meşrulaştırmak olduğunu bildirdiler. Ayrıca, bu yasanın taşeronluk adı altında kölelik uygulamasından başka bir şey olmadığını da belirttiler. Ankara’daki Torba Yasası eyleminde de polisle arbede yaşandığını, bu esnada polisin kaba kuvvet kullanmadığını ve göz altına alma eğiliminde olmadığını; fakat sıkça kullandığı gaz bombasıyla topluluğu geri püskürtmeye ve dağıtmaya çalıştığı anlatıldı.

PTT taşeron emekçilerinin basın açkılaması:

İşçi emekçi kardeşler;

Bizler sessiz kaldıkça her geçen gün hayata geçirilen yeni yasa ve uygulamalarla çalışma ve yaşam şartlarımız daha da ağırlaşıyor. Taşeronluk adı altında dayatılan kölelikle hiçbir hakkımız verilmeden çalışmaya zorlanıyoruz.

Taşeronluk adı altında bizlere dayatılan bu kölelik koşullarını şimdi ise tüm işçi ve emekçilere dayatmaya çalışıyorlar. Meclis’te görüşülmeye başlayan Torba Yasası bizlere kölelikten başka hiçbir şey sunmuyor. Tüm çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yasa ile can bedeli ile kazanılmış haklarımızı tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bizler Torba Yasa ile dayatılan bu kölelik uygulamalarını taşeronluk adı altında yıllardır yaşıyoruz.

Haklarımıza ve geleceğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar özünde insanı insan yapan değerlerdir. Kölece çalışma ve yaşam koşullarına karşı en başta insanlık onuru ve geleceğimiz için birleşik mücadeleyi örmeliyiz. İşgal, grev, direniş şiarını mücadele kılavuzu olarak benimsemeli dişe diş mücadele vermeliyiz.

Mücadele taleplerimiz;

Taşeron çalışma yasaklansın.

Taşeron işçiler kadroya alınsın.

PTT’nin A.Ş.’ye dönüştürülerek özelleştirme adıyla peşkeş çekilmesi durdurulsun.

İşten atılanlar geri alınsın. Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi sağlansın.

Torba yasada yer alan işçi ve emekçilerin kırıntı düzeyindeki haklarını dahi yok eden uygulamalar iptal edilsin.

İşçi
ve emekçilerden kesilen primlerle oluşan işsizlik sigortası fonunun patronlara peşkeş çekilmesi sonlandırılsın.

İşten Atılan Taşeron PTT işçileri

Yorumlar kapalıdır.